Upravljanje vsebine portala

Ustvarjanje, urejanje in upravljanje vaše vsebine portala, da zagotovite informacije ter prikažete izdelke in storitve, ki jih ponujate. Z upravljanjem vsebine portala lahko ustvarite uporabna okolja za spodbujanje diskusij, reševanje težav in učenje.

Glejte tudi

Sodelovanje s skupnostmi, ki uporabljajo portal skupnosti
Ustvarjanje teme za vaš portal
Konfiguracija portala Dynamics 365