Datoteka »Berime« za paket posodobitev 1 za Microsoft Dynamics CRM Online 2015 in za

Microsoft Dynamics CRM 2015

Berime

Maj 2015

2015 Microsoft. Vse pravice pridržane.


 

V tem dokumentu so pomembne in najnovejše informacije o različicah tega izdelka:

·         Paket posodobitev 1 za Microsoft Dynamics CRM Online 2015

·         Paket posodobitev za Microsoft Dynamics CRM Online 2015

·         Paket posodobitev 0.1 za Microsoft Dynamics CRM 2015

·         Microsoft Dynamics CRM 2015

 

Tukaj boste našli tudi informacije o znanih težavah. Kjer je mogoče, so na voljo rešitve za znane težave.

Znane težave

Splošno

Nadgradnja in uvoz zbirke podatkov

Spletni odjemalec

Program CRM za tablične računalnike in telefone

CRM za Outlook

Strežniška sinhronizacija

Integracija upravljanja znanja za program Parature

Unified Service Desk

Prilagajanje

Avtorske pravice

 

Najboljši viri

Skrbniki preberite Uvedba in upravljanje programa Microsoft Dynamics CRM na spletnem mestu TechNet.

Vodnik za pripravo na to izdajo – preverite, ali so na voljo posodobitve

Središče za pomoč programa CRM – informacijsko središče za skrbnike, razvijalce, vaditelje in strokovnjake za IT


 

Splošne znane težave

Ta razdelek je namenjen splošnim težavam, ki se pojavljajo v paketu posodobitev za CRM Online 2015, paketu posodobitev 1 za CRM Online, v programu CRM 2015 (na mestu uporabe) in v paketu posodobitev 0.1 za CRM 2015.

 

Trenutno ni težav.

Znane težave v zvezi z nadgradnjo in uvozom zbirke podatkov

Pred nadgradnjo na Microsoft Dynamics CRM 2015 morajo stranke posodobiti registrirane sklope vtičnikov tako, da se izvajajo v načinu osamitve s popolnim zaupanjem (ki ni v načinu za preizkusno okolje), če so za katere vtičnike po meri v tem sklopu registrirani koraki za naslednje kombinacije sporočila in entitete:

1.       RetrieveMultiple/Create/Update/SetState vseh entitet (globalni vtičniki)

2.       RetrieveMultiple/Create/Update/SetState naslednjih entitet:

·         msdyn_postconfig

·         msdyn_postruleconfig

Znane težave v zvezi s spletnim odjemalcem

Samodejno shranjevanje lahko premakne kazalec miške (325877)

Ko se izvede samodejno shranjevanje, se polja zameglijo, saj tako zagotovimo, da se shranijo vse spremembe. Žal se zaradi tega premakne tudi položaj miške in s tem se lahko prekine vnos. Rešitev je, da onemogočite samodejno shranjevanje za organizacije, kjer uporabniki v polja vnašajo daljša besedila. Do prekinitev lahko pride, če morajo uporabniki na primer dalj časa tipkati v besedilna polja z več vrsticami.

Spremenjene vrednosti sestavljenih polj v izvozu v Excel se ne uvozijo v program CRM (336183)

Če spremenite vrednosti sestavljenih polj izvožene datoteke programa Excel in uvozite spremembe, vrednosti sestavljenih polj ne bodo uvožene v program CRM, ker so ta polja samo za branje. Dober primer je polno ime stika v programu CRM (sestavljeno polje).

                                          

Če morate spremeniti sestavljena polja v programu Excel in jih uvoziti, je rešitev za težavo, da izvozite posamezna polja sestavljenih polj. Izvozite lahko na primer iz pogleda, v katerem sta ime in priimek navedena v posameznih stolpcih.

Za izvažanje in uvažanje datotek programa Excel dinamični delovni list in vrtilna tabela zahtevata program CRM za Outlook (340877, 336562)

Ko izvažate podatke programa CRM z možnostjo »Izvoz v Excel«, če izberete dinamični delovni list ali dinamično vrtilno tabelo, mora biti v vašem računalniku nameščen program CRM za Outlook. V nasprotnem primeru se vrtilna tabela ne ustvari in osveževanje podatkov iz programa CRM ne bo mogoče.

Čas ni prikazan v programu Excel za polja datuma in ure (336986)

Če izvozite podatke CRM s stolpcem z datumom in uro v Excel, bo v celicah programa Excel prikazano le polje z datumom. To se pojavi zato, ker privzeta oblika zapisa programa Excel omogoča le upodobitev datuma.

 

Vseeno pa se izvozi celotna vrednost datuma in časa. Vrednost se prikaže, če kliknete celico programa Excel. Vrednost datuma in časa je prikazana v opisu celice.

Z osveževanjem dinamičnega lista programa Excel se izgubi oblikovanje številke kot besedilnega polja (340387)

Če se telefonska številka začne z »+« ali »–«, upodobitev podatkov v programu Excel lahko narobe prepozna vrednosti celic kot formule programa Excel, ko osvežite dinamičen delovni list, kar povzroči napačno predstavitev podatkov. Polje s telefonsko številko: +1-987-654-3210 je lahko po osveževanju na primer predstavljeno kot -4850.

 

Program Excel ob osveževanju izvede samodejno izračunavanje. V tem primeru, ko je telefonska številka zapisana v obliki +A-XXX-YYY-ZZZZ, Excel ob dinamičnem osveževanju to formulo ovrednoti. To lahko preprečite tako, da v prej navedeni obliki za prvim simbolom A ne vnesete vezaja (-), ampak uporabite presledek ali (), zato za telefonske številke določite naslednjo obliko: +A XXX-YYY-ZZZZ ali +A (XXX)-YYY-ZZZZ

Uvažanje novega stolpca, če je dodan v izvoženo predlogo, ni mogoče (337046)

Oblika zapisa programa Excel za predlogo za uvoz podatkov z datotečno pripono .xlsx ne omogoča ustvarjanja novih stolpcev v programu Excel in uvažanja v program CRM kot novih stolpcev. Če morate to nujno izvesti, uporabite starejšo različico predloge za uvoz podatkov, ki nima datotečne pripone .xlsx (na primer .xls), in ustvarite nove stolpce v programu CRM tako, da dodate nove stolpce v programu Excel.

Novi zvezek programa OneNote prikaže dva zapisa (340939)

Ko uporabite integracijo programa OneNote za ustvarjanje zvezka za določen zapis CRM in nato krmarite za povezovanje mrež dokumentov tega zapisa, bosta prikazana dva zapisa. To se pojavi, ker program OneNote ustvari več datotek glede na razdelke in eno za koren zvezka.

                                          

To ne vpliva na vašo vsakodnevno uporabo integracije programa OneNote, vendar ne izbrišite nobene datoteke. Sicer se struktura zvezka lahko pokvari in progam OneNote mogoče ne bo več razumel strukture.

Po preimenovanju se privzeti razdelek programa OneNote še naprej prikazuje kot neimenovan (339941)

Integracija programa OneNote prikaže imena razdelkov zvezka za zapis CRM. Vendar če pozneje v spletu enega od razdelkov preimenujete v programu OneNote, spremembe ne bodo prikazane pri prikazu v programu CRM. To je zato, ker je struktura datotek neskladna v spletnem programu OneNote in načinu, na katerega se program CRM integrira s programom OneNote.

 

Nadomestna rešitev je, da preimenujete razdelek v programu OneNote v računalniku. Na ta način bo spremenjeno ime razdelka pravilno prikazano v programu CRM.

Znane težave programa CRM za tablične računalnike in telefone

Izbrisanih elementov iz polj za iskanje več entitet ni mogoče preprosto ponovno dodati (342246)

Če izbrišete element iz polja za iskanje več entitet v programu CRM za telefone in želite ta element ponovno dodati, morate zapreti iskanje in ga ponovno odpreti, preden se bo izbrisani element ponovno prikazal. Če na primer odstranite udeleženca klica iz iskanja v dejavnosti telefonskega klica, istega zapisa ne bo mogoče ponovno dodati, razen če iskanje zaprete in ga ponovno odprete.

Znane težave programa CRM za Outlook

Opravilom, sledenim kot telefonski klic v programu CRM, se lastništvo ne spremeni ustrezno, če so dodeljeni iz programa Outlook (317199)

Če opravilo ustvarite v spletnem odjemalcu programa Dynamics CRM in ga nato sinhronizirate za program Microsoft Dynamics CRM za Outlook, se temu opravilu lastništvo ne bo ustrezno spremenilo, če je dodeljeno drugemu uporabniku prek programa CRM za Outlook. Opravilo bo ostalo dodeljeno prvotnemu uporabniku v programu CRM, tudi če je opravilo telefonskega klica bilo dodeljeno drugemu uporabniku v programu Outlook.

Če se želite izogniti tej težavi, vse telefonske klice preprosto dodelite neposredno iz spletnega odjemalca.

Čarovnik za konfiguracijo onemogoča sledenje (326715)

Ko je čarovnik za konfiguracijo programa CRM za Outlook odprt, sledenje ni omogočeno. Ta težava ne vpliva na dnevniško datoteko za konfiguracijo.

Če sledenje potrebujete, je rešitev težave naslednja:

1.       Odprite čarovnika za konfiguracijo.

2.       Odprite diagnostično orodje programa CRM za Outlook in omogočite sledenje.

3.       Dokončajte potek dela čarovnika za konfiguracijo.

Povezave z dvema organizacijama CRM z istim imenom ni bilo mogoče vzpostaviti (339358)

Če se poskusite v čarovniku za konfiguracijo programa Microsoft Dynamics CRM za Outlook povezati z drugo organizacijo, ki ima enako ime kot ena od prej konfiguriranih organizacij, bo prikazano sporočilo o napaki in prošnja, da spremenite ime organizacije – kar v novem čarovniku za konfiguracijo ni mogoče.

Rešitev je, da prekličete to dejanje in v glavnem oknu čarovnika za konfiguracijo izberete obstoječo organizacijo z istim imenom in jo preimenujete. To bo vplivalo le na lokalni prikaz imena te organizacije v tem računalniku, ne pa na dejansko ime organizacije CRM.

V načinu Outlooka brez povezave se prikaže prazen obrazec uporabnika (341262)

Prazen obrazec uporabnika se prikaže, če v načinu Outlooka brez povezave v podoknu za branje kliknete hiperpovezavo lastnika.

Zapis o sestanku s programom CRM ni ustvarjen, če mu povabljenec sledi (326251)

V programu CRM za Outlook lahko samo organizator iz iste organizacije CRM sledi sestanku v programu CRM. To velja tako za strežniško sinhronizacijo kot za sinhronizacijo prek programa Outlook.

CRM 2013 za Outlook pred paketom posodobitev 1 ni združljiv s strežnikom Dynamics CRM 2015 (320522)

Program CRM 2013 za Outlook pred uporabo paketa posodobitev 1 ni združljiv s programom Dynamics CRM 2015. Obrnite se na podporo za program Microsoft Dynamics CRM, če posodobitev na paket posodobitev 1 ali 2 ni mogoča.

Spajanje dokumentov ne pošlje vse e-pošte, ko seznam prejemnikov vsebuje neizbrane prejemnike ali v e-poštno sporočilo vključite povezavo za odpoved naročnine (326264)

Če pošiljate e-poštna sporočila s spajanjem dokumentov iz dejavnosti akcij in počistite izbor enega ali več prejemnikov s seznama, bo e-pošta poslana le prvemu izbranemu prejemniku s seznama. Če ne počistite izbora prejemnikov, pa bo e-pošta poslana vsem prejemnikom.

Če med postopkom spajanja izberete le izbrane člane ciljnega seznama za trženje in izberete Vključite povezavo za odpoved naročnine v e-poštno sporočilo, bo e-pošta poslana le enemu prejemniku.

Če se želite izogniti tej težavi, poiščite prvi zapis v programu Word, preden dokončate spajanje dokumentov, ALI onemogočite možnost dodajanja povezave za odpoved naročnine v pogovornem oknu spajanja.

Gumb »Filter« ne deluje za nobeno entiteto v mreži v različici odjemalca paketa posodobitev 1 za CRM 2015 s strežnikom CRM 2015 (napaka 341782)

Gumb Filter na traku ne deluje za nobeno entiteto v mreži za različico odjemalca paketa posodobitev 1 za CRM Online 2015 s strežnikom CRM 2015.

Nadomestna rešitev ni nadgraditev različice odjemalca na paket posodobitev 1 2015 ali nadgraditev obeh različic na paket posodobitev 1 2015.

Stran s polji programa CRM za Outlook uporablja klasični način obrazcev (napaka 342122)

Stran s polji uporablja klasične obrazce upodabljanja, ne pa obrazcev, ki so na voljo kot del izboljšanega mehanizma za uporabljanje.

Napačna vrednost datuma in časa v podoknu za branje in mreži (napaka 342422)

Za datume pred 1. 1. 1900 je v podoknu za branje in mreži programa Outlook za polji vedenja Neodvisno od časovnega pasu in Lokalno pri uporabniku prikazana napačna vrednost za datum in čas.

CRM za Outlook ni združljiv s programom Dynamics CRM, ki gostuje v storitvi Azure

CRM za Outlook se ne more povezati s strežnikom Dynamics CRM, ki gostuje v storitvi Azure.

Znane težave v zvezi s strežniško sinhronizacijo

Dnevnik strežniške sinhronizacije je zavajajoč za ACTDeliveryMethod (341081)

Dnevnik strežniške sinhronizacije iz obrazca nabiralnika vključuje razdelek za načine sinhronizacije nabiralnika. Označuje tudi, da je 1 = sinhronizacija s programom Outlook. To velja za dohodno in odhodno pošto, za ACT 1 pa pomeni strežniško sinhronizacijo. V nadaljevanju je prikazano:

·         Načini sinhronizacije nabiralnika (2 je strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik, 1 je sinhronizacija s programom Outlook, 0 pa pomeni, da ni uporabljena nobena sinhronizacija)

·         incomingemaildeliverymethod : 2

·         outgoingemaildeliverymethod : 2

·         actdeliverymethod : 1

V resnici za actdeliverymethod velja: 1 = strežniška sinhronizacija. To ne vpliva na dnevnik ali funkcionalnost.

Znane težave z integracijo upravljanja znanja za program Parature

Članek, ki vsebuje hiperpovezavo, se ne odpre v novem oknu, če med ustvarjanjem članka v programu Parature atribut sidra članka ni nastavljen na target=_blank (332250)

Če hiperpovezava v članku zbirke znanja programa Parature nima atributa sidra, ki je nastavljen na target="_blank", se hiperpovezava ne bo odprla v novem oknu brskalnika, ampak v kontrolniku »Iskanje v zbirki znanja«, kar bo povzročilo popačenje na zaslonu.

Težavo odpravite tako, da med ustvarjanjem članka poskrbite, da bo za vse hiperpovezave atribut nastavljen na target=_blank.

Brskalnik Safari za iPad – v brskalniku Safari v napravi iPad ni mogoče predvajati videoposnetkov (napaka 341408)

Težavo odpravite tako, da povezavo določite tudi za videoposnetek v vsebini (med ustvarjanjem članka zbirke znanja v programu Parature). Tako boste videoposnetek lahko odprli v novem oknu v napravi iPad.

Znane težave v rešitvi Unified Service Desk

Če želite preprečiti napake pri uvažanju rešitve, upoštevajte spodnja navodila za nadgradnjo rešitev USD na paket posodobitev 1 za različico 2015 (342940)

Če želite rešitev USD (Unified Service Desk) nadgraditi neposredno v programu Microsoft Dynamics CRM Online – pomlad 2014 na paket posodobitev 1 za Microsoft Dynamics CRM Online 2015, upoštevajte ta navodila:

1.       Prekličite registracijo obstoječega vtičnika Microsoft.Uii.Customization.Plugin

2.       Nato uvozite rešitev, ki bo nato uspešno uvožena

3.       Preverite, ali je novi vtičnik Microsoft.Uii.Customization.Plugin prisoten v zbirih vtičnikov

Če ne upoštevate teh korakov, uvozi rešitev ne bodo uspešni.

Starejše namestitve odjemalca USD ne bodo delovale z novim mehanizmom za upodabljanje obrazcev v programu CRM (341376)

Če posodabljate primerek CRM Online z rešitvami Unified Service Desk na paket posodobitev 1 za Microsoft Dynamics CRM Online 2015 (različica 7.1.0), priporočamo, da posodobite obstoječe rešitve in odjemalca Unified Service Desk na najnovejšo različico. V nasprotnem primeru starejši odjemalec Unified Service Desk (različica 1.0, 1.0.1, 1.1 ali 1.1.1) ne bo deloval z novim mehanizmom za upodabljanje obrazcev v programu CRM. Več informacij: Posodobitev odjemalca Unified Service Desk

Če nameravate po posodobitvi primerka CRM Online na paket posodobitev 1 za Microsoft Dynamics CRM Online 2015 namesto novega mehanizma za upodabljanje obrazcev uporabljati podedovane obrazce, bodo starejši odjemalci Unified Service Desk delovali nemoteno. Informacije o uporabi podedovanih obrazcev najdete v razdelku Uporabi podedovano upodabljanje obrazcev v temi Pomoč in usposabljanje: Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Splošno«.

Vendar če nameravate uporabljati starejše odjemalce Unified Service Desk z novim mehanizmom za upodabljanje obrazcev in najnovejšimi rešitvami Unified Service Desk, se obrnite na Podporo za izdelke, kjer lahko dobite popravek.

Skriptno izvajanje posrednika ne deluje po pričakovanjih, ker se dogodek Xrm.Page.data.Onload() ne sproži v prvem poskusu v obrazcu primera (ko je predpomnilnik izbrisan) (341420)

Ko je predpomnilnik USD izbrisan in posrednik prvič zažene USD, se podatki iz programa CRM morda ne bodo pravilno naložili.

Težavo odpravite tako, da zaprete in ponovno odprete USD, ki bo sprožil dogodek Xrm.Page.data.Onload(). Naslednji pozivi k dogodku delujejo pravilno.

Znane težave v zvezi s prilagajanjem

Ustvarjanje in posodabljanje polja z izračunom ne uspe za entiteto dejavnosti, ko dejanje nastavi le osnoven izraz (328243)

Če formula ne vsebuje nobenega pogoja in dejanje nastavi le osnoven izraz, ne morete ustvariti polja z izračunom vrste valute za entiteto dejavnosti. 

 

Rešitev je, da formuli dodate preprost pogoj. Da zagotovite, da se bo izračun vedno izvedel, lahko pogoj določite tako, da bo vrednost vedno resnična.

Polj z izračunom ni mogoče ustvariti ali posodobiti tako, da bi uporabljali polja po meri za sorodne dejavnosti

Če poskusite ustvariti polje z izračunom, ki se sklicuje na polje po meri za zapis sorodne dejavnosti (npr. opravilo, telefonski klic ali faks), se polje z izračunom ne bo shranilo.  

Pozivanje k dejanjem procesa iz potekov dela (342582)

Če uporabljate dejanja procesa v potekih dela, pazite, da ne odstranite ali posodobite vrst izhodnih parametrov. Če se parametri spremenijo, lahko to povzroči, da se urejevalnik za odvisni potek dela ne naloži.

Avtorske pravice

Ta dokument je na voljo v taki obliki, »kot je«. Informacije in mnenja, navedeni v tem dokumentu, vključno s spletnimi naslovi in drugimi povezavami do spletnih mest v internetu, se lahko spremenijo brez obvestila.

Nekateri primeri v tem dokumentu so le informativni in so izmišljeni. Vsaka povezava z resničnim primerom je naključna in jo je treba zanemariti.

S tem dokumentom vam niso podeljene nobene zakonske pravice za kakršno koli intelektualno lastnino v katerem koli Microsoftovem izdelku. Ta dokument lahko kopirate in ga uporabljate samo interno kot referenco.  Ta dokument je zaupen in last družbe Microsoft. Dokument je razkrit, njegova uporaba pa je predmet sporazuma o nerazkrivanju podatkov.

Videoposnetki in e-knjige so morda na voljo samo v angleščini. Poleg tega vas lahko povezave preusmerijo na ameriško spletno mesto z vsebino, ki je prav tako v angleščini.

 

© 2015 Microsoft. Vse pravice pridržane.

 

Microsoft, Excel, Microsoft Dynamics, Outlook in Windows so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij.

Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

 

Obvestila neodvisnih izdelovalcev