Uporabi koledar za vir (Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x

Ko ustvarite predlogo delovnih ur, jo morate dodeliti virom, da koledarji virov odražajo delovne ure, ki so določene v predlogi.

  1. Pojdite na Project Service > Viri.

  2. Izberite vir, za katerega želite nastaviti koledar. Izberete lahko več kot en vir.

  3. Kliknite Nastavi koledar.

  4. Izberite predlogo delovnih ur, ki jo želite uporabiti.

  5. Kliknite Uporabi.

Glejte tudi

Nastavitev virov