Upravljanje spletnih povezav v storitvi Dynamics 365 ali na portalih

Spletna povezava je lahko povezava do poljubnega URL-ja ali do druge spletne strani na istem spletnem mestu. Ko spletna povezava vodi do spletne strani, varnost in stanje objave za spletno stran veljata tudi za spletno povezavo. Spletne povezave so zmeraj del nabora spletnih povezav. Nabor spletnih povezav je skupina povezav, kot je primarno krmarjenje, ali skupina povezav noge. Nabori spletnih povezav omogočajo, da notranje povezave, ne glede na postavitev na zemljevidu mesta, in zunanje povezave združite v skupino ter jih razvrstite.

Za uporabnike storitve Dynamics 365 je mogoče spletne povezave upravljati iz nabora spletnih povezav, ko so prilagoditve portala uvožene v organizacijo Dynamics 365.

 1. Vpišite se v Dynamics 365.

 2. Odprite Portali > Nabori spletnih povezav.

 3. Če želite ustvariti nov nabor spletnih povezav, izberite Novo.

 4. Če želite urediti obstoječi nabor spletnih povezav, izberite ime nabora spletnih povezav.

 5. V polja vnesite ustrezne vrednosti.

 6. Če ustvarite nov nabor spletnih povezav, izberite Shrani, da shranite zapis in da lahko dodate spletne povezave.

 7. Izberite puščico dol poleg imena nabora spletnih povezav na vrhu zaslona in nato izberite Spletne povezave.

  Izbira spletne povezave

 8. Če želite ustvariti novo spletno povezavo, izberite Dodaj novo spletno povezavo.

  Dodajanje spletne povezave

 9. Če želite urediti obstoječo spletno povezavo, izberite ime spletne povezave.

 10. V polja vnesite ustrezne vrednosti.

 11. Shranite spremembe.

Za spreminjanje nabora spletnih povezav potrebujete ustrezna dovoljenja, nabor spletnih povezav, ki ga želite spremeniti, pa mora biti del predloge strani.

 1. Pokažite na nabor spletne povezave in izberite gumb Uredi, ki se prikaže.

  Urejanje primarnega krmarjenja

  Prikaže se pogovorno okno s seznamom spletnih povezav, ki jih je mogoče prerazporediti ali odstraniti, in možnostjo dodajanja novih povezav.

  Urejanje pogovornega okna primarnega krmarjenja

 2. Če želite prerazporediti spletne povezave, uporabite ikono za premikanje, da povlečete in spustite spletne povezave.

 3. Izberite ikono papirja in svinčnika, da uredite spletno povezavo.

 4. Izberite rdečo ikono minus, da izbrišete spletno povezavo.

 5. Izberite vrstico z zeleno ikono plus, da dodate novo spletno povezavo.

  Dodajanje nove povezave primarnemu krmarjenju

 6. Vnesite ime spletne povezave.

 7. S seznama Stran izberite stran, ki jo želite povezati.

 8. Izberite Shrani.

Nabori spletnih povezav lahko podpirajo drevesni prikaz spletnih povezav z več ravnmi. To omogoča ustvarjanje menijev in elementov krmarjenja s povezavami z več ravnmi.

Povezave je mogoče premakniti na želeno stopnjo in položaj s funkcijo »povleci in spusti«, na enak način kot poteka ponovno razvrščanje. Svetlo modra označba mesta označuje, kje bo povezava spuščena. Svetlo rumene označbe mesta, ki se pojavijo med premikanjem, označujejo, da zgornja spletna povezava nima podrejenih povezav, in premaknjeno spletno povezavo lahko spustite tukaj, da postane podrejena zadevni povezavi.

V spodnji tabeli so pojasnjene številne standardne lastnosti nabora spletnih povezav, ki jih uporabljajo portali. Pomembno se je zavedati, da način upodabljanja veliko lastnosti vsebine/prikaza nadzoruje uporabljena predloga strani.

Ime Opis
Ime Opisno ime nabora spletne povezave. Ta vrednost običajno opisuje postavitev nabora na predlogi strani, kot je »Primarno krmarjenje«. To polje je obvezno.
Spletno mesto Spletno mesto, ki mu pripada entiteta. To polje je obvezno.
Naziv Izbirni naslov za nabor spletnih povezav. Ta vrednost se lahko uporabi na portalu, če je del predloge strani. Primer bi bil »Naši partnerji«, prikazano v stranski vrstici.
Besedilo Izbirni opis za nabor spletnih povezav. Ta vrednost se lahko uporabi na portalu, če je del predloge strani. Podrobnejši opis bi lahko bil na primer »Naši partnerji« v stranski vrstici.

V spodnji tabeli so pojasnjene številne standardne lastnosti spletnih povezav, ki jih uporabljajo portali Dynamics 365. Pomembno se je zavedati, da način upodabljanja veliko lastnosti vsebine/prikaza nadzoruje uporabljena predloga strani.

Ime Opis
Ime Naslov za spletno povezavo. Ta vrednost bo uporabljena kot naslov spletne povezave v večini predlog. To polje je obvezno.
Nabor spletnih povezav Nabor spletnih povezav, ki mu pripada entiteta. To polje je obvezno.
Nadrejena spletna povezava Nadrejena spletna povezava entitete v naboru spletnih povezav z več ravnmi. Če nadrejena spletna povezava ni določena, je entiteta na ravni vrha/korena nabora spletnih povezav.
Stran Izbirna spletna stran z istega spletnega mesta, do katerega vodi povezava.
Zunanji URL Izbirni URL, do katerega vodi povezava. Ta vrednost je lahko poljuben pravilno oblikovan URL.
Opis Izbirni povzetek za nabor spletnih povezav. Ta vrednost se lahko uporabi na portalu, če je del predloge strani.
Stanje objave Trenutno stanje poteka dela objave spletne povezave, ki lahko določa, ali je spletna povezava vidna na mestu. Najpogostejša uporaba te funkcije je zagotoviti nadzor »objavljeno/osnutek« nad vsebino. To polje je obvezno.
Roboti sledijo povezavi Označuje, ali naj programi za ustvarjanje kazala sledijo povezavi in ustvarijo kazalo za vsebine povezave ali ne. To polje je obvezno.
Vrstni red prikaza Celoštevilska vrednost, ki označuje zaporedje, po katerem se spletna povezava umesti glede na druge spletne povezave v istem naboru spletnih povezav.
Prikaži podrejene povezave strani V predlogi, ki podpira nabore spletnih povezav z več ravnmi, ustvari podrejene povezave za to entiteto z uporabo ponudnika zemljevida strani portala. Upoštevajte, da je ta možnost veljavna samo za spletne povezave, ki se nanašajo na notranje strani, in ne na zunanje URL-je.
Odpri v novem oknu Označuje, ali se bo z izbiro povezave ta naložila v novem oknu brskalnika.
Onemogoči preverjanje veljavnosti strani Označuje, ali varnost povezane spletne strani velja tudi za spletno povezavo.
URL slike Izbirni URL do slike. Povezano sliko je mogoče uporabiti na portalu, če je del predloge strani; na primer kot ikono.
Višina slike Izbirna višina za sliko iz lastnosti URL-ja slike.
Širina slike Izbirna širina za sliko iz lastnosti URL-ja slike.
Nadomestno besedilo slike Izbirni opis za sliko iz lastnosti URL-ja slike.
Prikaži le sliko Označuje, ali naj predloga upodablja samo povezavo slike za to spletno povezavo, namesto slike in imena povezave skupaj.

Opomba

 • Ko spletna povezava vodi do spletne strani, varnost in stanje objave za spletno stran veljata tudi za spletno povezavo. To preverjanje veljavnosti lahko onemogočite prek možnosti »Onemogoči preverjanje veljavnosti strani«.
  • Uporabnikom z dovoljenji za upravljanje vsebin je mogoče dodeliti možnost uporabe funkcije »Način predogleda«, ki tem uporabnikom omogoča, da si vnaprej ogledajo neobjavljeno vsebino.

Glejte tudi

Uvod v urejevalnik vsebine portala
Prilagajanje vsebine z uporabo izrezkov vsebine