Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje

Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje z nastavitvami portala, izrezki, spletnimi povezavami in oznakami spletnih mest. Več informacij: Shranjevanje izvorne vsebine z uporabo spletnih predlog

Opomba

Primer v tej temi bo pravilno deloval, če je onemogočeno predpomnjenje glave križnih zahtev za vašo aplikacijo. V različici 7.0.0019 in novejših je privzeto omogočeno. Onemogočite ga tako, da ustvarite nastavitev spletnega mesta z imenom »Header/OutputCache/Enabled« in nastavite vrednost na »false«.

<div class=masthead hidden-xs>
 <div class=container>
  <div class=toolbar>
   <div class=toolbar-row>

    {% assign search_enabled = settings['search/enabled'] | boolean | default:true %}
    {% assign search_page = sitemarkers['Search'] %}
    {% if search_enabled and search_page %}
     <div class=toolbar-item toolbar-search>
      <form method=GET action={{ search_page.url }} role=search>
       <label for=q class=sr-only>
         {{ snippets[Header/Search/Label] | default:Search }}
       </label>
       <div class=input-group>
        <input type=text class=form-control id=q name=q
         placeholder={{ snippets[Header/Search/Label] | default:Search }}
         value={{ params.q }}
         title={{ snippets[Header/Search/Label] | default:Search }}>
        <div class=input-group-btn>
         <button type=submit class=btn btn-default
          title={{ snippets[Header/Search/ToolTip] | default:Search }}>
          <span class=fa fa-search aria-hidden=true></span>
         </button>
        </div>
       </div>
      </form>
     </div>
    {% endif %}

    <div class=toolbar-item>
     <div class=btn-toolbar role=toolbar>
      {% if user %}
       <div class=btn-group>
        <a href=# class=btn btn-default dropdown-toggle data-toggle=dropdown>
         <span class=fa fa-user aria-hidden=true></span>
         <span class=username>{{ user.fullname }}</span>
         <span class=caret></span>
        </a>
        <ul class=dropdown-menu pull-right role=menu>
         {% assign show_profile_nav = settings[Header/ShowAllProfileNavigationLinks] | boolean | default:true %}
         {% if show_profile_nav %}
          {% assign profile_nav = weblinks[Profile Navigation] %}
          {% if profile_nav %}
           {% for link in profile_nav.weblinks %}
            <li>
             <a href={{ link.url }}>{{ link.name }}</a>
            </li>
           {% endfor %}
          {% endif %}
         {% else %}
          <li><a href={{ sitemarkers['Profile'].url }}>{{ snippets[Profile Link Text] | default:Profile }}</a></li>
         {% endif %}
         <li class=divider></li>
         <li>
          <a href=/account-signout?returnUrl={{ request.raw_url }}>
           {{ snippets[links/logout] | default:Sign Out }}
          </a>
         </li>
        </ul>
       </div>
      {% else %}
       <div class=btn-group>
        <a class=btn btn-primary
         href={{ sitemarkers['Login'].url | add_query:'returnurl', request.path_and_query }}>
         <span class=fa fa-sign-in aria-hidden=true></span>
         {{ snippets[links/login] | default:Sign In }}
        </a>
       </div>
      {% endif %}
     </div>
    </div>

   </div>
  </div>
  {% editable snippets 'Header' type: 'html' %}
 </div>
</div>
<div class=header-navbar navbar navbar-default navbar-static-top role=navigation>
 <div class=container>
  <div class=navbar-header>
   <button type=button class=navbar-toggle data-toggle=collapse data-target=#header-navbar-collapse>
    <span class=sr-only>Toggle navigation</span>
    <span class=icon-bar></span>
    <span class=icon-bar></span>
    <span class=icon-bar></span>
   </button>
   <div class=navbar-left visible-xs>
    {% editable snippets 'Mobile Header' type: 'html' %}
   </div>
  </div>
  <div id=header-navbar-collapse class=navbar-collapse collapse>
   <div class=navbar-left hidden-xs>
    {% editable snippets 'Navbar Left' type: 'html' %}
   </div>
   {% assign primary_nav = weblinks[Primary Navigation] %}
   {% if primary_nav %}
    <div class=navbar-left {% if primary_nav.editable %}xrm-entity xrm-editable-adx_weblinkset{% endif %} data-weblinks-maxdepth=2>
     <ul class=nav navbar-nav weblinks>
      {% for link in primary_nav.weblinks %}
       {% if link.display_page_child_links %}
        {% assign sublinks = sitemap[link.url].children %}
       {% else %}
        {% assign sublinks = link.weblinks %}
       {% endif %}
       <li class=weblink {% if sublinks.size > 0 %} dropdown{% endif %}>
        <a
         {% if sublinks.size > 0 %}
          href=# class=dropdown-toggle data-toggle=dropdown
         {% else %}
          href={{ link.url }}
         {% endif %}
         {% if link.nofollow %}rel=nofollow{% endif %}
         {% if link.tooltip %}title={{ link.tooltip }}{% endif %}>
         {% if link.image %}
          {% if link.image.url startswith '.' %}
           <span class={{ link.image.url | split:'.' | join }} aria-hidden=true></span>
          {% else %}
           <img src={{ link.image.url }}
            alt={{ link.image.alternate_text | default:link.tooltip }}
            {% if link.image.width %}width={{ link.image.width }}{% endif %}
            {% if link.image.height %}height={{ link.image.height }}{% endif %}
           />
          {% endif %}
         {% endif %}
         {% unless link.display_image_only %}
          {{ link.name }}
         {% endunless %}
         {% if sublinks.size > 0 %}
          <span class=caret></span>
         {% endif %}
        </a>
 
        {% if sublinks.size > 0 %}
         <ul class=dropdown-menu role=menu>
          {% if link.url %}
           <li>
            <a href={{ link.url }}
             {% if link.nofollow %}rel=nofollow{% endif %}
             {% if link.tooltip %}title={{ link.tooltip }}{% endif %}>{{ link.name }}</a>
           </li>
           <li class=divider></li>
          {% endif %}
          {% for sublink in sublinks %}
           <li>
            <a href={{ sublink.url }}
             {% if sublink.nofollow %}rel=nofollow{% endif %}
             {% if sublink.tooltip %}title={{ link.tooltip }}{% endif %}>
             {{ sublink.name | default:sublink.title }}
            </a>
           </li>
          {% endfor %}
         </ul>
        {% endif %}
        
       </li>
      {% endfor %}
     </ul>
     {% editable primary_nav %}
    </div>
   {% endif %}
   <div class=navbar-right hidden-xs>
    {% editable snippets 'Navbar Right' type: 'html' %}
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Glejte tudi

Ustvarjanje naprednih predlog za portale
Ustvarjanje predloge strani po meri z uporabo predloge Liquid in predloge strani spletne predloge
Ustvarjanje predloge strani po meri za upodabljanje vira RSS
Upodobitev seznama entitet, povezanega s trenutno stranjo
Upodobitev do treh ravni hierarhije strani z uporabo hibridnega krmarjenja