Ustvarjanje predloge strani po meri za upodabljanje vira RSS

V tem primeru bomo ustvarili predlogo strani po meri za upodabljanje vira RSS za članke, pri čemer bomo uporabili Liquid in predlogo strani spletne predloge. Več informacij: Shranjevanje izvorne vsebine z uporabo spletnih predlog

1. korak: ustvarjanje novega pogleda Dynamics 365

Najprej bomo ustvarili nov pogled programa Dynamics 365, ki ga bomo uporabili za nalaganje podatkov za naš vir. V tem primeru bomo ustvarili pogled za spletne strani in uporabili to entiteto za shranjevanje člankov. Ta pogled je mogoče uporabiti za konfiguracijo razvrščanja in filtriranja rezultatov, kot stolpce pa je mogoče vključiti atribute entitete, za katere želimo, da so na voljo v predlogi Liquid.

Urejanje predloge strani

2. korak: ustvarjanje spletne predloge za vir RSS

V tem koraku bomo ustvarili spletno predlogo za vir RSS. Ta predloga bo uporabljena za posebno spletno stran na našem spletnem mestu, da bomo lahko uporabili naslov in povzetek te strani kot naslov in opis vira. Nato bomo uporabili oznako »entityview« za nalaganje na novo ustvarjenega pogleda »Članki«. Več informacij: Dynamics 365 oznake entitete. Upoštevajte, da smo polje Vrsta MIME spletne predloge nastavili na »application/rss+xml«. To prikazuje, kakšna bi lahko bila vrsta vsebine odziva, ko je predloga upodobljena.

Konfiguracija spletne predloge za vir RSS

Vir RSS (spletna predloga)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>{{ page.title | xml_escape }}</title>
  <description>{{ page.description | strip_html | xml_escape }}</description>
  <link>{{ request.url | xml_escape }}</link>
  {% entityview logical_name:'adx_webpage', name:'News Articles', page_size:20 -%}
   {% for item in entityview.records %}
    <item>
     <title>{{ item.adx_name | xml_escape }}</title>
     <description>{{ item.adx_copy | escape }}</description>
     <link>{{ request.url | base | xml_escape }}{{ item.url | xml_escape }}</link>
     <guid>{{ item.id | xml_escape }}</guid>
     <pubDate>{{ item.createdon | date_to_rfc822 }}</pubDate>
    </item>
   {% endfor -%}
  {% endentityview %}
 </channel>
</rss>

3. korak: ustvarjanje predloge strani za dodelitev predloge vira RSS

Zdaj bomo ustvarili novo predlogo strani, kar nam bo omogočilo, da dodelimo predlogo vira RSS kateri koli spletni strani na našem spletnem mestu. Upoštevajte, da je treba preklicati izbor možnosti Uporabi glavo in nogo spletnega mesta, ker želimo prevzeti upodabljanje odziva celotne strani za naš vir.

Konfiguracija predloge strani za vir RSS

4. korak: ustvarjanje spletne strani za gostovanje vira RSS

Zdaj je treba le še ustvariti novo spletno stran, ki bo gostila vir, ji podati naslov in povzetek ter jo dodeliti predlogi »Vir RSS«. To lahko storimo v programu Dynamics 365 ali v portalu z funkcijami urejanja v vrstici:

Dodajanje nove podrejene strani

Ko zdaj zahtevamo to novo spletno stran, bomo dobili XML za vir RSS:

Primer vira RSS

V tem primeru smo spoznali, kako je mogoče kombinirati Liquid, spletne predloge, poglede Dynamics 365 in funkcije za upravljanje vsebin portalov pri ustvarjanju vira RSS po meri. Kombinacija teh funkcij dodaja zmogljive možnosti prilagajanja za kateri koli program portala.

Glejte tudi

Ustvarjanje naprednih predlog za portale
Ustvarjanje predloge strani po meri z uporabo predloge Liquid in predloge strani spletne predloge
Upodobitev seznama entitet, povezanega s trenutno stranjo
Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje
Upodobitev do treh ravni hierarhije strani z uporabo hibridnega krmarjenja