Upravljanje spletnih dnevnikov

Naučite se upravljati komentarje in objave v spletnem dnevniku v programu Dynamics 365 for Customer Engagement in na svojem portalu.

Upravljajte spletne dnevnike v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Uporabniki storitve Dynamics 365 for Customer Engagement lahko zapise spletnih dnevnikov upravljajo na zavihku »Portali«, ko so prilagoditve portala uvožene v vašo organizacijo Dynamics 365 for Customer Engagement.

Upravljanje spletnih dnevnikov na portalu

Uporabniki portala z dovoljenji avtorstva za spletne dnevnike lahko urejajo ali brišejo spletne dnevnike v vmesniku urejanja portala v vrstici. Če so bila stiku portala dodeljena ustrezna dovoljenja, se vmesnik urejanja v vrstici samodejno prikaže ob vpisu v portal. Upoštevajte, da je spletni dnevnik sicer mogoče urediti ali izbrisati v vmesniku za urejanje portala, vendar pa ga je treba ustvariti in prvotno konfiguracijo izvesti v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement.

Če želite urediti spletni dnevnik, pojdite na domačo stran spletnega dnevnika in v orodni vrstici za urejanje izberite Uredi.

Urejanje spletnega dnevnika

Če želite izbrisati spletni dnevnik, izberite možnost Izbriši, nato v potrditvenem pogovornem oknu izberite Da.

Opomba

Z izbrisanjem spletnega dnevnika bodo izbrisane tudi povezane objave in komentarji.

Varnost

Dostop Branje za spletni dnevnik je podedovan od dovoljenj za branje na nadrejeni strani spletnega dnevnika. Če lahko uporabnik bere nadrejeno spletno stran, lahko bere spletni dnevnik in vse v njem objavljene objave. Glejte Nadzor dostopa do spletne strani za portale.

Dostop Spreminjanje/pisanje za spletni dnevnik nadzorujejo odnosi vlog avtorjev. Ta odnos določa spletne vloge, ki dajejo dovoljenje za avtorstvo za spletni dnevnik. Vsem uporabnikom portala, povezanim s katero koli od teh vlog, bo dodeljeno dovoljenje za ustvarjanje novih objav, urejanje in brisanje lastnih objav ter urejanje atributov in nastavitev samega spletnega dnevnika. Glejte Ustvarjanje spletnih vlog za portale.

Opomba

Samo določen avtor objave v spletnem dnevniku lahko ureja ali izbriše zadevno objavo v vmesniku za urejanje portala na prikazni strani. Avtor objave lahko tudi vidi svoje neobjavljene objave, ne more pa videti neobjavljenih objav drugih avtorjev.

Atributi in odnosi spletnega dnevnika

Spodnja tabela pojasnjuje standardne atribute in odnose entitete spletnega dnevnika.

Pomembno se je zavedati, da način upodabljanja veliko atributov vsebine/prikaza nadzorujejo uporabljene predloge strani.

Ime Opis
Ime Naslov spletnega dnevnika.
Spletno mesto Spletno mesto, ki mu pripada spletni dnevnik.
Nadrejena stran Nadrejena spletna stran spletnega dnevnika v hierarhiji vsebin spletnega mesta.
Delni URL Segment poti URL, uporabljen za gradnjo URL-ja portala spletnega dnevnika.
Opomba: delne vrednosti URL-ja so uporabljene kot segmenti poti URL. Kot takšne ne smejo vsebovati neveljavnih znakov poti URL, npr. »?«, »#«, »!«, »%«. Ker se URL-ji portala ustvarijo s sestavljanjem delnih vrednosti URL-ja s poševnicami (»/«), na splošno ne smejo vsebovati poševnic.
Priporočena praksa je, da se delne vrednosti URL-ja omejijo na črke, številke in vezaje ali podčrtaje. Na primer: »objave-za-medije«, »Uporabniški_priročnik«, »izdelek1«
Predloga domače strani Predloga strani, ki bo uporabljena za upodobitev domače/glavne strani spletnega dnevnika. Ta predloga se običajno uporabi za upodabljanje zadnjih objav v spletnem dnevniku.
Predloga objave Predloga strani, ki bo uporabljena za upodobitev posamezne objave v spletnem dnevniku, ko se uporabnik pomakne nanjo. Ta predloga ima običajno tudi odgovornost upodabljanja vseh komentarjev, povezanih z objavo.
Predloga arhiva Predloga strani, ki bo uporabljena za upodabljanje ogledov arhivov (tj. ogledov objav, ki morda niso več vidne na domači strani spletnega dnevnika). Ta predloga ima običajno več odgovornosti.
Upodobitev ogledov vseh objav v določenem koledarskem mesecu.
  • Upodobitev ogledov vseh objav, povezanih z določeno oznako.
  • Upodobitev ogledov vseh objav po določenem avtorju.
Dokončano Vsebina HTML z opisom spletnega dnevnika.
Pravilnik komentiranja Možnost, ki določa način ravnanja s komentarji objav v spletnem dnevniku.
Objave v spletnem dnevniku Odnos, ki določa vse objave, povezane s spletnim dnevnikom.
Vloge avtorjev Odnos, ki določa spletne vloge, ki dajejo dovoljenje za avtorstvo za spletni dnevnik. Vsem uporabnikom portala, povezanim s katero koli od teh vlog, bo dodeljeno dovoljenje za ustvarjanje novih objav, urejanje in brisanje lastnih objav ter urejanje atributov in nastavitev samega spletnega dnevnika.

Upravljajte objave v spletnih dnevnikih v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Za uporabnike storitve Dynamics 365 for Customer Engagement je mogoče objave v spletnem dnevniku upravljati z zagonom urejevalnika želenega spletnega dnevnika in pomikom do zadevnih objav v spletnem dnevniku.

Upravljanje objav v spletnih dnevnikih na portalu

Za uporabnike portala z dovoljenji avtorstva za spletni dnevnik je mogoče objave v spletnem dnevniku upravljati v vmesniku urejanja portala v vrstici. Če so bila uporabniškemu računu dodeljena ustrezna dovoljenja, se vmesnik urejanja v vrstici samodejno prikaže ob vpisu v portal in pomiku na spletni dnevnik.

Ustvarjanje nove objave v spletnem dnevniku

Pojdite na domačo stran spletnega dnevnika in v orodni vrstici za urejanje izberite Novo > Objava v spletnem dnevniku. Prikaže se pogovorno okno urejevalnika objav v spletnem dnevniku.

Ustvarjanje objave v spletnem dnevniku

Naredite želene spremembe, nato izberite Shrani.

Urejanje objave v spletnem dnevniku

Pojdite na stran objave v spletnem dnevniku in v orodni vrstici za urejanje izberite Uredi. Prikaže se pogovorno okno urejevalnika objav v spletnem dnevniku. Naredite želene spremembe in izberite Shrani, da jih shranite.

Če je med ustvarjanjem ali urejanjem objave v spletnem dnevniku polje Delni URL puščeno prazno, se ta ustvari samodejno. Samodejno ustvarjeni delni URL ima obliko zapisa »yyyy-mm-dd-post-title«, kjer je »yyyy-mm-dd« leto, mesec in dan za Datum objave, preostanek pa je Naslov objave, pretvorjen v obliko, primerno za URL.

Polje Oznake v naknadnem urejevalniku zagotavlja samodejno dokončanje imen oznak, za povezane objave z obstoječimi oznakami. Mogoče je tudi preprosto vnesti ime nove oznake. Če želite končati ime oznake in začeti novo, pritisnite tipko Tab, Enter ali ,. Če želite odstraniti oznako, poleg imena oznake izberite »x« ali izberite tipko »Backspace«.

Urejanje objave v spletnem dnevniku

Brisanje objave v spletnem dnevniku

Izberite možnost Izbriši, nato v potrditvenem pogovornem oknu izberite Da.

Opomba

  • Z izbrisanjem objave v spletnem dnevniku bodo izbrisani tudi povezani komentarji.
  • Samo avtor objave v spletnem dnevniku lahko ureja ali izbriše zadevno objavo v vmesniku za urejanje portala na prikazni strani. Avtor objave lahko tudi vidi svoje neobjavljene objave, ne more pa videti neobjavljenih objav drugih avtorjev.

Atributi in odnosi objav v spletnem dnevniku

Spodnja tabela pojasnjuje standardne atribute in odnose entitete objav v spletnem dnevniku.

Pomembno se je zavedati, da način upodabljanja veliko atributov vsebine/prikaza nadzorujejo uporabljene predloge strani.

Ime Opis
Naziv Naslov objave v spletnem dnevniku.
Spletni dnevnik Spletni dnevnik, ki mu pripada objava.
Delni URL Segment poti URL, uporabljen za gradnjo URL-ja portala objave v spletnem dnevniku.
Opomba: delne vrednosti URL-ja so uporabljene kot segmenti poti URL. Kot takšne ne smejo vsebovati neveljavnih znakov poti URL, npr. »?«, »#«, »!«, »%«. Ker se URL-ji portala ustvarijo s sestavljanjem delnih vrednosti URL-ja s poševnicami (»/«), na splošno ne smejo vsebovati poševnic.
Priporočena praksa je, da se delne vrednosti URL-ja omejijo na črke, številke in vezaje ali podčrtaje. Na primer: »objave-za-medije«, »Uporabniški_priročnik«, »izdelek1«
Avtor Avtor objave, ki ga predstavlja zapis stika.
Datum Datum objave za objavo, ki bo prikazan na portalu. Ta vrednost določa način razvrščanja objav za prikaz v pogledih, ki prikažejo objave od najnovejše do najstarejše. Ta vrednost ne nadzoruje, kdaj ali če je objava dejansko vidna na portalu.
Dokončano Vsebina HTML, ki zagotavlja kratek povzetek ali izvleček objave. Če je prisotna, jo morajo predloge spletnih dnevnikov in viri za objavo uporabiti kot vsebino objave, tako da je celotna vsebina na voljo samo na URL-ju objave.
Besedilo Celotna vsebina HTML za objavo.
Objavljeno Določa, ali je objava vidna na portalu. Če je ta možnost potrjena, je objava vidna vsem uporabnikom, ki imajo dostop za branje spletnega dnevnika. Če ta možnost ni potrjena, si lahko samo avtor objave ogleda predogled objave na portalu.
Pravilnik komentiranja Možnost, ki določa način ravnanja s komentarji objav.
Komentarji objav v spletnih dnevnikih Vsi komentarji, povezani z objavo.
Spletne datoteke Vse datoteke, povezane z objavo.
Oznake Vse oznake, povezane z objavo.

Upravljanje komentarjev objav v spletnih dnevnikih na portalu

Za uporabnike portala z dovoljenji avtorstva za spletni dnevnik je mogoče komentarje v spletnem dnevniku upravljati v vmesniku za urejanje portala v vrstici. Glejte Objavljanje vsebine z mehanizmom za urejanje na prikazni strani. Če ima vaš uporabniški račun ustrezna dovoljenja, se vmesnik urejanja v vrstici samodejno prikaže ob vpisu v portal in pomiku na objavo v spletnem dnevniku.

Točen prikaz uporabniškega vmesnika, ki se uporabi za urejanje ali brisanje komentarjev objav v spletnem dnevniku, določa predloga strani, v uporabi za upodabljanje objave, toda običajno vsebuje povezave ali gumbe, nameščene v vrstici, poleg vsakega komentarja. Če izberete Uredi, boste zagnali urejevalnik komentarjev, ki moderatorjem komentarjev omogoča, da urejajo vsebino komentarjev ali zanjo preklapljajo stanje odobritve.

Atributi in odnosi komentarjev objav v spletnih dnevnikih

Spodnja tabela pojasnjuje standardne atribute in odnose entitete komentarjev objav v spletnem dnevniku.

Pomembno se je zavedati, da način upodabljanja veliko atributov vsebine/prikaza nadzoruje uporabljena predloga strani.

Ime Opis
Ime Opisno ime komentarja. To običajno samodejno ustvari aplikacija portala.
Objava v spletnem dnevniku Objava v spletnem dnevniku, ki ji pripada komentar.
Avtor Avtor komentarja, ki ga predstavlja zapis stika. To se izpolni, če komentar odda uporabnik portala s preverjeno pristnostjo.
Ime avtorja Prikazno ime avtorja komentarja. To se običajno uporabi v scenariju anonimne oddaje, ko ni zapisa stika uporabnika portala za povezavo s komentarjem, pri čemer vsebino običajno odda sam avtor komentarja.
E-poštni naslov avtorja E-poštni naslov avtorja komentarja. To se običajno uporabi v scenariju anonimne oddaje, ko ni zapisa stika uporabnika portala za povezavo s komentarjem, pri čemer vsebino običajno odda sam avtor komentarja.
URL avtorja URL spletnega mesta za avtorja komentarja – npr. lastni spletni dnevnik ali osebna spletna stran. To se običajno uporabi v scenariju anonimne oddaje, ko ni zapisa stika uporabnika portala za povezavo s komentarjem, pri čemer vsebino običajno odda sam avtor komentarja.
Objavljeno Časovni žig oddaje komentarja, ki bo prikazan na portalu. Ta vrednost določa način razvrstitve komentarjev za prikaz. Ta vrednost ne nadzoruje, kdaj ali če je komentar viden na portalu.
Vsebina Celotna vsebina HTML za komentar.
Odobreno Določa, ali je komentar viden na portalu. Če je ta možnost potrjena, je komentar viden vsem uporabnikom, ki imajo dostop za branje objave v spletnem dnevniku. Če ta možnost ni potrjena, si lahko samo avtor objave ogleda predogled komentarja na portalu.

Glejte tudi

Uvod v urejevalnik vsebine portala
Dodajanje dinamične vsebine in ustvarjanje predlog po meri