LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

MICROSOFT DYNAMICS CRM ZA iOS

PROJECT FINDER MOBILE ZA MICROSOFT DYNAMICS CRM ZA iOS

Ti licenčni pogoji so pogodba med družbo Microsoft Corporation (oziroma glede na to, kje živite, enim od njenih lastniško povezanih podjetij) in vami. Pozorno jih preberite. Veljajo za zgoraj navedeno programsko opremo, vključno z morebitnimi nosilci podatkov, na katerih ste prejeli programsko opremo. Pogoji veljajo tudi za vse Microsoftove

·         posodobitve,

·         dodatke,

·         internetne storitve in

·         podporne storitve

za to programsko opremo, če jim niso priloženi drugi pogoji. V takem primeru veljajo priloženi pogoji.

ČE UPORABLJATE TO PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE TE POGOJE. ČE JIH NE SPREJEMATE, PROGRAMSKE OPREME NE UPORABLJAJTE. V TEM PRIMERU JO VRNITE DRUŽBI APPLE, INC. (»APPLE«), KJER VAM BODO VRNILI DENAR ZANJO ALI ODOBRILI DOBROPIS.

Če ravnate skladno s temi licenčnimi pogoji, imate pravice, navedene spodaj.

1.    PRAVICE DO NAMESTITVE IN UPORABE.

a.    Namestitev in uporaba. V naprave z operacijskim sistemom iOS, ki so v vaši lasti ali pod vašim nadzorom, lahko namestite in v njih uporabljate poljubno število izvodov programske opreme. Za to programsko opremo je potrebna povezava z računalniškimi sistemi, v katerih se izvajajo veljavni licenčni izvodi strežnika Microsoft Dynamics CRM 2015 Server ali Microsoft Dynamics CRM 2016 Server oziroma imajo veljavne naročniške licence za Microsoft Dynamics CRM Online. Morda bodo potrebne nadgradnje za Microsoft Dynamics CRM 2015 Server ali Microsoft Dynamics CRM 2016 Server.

b.    Programska oprema drugih proizvajalcev: Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki vam jih v okviru te pogodbe licencira Microsoft in ne tretja oseba. Morebitna obvestila glede programa tretjih oseb so vključena le v vašo vednost.

c.     Zbiranje podatkov. ČE PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE ZA POVEZOVANJE S STORITVIJO MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE, SE Z NAMESTITVIJO TE PROGRAMSKE OPREME STRINJATE S PRENOSOM ID-JA, DODELJENEGA VAŠI ORGANIZACIJI, IN ID-JA, DODELJENEGA KONČNEMU UPORABNIKU, MICROSOFTU ZA NAMENE OMOGOČANJA POVEZAV MED VEČ NAPRAVAMI ALI IZBOLJŠANJE STORITVE MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE ALI PROGRAMSKE OPREME.

2.    INTERNETNE STORITVE. Microsoft skupaj s programsko opremo zagotavlja internetne storitve. Te storitve lahko kadar koli spremeni ali ukine.

a.    Soglasje za internetne ali brezžične storitve. Programska oprema lahko vzpostavi povezavo z internetnimi brezžičnimi storitvami. Uporaba programske opreme predstavlja vaše soglasje za prenos standardnih podatkov o napravi (kar med drugim vključuje tehnične podatke o napravi, sistemu in programski opremi ter dodatnih napravah) za internetne ali brezžične storitve. Če so v povezavi z vašo uporabo storitev navedeni drugi pogoji, veljajo tudi ti pogoji.

b.    Napačna uporaba internetnih ali brezžičnih storitev. Nobene internetne storitve ne smete uporabljati na način, ki bi jo lahko poškodoval ali drugim uporabnikom motil njeno uporabo ali uporabo brezžičnega omrežja. Storitve ne smete uporabljati za pridobitev nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, podatkov, računa ali omrežja.

3.    OBSEG LICENCE. Programska oprema se licencira in ne prodaja. Ta pogodba vam podeljuje le nekaj pravic za uporabo programske opreme. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Programsko opremo lahko uporabljate samo tako, kot to izrecno dovoljuje ta pogodba, razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi podeljuje več pravic. Ravnati morate skladno z vsemi tehničnimi omejitvami v programski opremi, ki omogočajo, da programsko opremo uporabljate le na določene načine. Prepovedano je

·         obiti tehnične omejitve v programski opremi;

·         izvajati obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali obratno zbiranje programske opreme, razen v obsegu, kot ga kljub tej omejitvi izrecno dovoljuje upoštevna zakonodaja,

·         izdelati več izvodov programske opreme, kot je določeno v tej pogodbi ali dovoljeno z upoštevno zakonodajo, ne glede na to omejitev,

·         programsko opremo objaviti, da bi jo lahko kopirali drugi,

·         programsko opremo dajati v najem ali zakup oziroma jo posojati,

·         programsko opremo ali to pogodbo prenesti kateri koli tretji osebi ali

·         programsko opremo uporabljati za ponujanje komercialnih storitev gostovanja programske opreme.

4.    DOKUMENTACIJA. Dokumentacijo lahko kopirate in uporabljate samo za svoje interne referenčne namene.

5.    OMEJITVE GLEDE IZVOZA. Za programsko opremo veljajo izvozna zakonodaja in predpisi ZDA. Ravnati morate v skladu z vso domačo in mednarodno izvozno zakonodajo ter predpisi, ki veljajo za programsko opremo. Ta zakonodaja vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Dodatne informacije so na voljo na www.microsoft.com/exporting.

6.    PODPORNE STORITVE. Ker je programska oprema na voljo »kakršna je«, zanjo morda ne bomo zagotavljali podpornih storitev. Proizvajalec telefona in ponudnik brezžičnega omrežja nista odgovorna za zagotavljanje podpore za programsko opremo. Če pri uporabi te programske opreme naletite na kakršne koli težave ali če imate kakršna koli vprašanja o njeni uporabi, vključno z vprašanji o pravilniku o zasebnosti vašega podjetja, se obrnite na skrbnika za IT v podjetju. Ne obrnite se na Microsoft, lastnika trgovine s programi, omrežnega operaterja ali izdelovalca naprave.

7.    OBVESTILA O AVTORSKIH PRAVICAH. Microsoft in Microsoft Dynamics sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. iOS je blagovna znamka družbe Apple, Inc., zaščitena v ZDA in drugih državah.

8.    CELOTNA POGODBA. Ta pogodba in pogoji za dodatke, posodobitve, internetne storitve in podporne storitve, ki jih uporabljate, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo in podporne storitve.

9.    UPOŠTEVNA ZAKONODAJA.

a.    Združene države Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v ZDA, se za to pogodbo uporablja zakonodaja zvezne države Washington, ki velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe brez pravice do sklicevanja na pravila o navzkrižju zakonodaj. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki na podlagi zakonov o varstvu potrošnikov in zakonov o nelojalni konkurenci, ter za prekrške velja zakonodaja zvezne države, v kateri živite.

b.    Zunaj Združenih držav Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, veljajo zakoni te države.

10. PRAVNI UČINEK. Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Na podlagi zakonodaje, ki velja v vaši državi, imate lahko tudi druge pravice. Pravice imate lahko tudi do osebe, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja pravic, ki jih imate po zakonodaji, ki velja v vaši državi, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši državi.

11. ZUNAJPOGODBENI UPRAVIČENEC. Strinjate se, da so družba Apple in njene podružnice zunajpogodbeni upravičenec te pogodbe in da ima družba Apple pravico, da to pogodbo uveljavlja.

12. ZAVRNITEV JAMSTVA. PROGRAMSKA OPREMA SE LICENCIRA »KAKRŠNA JE«, »Z VSEMI NAPAKAMI« IN »KOT JE NA VOLJO«. TVEGANJE V ZVEZI Z NJENO UPORABO JE VAŠE. ČE ŽELITE, LAHKO OBVESTITE APPLE IN ZAHTEVATE VRAČILO KUPNINE. DO NAJVEČJE MOŽNE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, APPLE NE BO IMEL NOBENIH DRUGIH GARANCIJSKIH OBVEZNOSTI. MICROSOFT IN PONUDNIKI BREZŽIČNIH STORITEV, PREK OMREŽJA KATERIH SE DISTRIBUIRA PROGRAMSKA OPREMA, TER VSI NAŠI DISTRIBUTERJI IN LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA (»VKLJUČENE STRANKE«) NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV V OKVIRU PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI Z NJO. CELOTNO TVEGANJE V ZVEZI S KAKOVOSTJO IN UČINKOVITOSTJO PROGRAMSKE OPREME NOSITE SAMI. ČE SE IZKAŽE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA, PREVZEMATE VSE STROŠKE VSEH POTREBNIH SERVISNIH DEL ALI POPRAVIL. V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO IMATE LAHKO DODATNE PRAVICE POTROŠNIKOV, KI JIH TA POGODBA NE MORE SPREMENITI. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, VKLJUČENE STRANKE IZKLJUČUJEJO VSA IMPLICITNA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

ZA AVSTRALIJO – V OKVIRU AVSTRALSKE POTROŠNIŠKE ZAKONODAJE IMATE ZAKONSKA JAMSTVA IN NOBEN DEL TEH POGOJEV NI NAMENJEN SPREMINJANJU TEH PRAVIC.

13. OMEJITEV IN IZKLJUČITEV PRAVNIH SREDSTEV IN ŠKODE. OD APPLA TER MICROSOFTA IN NJEGOVIH DOBAVITELJEV LAHKO DOBITE POVRNJENO SAMO NEPOSREDNO ŠKODO V ZNESKU, KI NE PRESEGA ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA PROGRAMSKO OPREMO. STRINJATE SE, DA OD NOBENE ZAJETE STRANKE NE BOSTE ZAHTEVALI POVRNITVE KAKRŠNE KOLI DRUGE ŠKODE, VKLJUČNO S POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO ALI ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA.

Ta omejitev velja za:

·         vse zadeve, povezane s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih tretjih oseb ali v programih tretjih oseb in

·         zahtevke zaradi kršitve pogodbe, jamstva, garancije ali pogoja, varstvo potrošnikov, goljufijo, nelojalno konkurenco, objektivno odgovornost, malomarnost, napačno razlaganje, opustitev, motenje posesti ali drugo nepogodbeno odškodninsko odgovornost, kršitev zakona ali predpisa oziroma neupravičeno obogatitev – vse to v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja.

Velja tudi, če

·         popravilo, zamenjava programske opreme ali povračilo za programsko opremo v celoti ne nadomesti izgub, ki ste jih utrpeli, ali

·         so zajete stranke vedele oziroma bi morale vedeti za možnost nastanka take škode.

 


 

LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

MICROSOFT DYNAMICS CRM ZA GOOD

Ti licenčni pogoji so pogodba med družbo Microsoft Corporation (oziroma glede na to, kje živite, enim od njenih lastniško povezanih podjetij) in vami. Pozorno jih preberite. Veljajo za zgoraj navedeno programsko opremo, vključno z morebitnimi nosilci podatkov, na katerih ste prejeli programsko opremo. Pogoji veljajo tudi za vse Microsoftove

·         posodobitve,

·         dodatke,

·         internetne storitve in

·         podporne storitve

za to programsko opremo, če jim niso priloženi drugi pogoji. V takem primeru veljajo priloženi pogoji.

ČE UPORABLJATE TO PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE TE POGOJE. ČE JIH NE SPREJEMATE, PROGRAMSKE OPREME NE UPORABLJAJTE. V TEM PRIMERU JO VRNITE DRUŽBI APPLE, INC. (»APPLE«), KJER VAM BODO VRNILI DENAR ZANJO ALI ODOBRILI DOBROPIS.

Če ravnate skladno s temi licenčnimi pogoji, imate pravice, navedene spodaj.

1.    PRAVICE DO NAMESTITVE IN UPORABE.

a.    Namestitev in uporaba. V naprave z operacijskim sistemom iOS, ki so v vaši lasti ali pod vašim nadzorom, lahko namestite in v njih uporabljate poljubno število izvodov programske opreme. Za to programsko opremo je potrebna povezava z računalniškimi sistemi, v katerih se izvajajo veljavni licenčni izvodi strežnika Microsoft Dynamics CRM 2015 Server ali Microsoft Dynamics CRM 2016 Server oziroma imajo veljavne naročniške licence za Microsoft Dynamics CRM Online Morda bodo potrebne nadgradnje za Microsoft Dynamics CRM 2015 Server ali Microsoft Dynamics CRM 2016 Server.

b.    Programska oprema drugih proizvajalcev: Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki vam jih v okviru te pogodbe licencira Microsoft in ne tretja oseba. Morebitna obvestila glede programa tretjih oseb so vključena le v vašo vednost.

c.     Programska oprema ali storitve tretjih oseb. Programska oprema lahko omogoča, da jo povežete s programsko opremo ali storitvami tretjih oseb. Programsko opremo ali storitve tretjih oseb vam licencirajo tretje osebe, ne Microsoft, in sicer na podlagi ločenih pogojev.

d.    Zbiranje podatkov. ČE PROGRAMSKO OPREMO UPORABLJATE ZA POVEZOVANJE S STORITVIJO MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE, SE Z NAMESTITVIJO TE PROGRAMSKE OPREME STRINJATE S PRENOSOM ID-JA, DODELJENEGA VAŠI ORGANIZACIJI, IN ID-JA, DODELJENEGA KONČNEMU UPORABNIKU, MICROSOFTU ZA NAMENE OMOGOČANJA POVEZAV MED VEČ NAPRAVAMI ALI IZBOLJŠANJE STORITVE MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE ALI PROGRAMSKE OPREME.

2.    INTERNETNE STORITVE. Microsoft skupaj s programsko opremo zagotavlja internetne storitve. Te storitve lahko kadar koli spremeni ali ukine.

a.    Soglasje za internetne ali brezžične storitve. Programska oprema lahko vzpostavi povezavo z internetnimi brezžičnimi storitvami. Uporaba programske opreme predstavlja vaše soglasje za prenos standardnih podatkov o napravi (kar med drugim vključuje tehnične podatke o napravi, sistemu in programski opremi ter dodatnih napravah) za internetne ali brezžične storitve. Če so v povezavi z vašo uporabo storitev navedeni drugi pogoji, veljajo tudi ti pogoji.

b.    Napačna uporaba internetnih ali brezžičnih storitev. Nobene internetne storitve ne smete uporabljati na način, ki bi jo lahko poškodoval ali drugim uporabnikom motil njeno uporabo ali uporabo brezžičnega omrežja. Storitve ne smete uporabljati za pridobitev nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve, podatkov, računa ali omrežja.

3.    OBSEG LICENCE. Programska oprema se licencira in ne prodaja. Ta pogodba vam podeljuje le nekaj pravic za uporabo programske opreme. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Programsko opremo lahko uporabljate samo tako, kot to izrecno dovoljuje ta pogodba, razen če vam upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi podeljuje več pravic. Ravnati morate skladno z vsemi tehničnimi omejitvami v programski opremi, ki omogočajo, da programsko opremo uporabljate le na določene načine. Prepovedano je

·         obiti tehnične omejitve v programski opremi;

·         izvajati obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali obratno zbiranje programske opreme, razen v obsegu, kot ga kljub tej omejitvi izrecno dovoljuje upoštevna zakonodaja,

·         izdelati več izvodov programske opreme, kot je določeno v tej pogodbi ali dovoljeno z upoštevno zakonodajo, ne glede na to omejitev,

·         programsko opremo objaviti, da bi jo lahko kopirali drugi,

·         programsko opremo dajati v najem ali zakup oziroma jo posojati,

·         programsko opremo ali to pogodbo prenesti kateri koli tretji osebi ali

·         programsko opremo uporabljati za ponujanje komercialnih storitev gostovanja programske opreme.

4.    DOKUMENTACIJA. Dokumentacijo lahko kopirate in uporabljate samo za svoje interne referenčne namene.

5.    OMEJITVE GLEDE IZVOZA. Za programsko opremo veljajo izvozna zakonodaja in predpisi ZDA. Ravnati morate v skladu z vso domačo in mednarodno izvozno zakonodajo ter predpisi, ki veljajo za programsko opremo. Ta zakonodaja vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov in končne uporabe. Dodatne informacije so na voljo na www.microsoft.com/exporting.

6.    PODPORNE STORITVE. Ker je programska oprema na voljo »kakršna je«, zanjo morda ne bomo zagotavljali podpornih storitev. Proizvajalec naprav s sistemom iOS in operater brezžičnega omrežja nista odgovorna za zagotavljanje podpornih storitev za programsko opremo.

7.    OBVESTILA O AVTORSKIH PRAVICAH. Microsoft in Microsoft Dynamics sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. iOS je blagovna znamka družbe Apple, Inc., zaščitena v ZDA in drugih državah. Good je blagovna znamka podjetja Good Technology Corporation in pravnih oseb, povezanih z njim.

8.    CELOTNA POGODBA. Ta pogodba in pogoji za dodatke, posodobitve, internetne storitve in podporne storitve, ki jih uporabljate, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo in podporne storitve.

9.    UPOŠTEVNA ZAKONODAJA.

a.    Združene države Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v ZDA, se za to pogodbo uporablja zakonodaja zvezne države Washington, ki velja pri zahtevkih zaradi kršitve te pogodbe brez pravice do sklicevanja na pravila o navzkrižju zakonodaj. Za vse druge zahtevke, vključno z zahtevki na podlagi zakonov o varstvu potrošnikov in zakonov o nelojalni konkurenci, ter za prekrške velja zakonodaja zvezne države, v kateri živite.

b.    Zunaj Združenih držav Amerike. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi, veljajo zakoni te države.

10. PRAVNI UČINEK. Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Na podlagi zakonodaje, ki velja v vaši državi, imate lahko tudi druge pravice. Pravice imate lahko tudi do osebe, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja pravic, ki jih imate po zakonodaji, ki velja v vaši državi, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši državi.

11. ZUNAJPOGODBENI UPRAVIČENEC. Strinjate se, da so družba Apple in njene podružnice zunajpogodbeni upravičenec te pogodbe in da ima družba Apple pravico, da to pogodbo uveljavlja.

12. ZAVRNITEV JAMSTVA. PROGRAMSKA OPREMA SE LICENCIRA »KAKRŠNA JE«, »Z VSEMI NAPAKAMI« IN »KOT JE NA VOLJO«. TVEGANJE V ZVEZI Z NJENO UPORABO JE VAŠE. ČE ŽELITE, LAHKO OBVESTITE APPLE IN ZAHTEVATE VRAČILO KUPNINE. DO NAJVEČJE MOŽNE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, APPLE NE BO IMEL NOBENIH DRUGIH GARANCIJSKIH OBVEZNOSTI. MICROSOFT IN PONUDNIKI BREZŽIČNIH STORITEV, PREK OMREŽJA KATERIH SE DISTRIBUIRA PROGRAMSKA OPREMA, TER VSI NAŠI DOBAVITELJI IN LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA (»DISTRIBUTERJI«) NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV ZA PROGRAMSKO OPREMO ALI V POVEZAVI Z NJO. V OKVIRU LOKALNE ZAKONODAJE IMATE MORDA DODATNE PRAVICE POTROŠNIKOV ALI ZAKONSKA JAMSTVA, KI JIH TA POGODBA NE MORE SPREMENITI. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, MICROSOFT IZKLJUČUJE VSA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN IN ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

ZA AVSTRALIJO – V okviru avstralske potrošniške zakonodaje imate zakonska jamstva in noben del teh pogojev ni namenjen spreminjanju teh pravic.

13. OMEJITEV IN IZKLJUČITEV PRAVNIH SREDSTEV IN ŠKODE. OD APPLA TER MICROSOFTA IN NJEGOVIH DOBAVITELJEV LAHKO DOBITE POVRNJENO SAMO NEPOSREDNO ŠKODO V ZNESKU, KI NE PRESEGA ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA PROGRAMSKO OPREMO. POVRNJENA VAM NE MORE BITI NOBENA DRUGA ŠKODA, VKLJUČNO S POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO OZIROMA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA.

Ta omejitev velja za:

·         vse zadeve, povezane s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih tretjih oseb ali v programih tretjih oseb in

·         zahtevke zaradi kršitve pogodbe, kršitve jamstva, garancije ali pogoja, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge odškodninske odgovornosti v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja.

Velja tudi, če je Microsoft vedel oziroma bi moral vedeti za možnost nastanka take škode. Zgoraj navedene omejitve in izključitve morda za vas ne veljajo, če vaša država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.