Nadzor dostopa do spletne strani za portale

Pravila za nadzor dostopa do spletne strani so pravila, ki jih ustvarite za mesto, za nadzor dejanj objavljanja, ki jih lahko spletna vloga izvaja po straneh spletnega mesta, in nadzor tega, katere spletne vloge lahko vidijo katere strani. Entiteta dostopa do spletne strani ima naslednje atribute:

Ime Opis
Ime Opisno ime za pravilo.
Spletno mesto Spletno mesto, za katero velja to pravilo; mora se ujemati s spletnim mestom strani, za katero se pravilo uveljavlja. Spletna stran filtrov.
Spletna stran Spletna stran, za katero velja to pravilo. Pravilo ne bo vplivalo samo na stran, temveč tudi na vse podrejene strani, zato pred izvajanjem atributa izberite vejo spletnega mesta, za katero bo pravilo veljalo. Če se pravilo uveljavi za domačo stran, bo veljalo za celoten portal.
Pravica Dovoli spreminjanjeali Omeji branje spodaj.
Obseg
  • Vsa vsebina: vsa podrejena vsebina je vključena v varnostno preverjanje veljavnosti.
  • Izvzemi neposredno podrejene spletne datoteke: vse podrejene spletne datoteke, ki so neposredno povezane s to spletno stranjo, so izvzete iz varnostnega preverjanja veljavnosti. S tem ne bodo izvzeti nasledniki podrejenih elementov.
Privzeto je izbrana »Vsa vsebina«.
Opis (Izbirno)Opis pravila.

Ko ustvarite novo pravilo za nadzor dostopa, ga povežite s stranjo. To bo vplivalo tako na stran, ki jo dodelite pravilu, kot na podrejene strani – z drugimi besedami, na celotno vejo spletnega mesta.

Obstajata dve vrsti pravil za nadzor dostopa: »Dovoli spreminjanje« in »Omeji branje«.

Dovoli spreminjanje

»Dovoli spreminjanje« uporabniku s spletno vlogo, povezano s pravilom, omogoča objavo sprememb vsebine za to stran in vse podrejene strani te strani. »Dovoli spreminjanje« ima prednost pred nastavitvijo »Omeji branje«. Denimo, da imate na mestu razdelek »Novice«; za slednjega želite, da ga lahko urejajo uporabniki s spletno vlogo »urednik novic«. Uporabniki morda nimajo dostopa do celotnega mesta in celotnega mesta seveda ne morejo urejati, toda v tej veji imajo popolno avtoriteto objavljanja vsebin. Tako bi ustvarili pravilo za nadzor dostopa do spletne strani, imenovano »Dovoli objavo novic urednikom novic«.

Nato bi nastavili pravico na »Dovoli spreminjanje« in spletno stran kot nadrejeno stran celotne veje »Novice« spletnega mesta. Nato bi dodelili to spletno vlogo vsem stikom, ki jih želite določiti za urednike novic. Upoštevajte, da ima lahko en uporabnik več spletnih vlog.

Pravilo »Dovoli spreminjanje« mora biti zmeraj prisotno v vseh portalih, za katere želite omogočiti urejanje na prikazni strani. To pravilo bo veljalo za domačo stran mesta, zato bo privzeto pravilo za celotno mesto. To pravilo bo povezano s spletno vlogo, ki bo zastopala skrbniško vlogo za mesto. Uporabnikom, ki bodo prejeli pravice objavljanje vsebine na prikazni strani, bo dodeljena ta vloga.

Omeji branje

Pravilo omejitve branja se uporablja za omejitev ogleda strani (in podrejenih strani) in zadevne vsebine samo na določene uporabnike. Dovoljenje spreminjanja je pravilo dopuščanja (uporabnikom dovoljuje, da nekaj storijo), pravilo omejevanja branja pa je pravilo omejevanja, saj omejuje dejanje na omejen nabor uporabnikov. Morda imate razdelek mesta, ki je namenjen zgolj uporabi zaposlenih. Branje te veje lahko omejite le na osebe s spletno vlogo »zaposleni«. Tako ustvarite novo pravilo, imenovano »Omeji branje samo na zaposlene«.

Nato nastavite pravico na »Omeji branje« in stran na stran na vrhu veje, ki jo lahko berejo samo zaposleni. Nato povežete to pravilo s spletno vlogo zaposlenega in nato uporabnikom dodelite to vlogo.

Opomba

Če funkcijo Omeji branje uporabite neposredno na korenski domači strani spletnega mesta in funkcijo Izvzemi neposredno podrejene spletne datoteke izberete kot Obseg, bodo domača stran in z njo neposredno podrejene strani dostopne za vse uporabnike.

Glejte tudi

Ustvarjanje spletnih vlog za portale
Konfiguracija spletnih vlog na portalu PRM Dodajanje varnosti na osnovi zapisov z uporabo dovoljenj za entitete za portale