Licenco za ta dodatek vam podeljuje družba Microsoft Corporation (ali eno od njenih lastniško povezanih podjetij – odvisno od tega, kje živite). Uporabljate ga lahko z vsako veljavno licencirano naročnino za storitve Microsoft Dynamics CRM Online ali Microsoft Dynamics 365 (»spletna storitev«). Če nimate licence za spletno storitev, dodatka ne smete uporabljati. Za vašo uporabo tega dodatka veljajo licenčni pogoji za spletno storitev. Microsoft zagotavlja podporne storitve za dodatek, kot je opisano na strani https://support.microsoft.com/common/international.aspx. Ta dodatek pooblaščenim uporabnikom omogoča dostop do spletne storitve z uporabo spremljajočih programov Field Service za mobilne naprave za Microsoft Dynamics 365 (»program«), ki ga morajo uporabniki ločeno namestiti in zanj pridobiti licenco.

 

POMEMBNO: Če namestite ta dodatek, (1) se strinjate z razkritjem naslovov zunanjemu sistemu (Zemljevidi Bing) za iskanje naslovov na zemljevidu ter ugotavljanje razdalje in časa potovanja med lokacijami; ta dodatek preglasi vaš ukaz za onemogočanje Zemljevidov Bing v skrbniških nastavitvah sistema – več informacij je na voljo v tehnični dokumentaciji za Zemljevide Bing; (2) se strinjate, da pooblaščenim uporabnikom, ki dostopajo do spletne storitve, dovolite, da programu dajo navodila za:

a)    pošiljanje naslovov zemljevidni storitvi drugega ponudnika, določeni v operacijskem sistemu mobilne naprave;

 

b)    pošiljanje ID-ja, dodeljenega vaši organizaciji, ID-ja, dodeljenega končnemu uporabniku, in ID-ja naprave podjetjem Microsoft in Resco.net, Inc. za namene zagotavljanja storitev in preverjanja, ali je programska oprema pravilno licencirana.

 

Pooblaščeni uporabniki lahko programu dovolijo dostop do spletne storitve ob namestitvi dodatka. Funkcije, navedene zgoraj, omogoča samo program. Te funkcije lahko onemogočite tako, da odstranite dodatek. Če se ne strinjate s temi pogoji, dodatka ne nameščajte.

 

Vašo uporabo storitve Zemljevidi Bing urejajo pogoji uporabe za končnega uporabnika storitve Zemljevidi Bing, ki so na voljo na naslovu https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, in izjava o zasebnosti za storitev Zemljevidi Bing, ki je na voljo na naslovu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Vašo uporabo zemljevidnih storitev drugih ponudnikov urejajo njihovi pogoji za končne uporabnike in izjave o zasebnost. Te druge pogoje za končne uporabnike in izjave o zasebnosti skrbno preberite.

 

Prepovedano je izvajanje obratnega inženirstva, povratnega prevajanja ali obratnega zbiranja programske opreme ali drugačen poskus pridobitve izvorne kode programske opreme, razen in samo v obsegu, ki: (i) ga kljub tej omejitvi dovoljuje upoštevna zakonodaja; ali (ii) je potreben za odpravljanje napak pri spremembah v knjižnicah, licenciranih v okviru licence GNU Lesser General Public, ki so vključene v programsko opremo in povezane z njo.

Obvestila tretjih oseb: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=832172