Dodajanje znanj virov (rešitev Project Service)

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

Projekti strank zahtevajo najrazličnejše znanje za dokončanje posla, npr. programiranje v jeziku SQL ali agilne metode. Vnesite posamezna znanja, da jih boste pozneje lahko povezali z vlogami virov in viri.

  1. Pojdite na Project Service > Znanja vira.

  2. Kliknite Novo.

  3. Na območju Splošno v polje »Ime« vnesite ime znanja in po potrebi izpolnite druga polja.

  4. Kliknite Shrani.

    Ko ustvarite novo znanje, je samodejno aktivirano. Če ne želite, da je znanje takoj na voljo za uporabo, na vrhu zaslona kliknite Deaktiviraj. Ko boste želeli, da je znanje na voljo, se vrnite in ga aktivirajte.

    V naslednjem koraku boste nastavili modele usposobljenosti, s katerimi boste lahko ocenili usposobljenost svetovalca v okviru posameznega znanja in jo povezali z usposobljenostjo, potrebno za projekt.

Glejte tudi

Nastavitev virov