Namestitev in prilagajanje (Project Service Automation)

Applies to Project Service app versions 2.x and 1.x

Zmogljivosti Project Service Automation v programu Dynamics 365 so celovita rešitev, ki jo morate namestiti, preden lahko uporabniki začnejo uporabljati te zmogljivosti za upravljanje in zagotavljanje prodaj na podlagi projektov. Čeprav gre za celovito rešitev, jo je mogoče prilagoditi v skladu s potrebami organizacije.

Namestitev rešitve Project Service Automation

Project Service Automation je prednostna rešitev. Obstaja več načinov za nakup rešitve. Več informacij: Vključevanje organizacije in uporabnikov

Prilagajanje obrazcev in poročil Project Service Automation

Če želite prilagoditi poljubne obrazce, nadzorne plošče ali poročila Project Service Automation, lahko več informacij o prilagajanju programa Dynamics 365 najdete na spodnjih povezavah:

Glejte tudi

Priročnik za skrbnike
Priročnik za upravitelja kupcev
Priročnik za vodje projektov
Priročnik za upravitelje virov
Vodnik po času, stroških in sodelovanju