Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje

Upodobitev glave spletnega mesta in primarne vrstice za krmarjenje z nastavitvami portala, izrezki, spletnimi povezavami in oznakami spletnih mest. Več informacij: Shranjevanje izvorne vsebine z uporabo spletnih predlog

Opomba

Primer v tej temi bo pravilno deloval, če je onemogočeno predpomnjenje glave križnih zahtev za vašo aplikacijo. V različici 7.0.0019 in novejših je privzeto omogočeno. Onemogočite ga tako, da ustvarite nastavitev spletnega mesta z imenom »Header/OutputCache/Enabled« in nastavite vrednost na »false«.

<div class="masthead hidden-xs">
 <div class="container">
  <div class="toolbar">
   <div class="toolbar-row">

    {% assign search_enabled = settings['search/enabled'] | boolean | default:true %}
    {% assign search_page = sitemarkers['Search'] %}
    {% if search_enabled and search_page %}
     <div class="toolbar-item toolbar-search">
      <form method="GET" action="{{ search_page.url }}" role="search">
       <label for="q" class="sr-only">
         {{ snippets["Header/Search/Label"] | default:"Search" }}
       </label>
       <div class="input-group">
        <input type="text" class="form-control" id="q" name="q"
         placeholder="{{ snippets["Header/Search/Label"] | default:"Search" }}"
         value="{{ params.q }}"
         title="{{ snippets["Header/Search/Label"] | default:"Search" }}">
        <div class="input-group-btn">
         <button type="submit" class="btn btn-default"
          title="{{ snippets["Header/Search/ToolTip"] | default:"Search" }}">
          <span class="fa fa-search" aria-hidden="true"></span>
         </button>
        </div>
       </div>
      </form>
     </div>
    {% endif %}

    <div class="toolbar-item">
     <div class="btn-toolbar" role="toolbar">
      {% if user %}
       <div class="btn-group">
        <a href="#" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
         <span class="fa fa-user" aria-hidden="true"></span>
         <span class="username">{{ user.fullname }}</span>
         <span class="caret"></span>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu pull-right" role="menu">
         {% assign show_profile_nav = settings["Header/ShowAllProfileNavigationLinks"] | boolean | default:true %}
         {% if show_profile_nav %}
          {% assign profile_nav = weblinks["Profile Navigation"] %}
          {% if profile_nav %}
           {% for link in profile_nav.weblinks %}
            <li>
             <a href="{{ link.url }}">{{ link.name }}</a>
            </li>
           {% endfor %}
          {% endif %}
         {% else %}
          <li><a href="{{ sitemarkers['Profile'].url }}">{{ snippets["Profile Link Text"] | default:"Profile" }}</a></li>
         {% endif %}
         <li class="divider"></li>
         <li>
          <a href="/account-signout?returnUrl={{ request.raw_url }}">
           {{ snippets["links/logout"] | default:"Sign Out" }}
          </a>
         </li>
        </ul>
       </div>
      {% else %}
       <div class="btn-group">
        <a class="btn btn-primary"
         href="{{ sitemarkers['Login'].url | add_query:'returnurl', request.path_and_query }}">
         <span class="fa fa-sign-in" aria-hidden="true"></span>
         {{ snippets["links/login"] | default:"Sign In" }}
        </a>
       </div>
      {% endif %}
     </div>
    </div>

   </div>
  </div>
  {% editable snippets 'Header' type: 'html' %}
 </div>
</div>
<div class="header-navbar navbar navbar-default navbar-static-top" role="navigation">
 <div class="container">
  <div class="navbar-header">
   <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#header-navbar-collapse">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
   </button>
   <div class="navbar-left visible-xs">
    {% editable snippets 'Mobile Header' type: 'html' %}
   </div>
  </div>
  <div id="header-navbar-collapse" class="navbar-collapse collapse">
   <div class="navbar-left hidden-xs">
    {% editable snippets 'Navbar Left' type: 'html' %}
   </div>
   {% assign primary_nav = weblinks["Primary Navigation"] %}
   {% if primary_nav %}
    <div class="navbar-left {% if primary_nav.editable %}xrm-entity xrm-editable-adx_weblinkset{% endif %}" data-weblinks-maxdepth="2">
     <ul class="nav navbar-nav weblinks">
      {% for link in primary_nav.weblinks %}
       {% if link.display_page_child_links %}
        {% assign sublinks = sitemap[link.url].children %}
       {% else %}
        {% assign sublinks = link.weblinks %}
       {% endif %}
       <li class="weblink {% if sublinks.size > 0 %} dropdown{% endif %}">
        <a
         {% if sublinks.size > 0 %}
          href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
         {% else %}
          href="{{ link.url }}"
         {% endif %}
         {% if link.nofollow %}rel="nofollow"{% endif %}
         {% if link.tooltip %}title="{{ link.tooltip }}"{% endif %}>
         {% if link.image %}
          {% if link.image.url startswith '.' %}
           <span class="{{ link.image.url | split:'.' | join }}" aria-hidden="true"></span>
          {% else %}
           <img src="{{ link.image.url }}"
            alt="{{ link.image.alternate_text | default:link.tooltip }}"
            {% if link.image.width %}width="{{ link.image.width }}"{% endif %}
            {% if link.image.height %}height="{{ link.image.height }}"{% endif %}
           />
          {% endif %}
         {% endif %}
         {% unless link.display_image_only %}
          {{ link.name }}
         {% endunless %}
         {% if sublinks.size > 0 %}
          <span class="caret"></span>
         {% endif %}
        </a>
 
        {% if sublinks.size > 0 %}
         <ul class="dropdown-menu" role="menu">
          {% if link.url %}
           <li>
            <a href="{{ link.url }}"
             {% if link.nofollow %}rel="nofollow"{% endif %}
             {% if link.tooltip %}title="{{ link.tooltip }}"{% endif %}>{{ link.name }}</a>
           </li>
           <li class="divider"></li>
          {% endif %}
          {% for sublink in sublinks %}
           <li>
            <a href="{{ sublink.url }}"
             {% if sublink.nofollow %}rel="nofollow"{% endif %}
             {% if sublink.tooltip %}title="{{ link.tooltip }}"{% endif %}>
             {{ sublink.name | default:sublink.title }}
            </a>
           </li>
          {% endfor %}
         </ul>
        {% endif %}
        
       </li>
      {% endfor %}
     </ul>
     {% editable primary_nav %}
    </div>
   {% endif %}
   <div class="navbar-right hidden-xs">
    {% editable snippets 'Navbar Right' type: 'html' %}
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Glejte tudi

Ustvarjanje naprednih predlog za portale
Ustvarjanje predloge strani po meri z uporabo predloge Liquid in predloge strani spletne predloge
Ustvarjanje predloge strani po meri za upodabljanje vira RSS
Upodobitev seznama entitet, povezanega s trenutno stranjo
Upodobitev do treh ravni hierarhije strani z uporabo hibridnega krmarjenja