Ustvarjanje in vodenje forumov

V programu Dynamics 365 for Customer Engagement lahko ustvarjate, urejate in brišete forume. Za dostop do forumov se vpišite v Dynamics 365 for Customer Engagement in pojdite na Skupnost > Forumi.

Ustvarjanje novega foruma

Če želite ustvariti nov forum, izberite Novo.

Urejanje obstoječega foruma

  1. Izberite Forum, naveden v mreži.
  2. Določite vrednosti za navedena polja in izberite Shrani in zapri.

Upravljanje forumov na portalu

Uporabniki portala z dovoljenji za upravljanje vsebin lahko upravljajo omejen nabor lastnosti forumov z mehanizmom za urejanje na prikazni strani za objavljanje vsebin. Če so bila za vaš uporabniški račun nastavljena potrebna dovoljenja, se vmesnik urejanja v vrstici samodejno prikaže ob vpisu v portal.

  1. Pomaknite se do nadrejene strani forumov na portalu.
  2. V orodni vrstici za urejanje v vrstici na portalu izberite Novo.
  3. Izberite Podrejeni forum.
  4. Določite vrednosti za navedena polja in izberite Shrani.

Ustvarjanje novega podrejenega foruma

Atributi forumov, ki jih uporabljajo portali

V spodnji tabeli so pojasnjeni številni atributi forumov, ki jih uporabljajo portali. Pomembno je omeniti, da način upodabljanja številnih atributov vsebine in prikaza nadzoruje uporabljena predloga strani, ki jo ustvari razvijalec portala.

Ime Opis
Ime Opisno ime entitete. Ta vrednost se uporabi kot naslov strani v večini predlog, zlasti če vrednost Naslov ni podana. To polje je obvezno.
Spletno mesto Spletno mesto, ki mu pripada entiteta. To polje je obvezno.
Nadrejena stran Nadrejena spletna stran entitete v hierarhiji vsebin spletnega mesta.
Delni URL Segment poti URL, uporabljen za ustvarjanje URL-ja portala za ta forum. Delne vrednosti URL-ja so uporabljene kot segmenti poti URL. Kot takšne ne smejo vsebovati neveljavnih znakov poti URL, npr. »?«, »#«, »!«, »%«. Ker se URL-ji portala ustvarijo s sestavljanjem delnih vrednosti URL-ja s poševnicami (»/«), ne smejo vsebovati poševnic. Priporočeno je, da se delne vrednosti URL-ja omejijo na črke, številke in vezaje ali podčrtaje. Na primer: »objave-za-medije«, »Uporabniški_vodnik«, »izdelek1«
Vrstni red prikaza Celoštevilska vrednost, ki označuje vrstni red za umestitev foruma glede na druge forume na seznamu.
Stanje objave Trenutno stanje poteka dela objave foruma, ki lahko določa, ali je forum na izbranem mestu viden. S to funkcijo se najpogosteje nadzoruje, ali je vsebina objavljena ali v stanju osnutka. Uporabnikom z dovoljenji za upravljanje vsebin je mogoče dodeliti možnost uporabe funkcije »Način predogleda«, ki tem uporabnikom omogoča, da si predhodno ogledajo neobjavljeno vsebino.
Skrito na zemljevidu mesta Nadzoruje, ali je forum viden kot del zemljevida portala. Če je ta vrednost izbrana, bo forum še vedno na voljo na mestu na URL-ju, kjer se bo mogoče z njim povezati, toda standardni elementi krmarjenja, kot so meniji, ne bodo vključevali foruma.
Predloga strani foruma Predloga strani, ki se uporabi za upodabljanje strani s seznamom forumov na portalu. To polje je obvezno. Dodeljena predloga strani mora biti predloga, ki jo je razvijalec razvil posebej za prikaz podrobnosti foruma. Izbira predloge, ki ni razvita za stran foruma, lahko pri ogledu spletne strani foruma na portalu privede do napačnih rezultatov.
Predloga strani niti Predloga strani, ki se uporabi za upodabljanje posamezne strani niti foruma na portalu. To polje je obvezno. Dodeljena predloga strani mora biti predloga, ki jo je razvijalec razvil posebej za prikaz podrobnosti niti foruma. Izbira predloge, ki ni razvita za stran niti foruma, lahko pri ogledu spletne strani niti foruma na portalu privede do napačnih rezultatov.
Opis Informacije o forumu.
Število niti Število niti foruma znotraj foruma.
Število objav Število objav na forumu, ustvarjenih v nitih foruma znotraj foruma.
Zadnja objava Najnovejše objave na forumu portala.

Glejte tudi

Upravljanje niti foruma
Ustvarjanje objav v forumu na portalu
Vodenje forumov
Naročnina na opozorila