Konfiguracija storitve Project Service Automation

Applies to Project Service app versions 2.x and 1.x

Preden lahko zmogljivosti avtomatizacije Project Service Automation za upravljanje kupcev, projektov in virov uporabljate v programu Dynamics 365, morate opraviti nekaj korakov za konfiguracijo, da zagotovite, da se rešitev Project Service Automation ujema s potrebami vaše organizacije. Koraki so naslednji:

Glejte tudi

Pregled rešitve Project Service Automation
Konfiguracija storitve Project Service Automation
Priročnik za upravitelja kupcev
Priročnik za vodje projektov
Priročnik za upravitelje virov
Vodnik po času, stroških in sodelovanju