Dopolnilni pogoji uporabe za

spletne predoglede za Microsoft Dynamics 365

Zadnja posodobitev: november 2016

Microsoft lahko vključi funkcije za predogled, funkcije beta ali druge predizdajne funkcije ali storitve za pridobitev povratnih informacij strank (»predogledi«). Predogledi so na voljo pod pogojem, da se strinjate s temi pogoji uporabe, ki dopolnjujejo pogoje za spletne storitve, ki urejajo vašo uporabo storitev Microsoft Dynamics 365 Online ali Dynamics CRM Online. Če so ti pogoji uporabe v navzkrižju s pogoji za spletne storitve, ki urejajo vašo uporabo storitev Microsoft Dynamics 365 Online ali Dynamics CRM Online, se uporabljajo ti dopolnilni pogoji uporabe.

PREDOGLEDI SO NA VOLJO »KAKRŠNI SO«, »Z VSEMI POMANJKLJIVOSTMI« IN »KOT SO NA VOLJO« IN SO IZKLJUČENI IZ POGODB O RAVNI STORITEV IN OMEJENEGA JAMSTVA, opisanega v pogojih za spletne storitve. Za predoglede morda ne bo na voljo podpora strankam. Za predoglede veljajo manj stroge ali drugačne zaveze glede varnosti, skladnosti in zasebnosti, kot je dodatno pojasnjeno spodaj in v morebitnih dodatnih obvestilih, ki jih dobite s predogledom. Predoglede lahko kadar koli in brez obvestila spremenimo ali opustimo. Predogleda morda ne bomo ponudili v »splošno razpoložljivost«.

Ne glede na morebitne drugačne določbe v pogojih za spletne storitve ali v Microsoftovi izjavi o zasebnosti za spletne storitve za podatke strank, zbrane prek predogledov, ne bodo veljali pogoji za obdelavo podatkov in jih bomo morda prenašali, shranjevali in obdelovali v Združenih državah ali v kateri koli drugi državi, kjer imajo Microsoft ali njegovi ponudniki storitev prostore, to pa vključuje tudi morebitne osebno določljive podatke, ki jih zberemo v okviru vaše uporabe predogledov. Poleg tega za predoglede ni na voljo kritje v ustreznem središču zaupanja za Microsoft Dynamics.