Omogočanje funkcij aplikacije Project Finder Mobile (Project Service Automation)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Vaši viri lahko aplikacijo Project Finder Mobile v svojih telefonih uporabljajo skupaj s programom Project Service Automation, da najdejo nove delovne projekte in posodobijo svoje veščine.

Aplikacija je na voljo za naprave Apple iPhone, Android in Windows Phone.

V nastavitvah parametrov vaše organizacijske enote je treba nastaviti določene možnosti, s čimer uporabnikom omogočite ogled zahtevanih veščin za izvedbo projektov in posodobitev svojih veščin.

Opomba

Aplikacija Project Finder Mobile deluje le z aplikacijo Dynamics 365 (v spletu), ne pa s primerki, nameščenimi na mestu uporabe.

  1. Odprite Project Service > Parametri.

  2. Kliknite nastavitev parametrov, ki jih želite uporabiti za omogočanje funkcij aplikacije Project Finder Mobile.

  3. V razdelku Splošno možnost Zahtevani pogoji za vir so vidni virom nastavite na Da.

  4. Možnost Dovoli virom posodobitev znanja nastavite na Da.

    ProjectService_ProjectFinderEnable

    To je splošna nastavitev. Vodje projektov lahko nastavijo, ali naj bo posamezen projekt viden na strani projektne ekipe, ki ga izvaja.

    ProjectService_ProjectTeamVisible

E-poštna obvestila

Project Service Automation pošilja e-poštna sporočila glede zahtev za vire tem prejemnikom ob naslednjih dogodkih:

Prejemnik Dogodek
Vodja projektov - Ko se vir v mobilni aplikaciji Project Finder Mobile prijavi za projekt.
Vir - Ko projektno delo, za katerega se je vir prijavil, že opravi drug vir.
- Ko je zahteva vira za odobritev veščin odobrena ali zvrnjena.
- Ko je prijava vira za projektno delo odobrena ali zvrnjena.

Izjava o zasebnosti

Če omogočite aplikacijo Project Finder Mobile, uporabnikom v organizaciji omogočite vpogled v delo na projektu in možnost, da se prijavijo za delo. Uporabniki lahko delajo tudi s programom Project Finder, da si ogledajo svoje spretnosti in jih posodobijo. Aplikacija Project Finder Mobile je omogočena prek nastavitve za parametre rešitve Project Service, če je vrednost zahtev po virih vidna virom in če so omogočeni atributi, s katerimi dovolite posodobitev znanja z viri. Če vrednost teh atributov spremenite v »Ne«, je ta funkcija onemogočena.
Ko uporabljate to funkcijo, upoštevajte naslednje ključne točke:
- Zahteve po virih so vidne virom. Če ta atribut nastavite na »Da«, uporabnikom omogočite vpogled v delo na projektu, s čimer so izpostavljene spodnje informacije o projektu:
- Ime projekta
- Ime vloge
- Ime stranke
- Naslov stranke
- Trajanje dela
- Dovolite posodobitev znanja z viri. Če ta atribut nastavite na »Da«, lahko uporabniki svojim profilom dodajajo znanja in nastavijo raven usposobljenosti za znanja, ki jih dodajo.

Glejte tudi

Nastavitev virov