OPOMBA: licenco za ta dodatek vam podeljuje družba Microsoft Corporation (ali eno od njenih lastniško povezanih podjetij – odvisno od tega, kje živite). Ta dodatek lahko uporabljate samo z vsakim veljavno licenciranim izvodom programske opreme Microsoft Dynamics 365 (za katerega velja ta dodatek) (»programska oprema«) ali vsako veljavno licencirano naročnino na storitve Microsoft Dynamics 365 (»spletne storitve«). Če nimate licence za programsko opremo ali spletno storitev, dodatka ne smete uporabljati. Za vašo uporabo tega dodatka veljajo licenčni pogoji za programsko opremo ali storitve. Microsoft zagotavlja podporne storitve za dodatek, kot je opisano na strani http://support.microsoft.com/common/international.aspx.