LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

FIELD SERVICE MOBILE ZA MICROSOFT DYNAMICS CRM ZA WINDOWS

Ti licenčni pogoji so pogodba med družbo Microsoft Corporation (oziroma glede na to, kje živite, enim od njenih lastniško povezanih podjetij) in vami. Pozorno jih preberite. Veljajo za zgoraj navedeno programsko opremo, vključno z morebitnimi nosilci podatkov, na katerih ste prejeli programsko opremo. Pogoji veljajo tudi za vse Microsoftove

za to programsko opremo, če jim niso priloženi drugi pogoji. V takem primeru veljajo priloženi pogoji.

Če prenesete ali uporabljate to programsko opremo, sprejemate te pogoje. Če jih ne sprejemate, programske opreme ne smete uporabljati.

Če ravnate skladno s temi licenčnimi pogoji, imate spodaj navedene trajne pravice.

1.      PRAVICE DO NAMESTITVE IN UPORABE.

a.      Namestitev in uporaba. V naprave, v katerih je nameščen sistem Windows 8 in njegove novejše različice (skupaj »Windows«) ter so povezane z Microsoftovim računom, povezanim z vašim računom Trgovine Windows, lahko namestite poljubno število izvodov programske opreme in jih v njih uporabljate. Za to programsko opremo je potrebna povezava z računalniškimi sistemi, ki imajo veljavne naročniške licence za Microsoft Dynamics CRM Online.

b.      Programska oprema drugih proizvajalcev. Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki vam jih v okviru te pogodbe licencira Microsoft in ne tretja oseba. Morebitna obvestila glede programa tretjih oseb so vključena le v vašo vednost.

c.       Zbiranje podatkov. ČE PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE ZA DOSTOP DO STORITVE MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE, SE Z NAMESTITVIJO ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME STRINJATE S PRENOSOM ID-JA, DODELJENEGA VAŠI ORGANIZACIJI, ID-JA, DODELJENEGA KONČNEMU UPORABNIKU, TER ID-JA NAPRAVE MICROSOFTU IN PODJETJU RESCO.NET, INC. ZA NAMENE ZAGOTAVLJANJA STORITEV IN PREVERJANJA, ALI JE PROGRAMSKA OPREMA PRAVILNO LICENCIRANA. ČE PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE ZA POVEZOVANJE STORITVE MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE S STORITVAMI GLYMPSE, SE Z NAMESTITVIJO ALI UPORABO PROGRAMSKE OPREME STRINJATE S PRENOSOM VAŠIH PODATKOV STRANKE PODJETJU GLYMPSE ZA NAMENE OMOGOČANJA SPROTNIH LOKACIJSKIH STORITEV. ZA TO FUNKCIJO MORA POOBLAŠČENI UPORABNIK INTEGRIRATI IN KONFIGURIRATI VAŠ OBSTOJEČI RAČUN ZA GLYMPSE, DA BO DELOVAL S STORITVIJO MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE. ZA UPORABO STORITEV GLYMPSE VELJAJO POGOJI IN IZJAVA O ZASEBNOSTI, KI VELJAJO ZA VAŠ RAČUN PRI PODJETJU GLYMPSE.

2.      INTERNETNE STORITVE. Microsoft skupaj s programsko opremo zagotavlja internetne storitve. Te storitve lahko kadar koli spremeni ali ukine.

a.      Soglasje za internetne ali brezžične storitve. Programska oprema lahko vzpostavi povezavo z internetnimi brezžičnimi storitvami. Uporaba programske opreme predstavlja vaše soglasje za prenos standardnih podatkov o napravi (kar med drugim vključuje tehnične podatke o napravi, sistemu in programski opremi ter dodatnih napravah) za internetne ali brezžične storitve. Če so v povezavi z vašo uporabo storitev navedeni drugi pogoji, veljajo tudi ti pogoji.

b.      Napačna uporaba internetnih ali brezžičnih storitev. Nobene internetne storitve ne smete uporabljati na način, ki bi jo lahko poškodoval ali drugim uporabnikom motil njeno uporabo ali uporabo brezžičnega omrežja. Storitve ne smete uporabljati za pridobitev nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, podatkov, računa ali omrežja.

3.      OBSEG LICENCE. Programska oprema se licencira in ne prodaja. Ta pogodba vam podeljuje le nekaj pravic za uporabo programske opreme. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Programsko opremo lahko uporabljate samo tako, kot to izrecno dovoljuje ta pogodba, razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi podeljuje več pravic. Ravnati morate skladno z vsemi tehničnimi omejitvami v programski opremi, ki omogočajo, da programsko opremo uporabljate le na določene načine. Prepovedano je.

4.      DOKUMENTACIJA. Dokumentacijo lahko kopirate in uporabljate samo za svoje interne referenčne namene.

5.      OMEJITVE GLEDE IZVOZA. Za programsko opremo veljajo izvozna zakonodaja in predpisi ZDA. Ravnati morate v skladu z vso domačo in mednarodno izvozno zakonodajo ter predpisi, ki veljajo za programsko opremo. Ta zakonodaja vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Dodatne informacije so na voljo na www.microsoft.com/exporting.

6.      PODPORNE STORITVE. Ker je programska oprema na voljo »kakršna je«, zanjo morda ne bomo zagotavljali podpornih storitev.

7.      CELOTNA POGODBA. Ta pogodba in pogoji za dodatke, posodobitve, internetne storitve in podporne storitve, ki jih uporabljate, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo in podporne storitve.

8.      UPOŠTEVNA ZAKONODAJA.

a.      Združene države Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v ZDA, se za to pogodbo uporablja zakonodaja zvezne države Washington, ki velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe brez pravice do sklicevanja na pravila o navzkrižju zakonodaj. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki na podlagi zakonov o varstvu potrošnikov in zakonov o nelojalni konkurenci, ter za prekrške velja zakonodaja zvezne države, v kateri živite.

b.      Zunaj Združenih držav Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, veljajo zakoni te države.

9.      PRAVNI UČINEK. Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Na podlagi zakonodaje, ki velja v vaši državi, imate lahko tudi druge pravice. Pravice imate lahko tudi do osebe, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja pravic, ki jih imate po zakonodaji, ki velja v vaši državi, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši državi.

10. ZAVRNITEV JAMSTVA. Programska oprema se licencira »kakršna je«. Tveganje v zvezi z njeno uporabo nosite sami. Microsoft ne daje nobenih izrecnih jamstev, garancij ali pogojev. V okviru lokalne zakonodaje imate morda dodatne pravice potrošnikov ali zakonska jamstva, ki jih ta pogodba ne more spremeniti. Do mere, ki jo dovoljuje lokalna zakonodaja, Microsoft izključuje vsa implicitna jamstva glede primernosti za prodajo ali določen namen in odsotnost kršitve pravic intelektualne lastnine.

ZA AVSTRALIJO – V okviru avstralske potrošniške zakonodaje imate zakonska jamstva in noben del teh pogojev ni namenjen spreminjanju teh pravic.

11. OMEJITEV IN IZKLJUČITEV PRAVNIH SREDSTEV IN ŠKODE. Microsoft in njegovi dobavitelji vam lahko povrnejo samo neposredno škodo do zneska 5,00 USD. Povrnjene ne morete dobiti nobene druge škode, vključno s posledično, posebno, posredno in naključno škodo ali škodo zaradi izgube dobička.

Ta omejitev velja za.

Velja tudi, če je Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost nastanka take škode. Zgoraj navedene omejitve in izključitve morda za vas ne veljajo, če vaša država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.