UPOŠTEVAJTE: licenco za ta dodatek vam podeljuje družba Microsoft Corporation (ali eno od njenih lastniško povezanih podjetij – odvisno od tega, kje živite). Uporabljate ga lahko z vsakim veljavno licenciranim izvodom programske opreme Microsoft Dynamics 365 (za katerega velja ta dodatek) (»programska oprema«) ali vsako veljavno licencirano naročnino na storitve Microsoft Dynamics 365 Online (»spletna storitev«) oziroma z različicami programske opreme ali spletne storitve (za katere velja ta dodatek), ki jih nadomestijo. Če nimate licence za programsko opremo ali spletno storitev, dodatka ne smete uporabljati. Za vašo uporabo tega dodatka veljajo licenčni pogoji za programsko opremo ali storitve. Microsoft zagotavlja podporne storitve za dodatek, kot je opisano na strani http://support.microsoft.com/common/international.aspx.

Dodatek se ne pripravi za uporabo v posebnem podatkovnem središču za vašo izključno uporabo niti ni sestavni del ali komponenta spletne storitve. Za vašo uporabo dodatka ne veljajo nobeni pogoji in določila, ki se nanašajo samo na posamezen izdelek, veljavni za Dynamics 365 Online for Government ali druge spletne storitve, za katere so v včlanitvi ali pogodbi (vključno z dopolnili zanju, pravicami za uporabo in pogoji za izdelke) morda vključeni pogoji in določila, ki se nanašajo samo na posamezen izdelek. Dodatek se ne dobavlja na podlagi pogojev in določil v okviru pogojev za obdelavo podatkov, določenih v pogojih za Microsoftove spletne storitve, in trenutno ni krita storitev v okviru upoštevnega središča zaupanja za Microsoft Dynamics.