Spremljanje napredka projekta in cene (Project Service)

Velja za aplikacijo Project Service, različici 2.x in 1.x

Potreba po sledenju napredku v zvezi z strukturirano členitvijo dela se razlikuje po navpičnicah panoge. Nekatere panoge to storijo bolj marljivo z zelo razdrobljeno ravnjo strukturirane členitve dela, druge pa morda sledijo na višji ravni strukturirane členitve dela.

Pogled sledenja obsegu dela

Pogled sledenja obsegu dela prikazuje sledenje napredku za opravila v strukturirani členitvi dela. Primerja dejanske ure obsega dela, ki so bile porabljene za opravilo do datuma, z načrtovanimi urami obsega dela za opravilo.

Včasih boste morali revidirati prvotne ocene za opravilo. Opravilo bo zaradi sprememb v obsegu ali manj izkušenih sodelavcev, kot prvotno predvideno, morda napredovalo hitreje ali počasneje, kot je bilo prvotno predvideno. Ne priporočamo, da spreminjate osnovne številke, saj je osnova projekta objavljeni vir za načrtovanje projekta in ocene cen, s katerim so se strinjale vse zainteresirane skupine, ki sodelujejo v projektu.

Glejte tudi

Priročnik za vodje projektov