Sklic kartic dejanja

Velja za: Dynamics 365 for Sales različice 9.1.0

Kartice dejanja vam omogočajo, da ste v programu Dynamics 365 for Sales na tekočem z delom, saj ste obveščeni, kadar morate nadaljevati z delom, povezanim z e-poštnim sporočilom, se morate udeležiti srečanja in še veliko več. Kartice so prikazane v celotnem programu, da vam posredujejo pomembne podatke v zvezi z delom, s katerim se trenutno ukvarjate. Ustvari jih pomočnik za odnose, glede na podatke, shranjene v programu Dynamics 365 for Sales ter vašem nabiralniku in koledarju strežnika Exchange. Več informacij: Pomočnik za odnose V tej temi so navedene vse kartice, ki so na voljo, in podrobnosti o tem, čemu je posamezna kartica namenjena, kako se jo ustvari in kako jo lahko uporabljate.

Opomba

Skrbnik mora omogočiti funkcijo pomočnika za odnose, preden jo lahko preskusite. Za vse informacije o zahtevah in o tem, kako omogočiti in nastaviti funkcijo, glejte: Konfiguracija in omogočanje vdelanega obveščanja.

Kartice so razvrščene tako:

Osnovne kartice

Osnovne kartice so povezane z osnovnimi funkcijami programa Dynamics 365 for Customer Engagement.
Osnovne kartice se nanašajo na osnovne funkcije storitve Dynamics 365 for Customer Engagement, kot so stiki in priložnosti. To so edine kartice dejanj, ki so na voljo za Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). V nadaljevanju so navedene osnovne funkcije kartic:

 • Vedno na voljo, ne glede na to, kateri e-poštni strežnik uporabljate.
 • Na voljo za različici online in Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).
 • Uporablja podatke storitve Dynamics 365 for Customer Engagement.

V nadaljevanju je prikazan seznam kartic, ki so na voljo v možnosti »Osnovne kartice«:

{activity} z današnjim rokom Bliža se zaključni datum Srečanje danes
Zamujen zaključni datum Nadaljnje delo po srečanju

{Dejavnost} z današnjim rokom
Kartica dejanja za opravilo z današnjim rokom
- Opis
Obvesti vas, da se dejavnost, ki je dodeljena vam, zaključi danes. Vrste dejavnosti so: e-pošta, faks, pismo, telefonski klic, opravilo, sestanek storitve in dejavnost po meri.
- Funkcije
Navaja vrsto dejavnosti (e-pošta, faks, pismo, telefonski klic, opravilo, sestanek storitve ali dejavnost po meri).
Prikaže čas, ko se dejavnost zaključi ali je načrtovana.
Prikaže ime zapisa dejavnosti (kliknite, če želite odpreti zapis).
Prikaže opis dejavnosti (po potrebi skrajšan zaradi prostora).
- Dejanja
Označite dejavnost kot dokončano.
Zaprite dejavnost.
Bliža se zaključni datum
Kartica dejanja za bližajoči zaključni datum
- Opis
Obvesti vas, da se za odprto priložnost približuje predvideni zaključni datum. Med ogledom nadzorne plošče boste videli te kartice le za tiste priložnosti, ki so vam dodeljene, kadar pa si boste ogledali določeno priložnost, boste videli to kartico, tudi če je priložnost dodeljena nekomu drugemu.
- Možnosti konfiguracije
Določite, koliko dni pred zaključnim datumom naj se kartica prikaže. Privzeto vrednost določi skrbnik.
- Funkcije
Prepozna priložnost.
Obvesti vas, koliko dni je še do zaključnega datuma.
Vsebuje podatke o tem, zakaj je bila kartica ustvarjena.
- Dejanja
Odprite priložnost.
Srečanje danes
Kartica dejanja za današnje srečanje
- Opis
Obvesti vas, da ste danes dogovorjeni za srečanje.
Na voljo je tudi kartica »prihajajoče srečanje«, ki se prikaže 30 minut pred srečanjem, ima več funkcij in višjo prioriteto. Več informacij: Kartice storilnosti
- Funkcije
Prikaže naslov srečanja s povezavo do zapisa srečanja.
Prikaže opis srečanja (po potrebi skrajšan zaradi prostora).
Odprite podrobni pogled, če si želite ogledati zbirko tesno povezanih kartic dejanja, v katero so vključene ustrezne osebe, podjetja, priložnosti, novice, zaloge in drugo.
- Dejanja
Odpiranje sestanka
Zamujen zaključni datum
Kartica dejanja za zamujen zaključni datum
- Opis
Obvesti vas, da je zaključni datum za odprto priložnost že mimo. Med ogledom nadzorne plošče boste videli te kartice le za tiste priložnosti, ki so vam dodeljene, kadar pa si boste ogledali določeno priložnost, boste videli to kartico, tudi če je priložnost dodeljena nekomu drugemu.
- Funkcije
Prepozna priložnost.
Vsebuje podatke o tem, zakaj je bila kartica ustvarjena.
- Dejanja
Odprite priložnost.
Nadaljnje delo po srečanju
Kartica dejanja za nedavno srečanje
- Opis
Obvesti vas, da se je srečanje, ki ste ga organizirali (za katerega ste vi lastnik zapisa), končalo pred kratkim, in vam omogoča, da srečanje dokumentirate v programu Dynamics 365 for Sales.
- Funkcije
Prepozna srečanje.
Vsebuje podatke o tem, zakaj je bila kartica ustvarjena.
- Dejanja
Dodajte opombe zapisu srečanja.
Odprite zapis sestanka.

Kartice e-pošte iz programa Exchange

Te kartice dejanja so ustvarjene na podlagi analize e-poštnih sporočil v vašem nabiralniku Microsoft Exchange.

Ko prejmete e-poštno sporočilo, Exchange in Dynamics 365 for Sales skupaj pregledata jedro e-poštnega sporočila, pri tem pa iščeta besede ali zveze, ki bi lahko kazale na to, da je e-poštno sporočilo povezano z vašim delom v programu Dynamics 365 for Sales.

Ko sistem zazna ustrezno besedilo, ustvari kartico dejanja in vas obvesti o možnih dejanjih. Vsaka vrsta signala ima svojo kartico s povezavami do podatkov in dejanj, ki so najprimernejše za tisto vrsto signala.

Pomembno

 • Te kartice so vam na voljo le, če uporabljate Dynamics 365 for Sales skupaj z e-poštnim strežnikom Microsoft Exchange Online.
 • Opraviti boste morali nastavitev strežniške sinhronizacije.

V nadaljevanju je prikazan seznam kartic, ki so na voljo v možnosti »Kartice e-pošte iz programa Exchange«:

Navedeno konkurenčno podjetje Zaznana težava Zahtevano srečanje
Nova možna stranka/priložnost za povečanje prodaje Priporočilo zainteresirane skupine Zahtevana datoteka
Ogrožena priložnost (mnenje) Srečanje danes Prihajajoče srečanje
Nedavno srečanje Opravilo z današnjim rokom Vprašanje stranke
Ogrožena priložnost (model KTG) Zgrešena e-pošta

Navedeno konkurenčno podjetje
Kartica dejanja za navedeno konkurenčno podjetje
-Opis
Sledeno e-poštno sporočilo, ki je nastavljeno kot povezano s priložnostjo v programu Sales se prikaže in sklicuje na podjetje, ki je v vašem sistemu označeno kot konkurenčno podjetje.
- Možnosti konfiguracije
To funkcijo lahko nastavite tako, da se konkurenčno podjetje samodejno doda, namesto da se prikaže kartica.
- Funkcije
Prikaže ime konkurenčnega podjetja
Obvesti vas, da je bilo v e-poštnem sporočilu omenjeno konkurenčno podjetje.
Kliknite kartico, da odprete priložnost, s katero je povezano e-poštno sporočilo.
-Dejanja
Izberite možnost Dodaj kot konkurenčno podjetje, da zadevni priložnosti dodate konkurenčno podjetje.
Izberite možnost Vedno naredi to, da namesto prikazovanja takšnih kartic omogočite samodejno dodajanje konkurenčnih podjetij. To je enako kot nastavitev konfiguracije, ki je na voljo za to vrsto kartice in ki jo lahko ponastavite v nastavitvah funkcije Pomočnik za odnose (Več informacij: Pomočnik za odnose).
Zaznana težava
Kartica dejanja za zaznani primer
- Opis
Znani stik vam je poslal e-poštno sporočilo, ki vsebuje zahtevo za podporo.
- Funkcije
Prikaže ime stika.
Obvesti vas, da ste prejeli e-poštno sporočilo, ki bi lahko vsebovalo zahtevo za podporo.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, ki naj bi vsebovala zahtevo za podporo.
- Dejanja
Ustvarite nov primer.
Odprite e-pošto.
Zahteva za srečanje
Kartica dejanja za zahtevo sestanka
-Opis
Znani stik vam je poslal e-poštno sporočilo, ki vsebuje zahtevo za srečanje.
-Funkcije
Prikaže ime stika.
Obvesti vas, da ste prejeli zahtevo za srečanje.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, ki naj bi vsebovala zahtevo za srečanje.
-Dejanja
Ustvarite novo srečanje.
Odprite e-pošto.
Nova možna stranka/priložnost za povečanje prodaje
Kartica dejanja za priložnost za možno stranko ali povečanje prodaje
-Opis
Znani ali neznani stik vam je poslal e-poštno sporočilo, s katerim pridobiti več informacij o izdelku. Pri znanih stikih je to lahko priložnost za povečanje prodaje. Pri neznanih stikih lahko tako pridobite novo možno stranko.
- Funkcije
Prikaže ime pošiljatelja.
Obvesti vas, da ste prejeli e-poštno sporočilo, ki lahko vsebuje priložnost za povečanje prodaje ali novo možno stranko.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, s katero naj bi pošiljatelj poskušal pridobiti informacije o izdelku.
- Dejanja
Odprite e-pošto.
Priporočilo zainteresirane skupine
Kartica dejanja za priporočeno zainteresirano skupino
- Opis
Prejeli ste e-poštno sporočilo v zvezi z odprto priložnostjo, ki vsebuje dodatnega prejemnika, ki za to priložnost še ni naveden kot zainteresirana skupina.
- Možnosti konfiguracije
Če želite, lahko namesto prikazovanja kartice omogočite samodejno dodajanje zainteresirane skupine.
- Funkcije
Prikaže ime morebitne zainteresirane skupine
Obvesti vas, da je ta oseba lahko zainteresirana skupina v odprti priložnosti
Prikaže kratek opis z imenom priložnosti.
- Dejanja
Dodajte stik kot zainteresirano skupino za sorodno priložnost.
Izberite možnost Vedno naredi to, da namesto prikazovanja takšnih kartic omogočite samodejno dodajanje zainteresiranih skupin. To je enako kot nastavitev konfiguracije, ki je na voljo za to vrsto kartice in ki jo lahko ponastavite v nastavitvah funkcije Pomočnik za odnose (Več informacij: Pomočnik za odnose).
Zahtevana datoteka
Kartica dejanja za zahtevo datoteke
- Opis
Znani stik vam je poslal e-poštno sporočilo, ki vsebuje zahtevo za datoteko.
- Funkcije
Prikaže ime stika.
Obvesti vas, da ste prejeli zahtevo za datoteko.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, ki naj bi vsebovala zahtevo za datoteko.
- Dejanja
Odprite e-pošto.
Ogrožena priložnost (mnenje)
Kartica dejanja za ogroženo priložnost (mnenje)
- Opis
Obvesti vas, da prejeto e-poštno sporočilo glede odprte priložnosti vsebuje zelo negativno mnenje, zaradi katerega je priložnost ogrožena.
- Dejanja
Odprite priložnost.
Srečanje danes
Kartica dejanja za današnje srečanje
- Opis
Obvesti vas, da ste danes dogovorjeni za srečanje.
Na voljo je tudi kartica »prihajajoče srečanje«, ki se prikaže 30 minut pred srečanjem, ima več funkcij in višjo prioriteto. Več informacij: Kartice storilnosti
- Funkcije
Prikaže naslov srečanja s povezavo do zapisa srečanja.
Prikaže opis srečanja (po potrebi skrajšan zaradi prostora).
Odprite podrobni pogled, če si želite ogledati zbirko tesno povezanih kartic dejanja, v katero so vključene ustrezne osebe, podjetja, priložnosti, novice, zaloge in drugo.
- Dejanja
Odpiranje sestanka
Prihajajoče srečanje
Kartica dejanja za prihajajoče srečanje
- Opis
Obvesti vas, da ste dogovorjeni za srečanje, ki se začne čez 30 minut ali manj. Kadar se prikaže ta kartica, ji je pripisana najvišja stopnja prioritete in je razvrščena na vrh lestvice. Tako so vam na voljo vse pomembne informacije o sestanku.
Podobna je kartica »Srečanje danes«, ki pa je prikazana ves dan, ima manj funkcij in kateri je pripisana nižja stopnja prioritete. Več informacij: Osnovne kartice
- Funkcije
Prikaže naslov srečanja s povezavo do zapisa srečanja.
Prikaže opis srečanja (po potrebi skrajšan zaradi prostora).
Prikaže zadevni zapis (s povezavo).
Prikaže seznam udeležencev (s povezavo do celotnega seznama, če so več kot štirje).
Prikaže zemljevid lokacije (če je pomemben in na voljo; ne velja za spletna srečanja).
Odprite podrobni pogled, če si želite ogledati zbirko tesno povezanih kartic dejanja, v katero so vključene ustrezne osebe, podjetja, priložnosti, novice, zaloge in drugo.
- Dejanja
Odprite sestanek, zaradi katerega se je kartica prikazala.
Nedavno srečanje
Kartica dejanja za nedavno srečanje
- Opis
Obvesti vas, da se je srečanje, ki ste ga organizirali (za katerega ste vi lastnik zapisa), končalo pred kratkim, in vam omogoča, da srečanje dokumentirate v programu Sales Kartica je prikazana še 30 minut po predvidenem koncu srečanja, nato pa je odstranjena.
- Funkcije
Prepozna srečanje.
Vsebuje podatke o tem, zakaj je bila kartica ustvarjena.
- Dejanja
Dodajte opombe zapisu srečanja.
Odprite zapis sestanka.
Ogrožena priložnost (model KTG)
Kartica dejanja za ogroženo priložnost (model KTG)
- Opis
Obvesti vas, da prejeto e-poštno sporočilo v nabiralniku Exchange glede odprte priložnosti vsebuje izraz, zaradi katerega je priložnost ogrožena.
- Dejanja
Odprite priložnost.
Opravilo z današnjim rokom
Kartica dejanja za opravilo z današnjim rokom
- Opis
Obvesti vas, da je danes rok za opravilo, dodeljeno vam.
- Funkcije
Prikaže čas, ko se opravilo zaključi ali je načrtovano.
Prikaže ime zapisa opravila (kliknite, če želite odpreti zapis).
Prikaže opis opravila (po potrebi skrajšan zaradi prostora).
- Dejanja
Označite opravilo kot dokončano.
Zaprite opravilo.
Vprašanje stranke
Kartica dejanja za zahtevo da/ne
- Opis
Znani stik vam je poslal e-poštno sporočilo, v katerem vas nekaj sprašuje.
- Funkcije
Prikaže ime stika.
Obvesti vas, da ste prejeli vprašanje.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, ki naj bi vsebovala preprosto vprašanje.
- Dejanja
Odprite e-pošto.
Zgrešena e-pošta
- Opis
Obvesti vas, da pomembno e-poštno sporočilo ni prebrano določeno število dni.
Prag števila dni lahko določite na strani z nastavitvami.Več informacij: Pomočnik za odnose Privzeto je število dni za neprebrano e-pošto nastavljeno na 3 dni.

- Dejanja
Odpiranje e-pošte

Kartice analitike odnosov

Te kartice dejanja so opomniki, ki se prikažejo, kadar se zdi, da bi se morali posvetiti kateremu od svojih poslovnih odnosov, saj v zvezi z njim v zadnjem času ni zabeleženih dejavnosti.

Opomba

 • Te kartice so na voljo samo za Dynamics 365 for Sales.
 • Te kartice uporabljajo podatke storitve Dynamics 365 for Customer Engagement.

V nadaljevanju je prikazan seznam kartic, ki so na voljo v možnosti »Kartice analitike odnosov«:

Ni dejavnosti v {vrsta zapisa}

Ni dejavnosti v {vrsta zapisa}
Kartica dejanja za odsotnost dejavnosti
- Opis
Obvesti vas, da zapis, katerega lastnik ste, že nekaj časa ni dejaven. Nanaša se na zapise stika, priložnosti, možne stranke, kupca in primera.
- Možnosti konfiguracije
Nastavite po koliko dneh nedejavnosti naj se ustvari kartica. Za vsako vrsto podprtega zapisa (stik, priložnost, možna stranka, kupec in primer) lahko nastavite drugačno vrednost.
- Funkcije
Prepozna vrsto in ime zadevnega zapisa.
Pojasnjuje, zakaj je bila kartica ustvarjena.
- Dejanja
Odprite zapis.
Ustvarite e-poštno sporočilo, ki je naslovljeno na glavni stik za zapis.

Kartice zanimanja za e-pošto

Te kartice so ustvarjene prek funkcije zanimanja za e-pošto (če je podprta v nastavitvi vašega strežnika in omogočena za vaše spletno mesto).

Opomba

 • Te kartice so na voljo samo za Dynamics 365 for Sales.
 • Te kartice so na voljo le, če je omogočeno zanimanje za e-pošto. Več informacij: Zanimanje za e-pošto

V nadaljevanju je prikazan seznam kartic, ki so na voljo v možnosti »Kartice zanimanja za e-pošto«:

Odprta e-pošta E-poštni opomnik

Odprta e-pošta
Kartica dejanja za odprto e-pošto
- Opis
Prejemnik je odprl spremljano e-poštno sporočilo.
- Funkcije
Prikaže ime stika, kateremu ste poslali e-poštno sporočilo.
Prikaže besedilo z opisom, ki vsebuje podatke o zadevi e-poštnega sporočila, času in približnem kraju odprtja sporočila.
- Dejanja
Pokličite stik
Odprite zapis stika
E-poštni opomnik
Kartica dejanja za e-poštni opomnik
- Opis
Nastavili ste opomnik za spremljanje e-poštnega sporočila, ki ste ga poslali pred kratkim, pogoji za prikaz opomnika e-poštnega sporočila pa so bili pravkar izpolnjeni. V pogoje za prikaz opomnika je vedno vključen datum, pogoji pa lahko vsebujejo tudi pogojne formulacije, kot so, če prejemnik do navedenega datuma ni odprl e-poštnega sporočila ali nanj odgovoril.
- Funkcije
Prikaže ime stika, kateremu ste poslali e-poštno sporočilo.
Obvesti vas, da ste nastavili opomnik za spremljanje tega e-poštnega sporočila.
Prikaže opis, v katerem so povzeti pogoji za prikaz opomnika.
- Dejanja
Odprite zapis stika
Pokličite stik

Kartice storilnosti

Na karticah storilnosti so navedene informacije, pomembne za vašo lokacijo, in načrti v bližnji prihodnosti ter dodatne informacije v zvezi z njimi.

Opomba

V nadaljevanju je prikazan seznam kartic, ki so na voljo v možnosti »Kartice storilnosti«:

Stranke v bližini Ustrezne NOVOSTI Posodobitve zaloge
Prihajajoči let Prihajajoče srečanje

Stranke v bližini
Kartica dejanja za stranke v bližini
- Opis
Kartica poišče stranke, ki so v bližini mesta srečanja. Prikazana je v pogledu podrobnosti o kartici, ko v viru pomočnika za odnose tapnete kartico srečanja.
- Funkcije
Prikaže ime najbližjega mesta.
Prikaže osnovne podatke o vsakem podjetju.
Povezane novice
Kartica dejanja za povezane novice
- Opis
Na kartici so prikazani novi naslovi, povezani s podjetji, ki sodelujejo na srečanju. Prikazana je v pogledu podrobnosti o kartici, ko v viru pomočnika za odnose tapnete kartico srečanja.
- Funkcije
Prikaže datum, ko je bila novica nazadnje posodobljena.
Sličica in naslov za vsak najden članek.
Če si želite ogledati celoten članek, kliknite.
Posodobitve zaloge
Kartica dejanja za posodobitve zaloge
- Opis
Na kartici so prikazani podatki o zalogah za podjetja, ki sodelujejo na srečanju. Prikazana je v pogledu podrobnosti o kartici, ko v viru pomočnika za odnose tapnete kartico srečanja.
- Funkcije
Prikaže datum in uro zadnje posodobitve cen.
Za vsako podjetje prikaže logotip, oznako zaloge, ceno in trend.
Prihajajoči let
let
- Opis
Ta kartica se ustvari, kadar je v vašem nabiralniku Exchange e-poštno sporočilo, ki vsebuje podatke o potrditvi leta. Sistem nato poveže datume letov s prihajajočimi srečanji in poišče druge informacije, povezane z lokacijo, kamor letite, kot so na primer stranke v bližini.
Opomba: Na tej kartici niso prikazani sprotni ali posodobljeni podatki o letu, le podatki iz e-poštnega sporočila s potrditvijo leta, zaradi katerega se je kartica prikazala.
- Funkcije
Letalska družba in številka leta s povezavo do zapisa leta.
Čas odhoda in prihoda s kodami letališč.
Sorodni zapis srečanja s povezavo. Tukaj so lahko navedena do tri srečanja.
Seznam strankinih pisarn v bližini ciljnega letališča s povezavami.
- Dejanja
Odprite sorodno e-poštno sporočilo, ki vsebuje podrobnosti o letu (če je na voljo).
Prihajajoče srečanje
Kartica dejanja za prihajajoče srečanje
- Opis
Obvesti vas, da ste dogovorjeni za srečanje, ki se začne čez 30 minut ali manj. Kadar se prikaže ta kartica, ji je pripisana najvišja stopnja prioritete in je razvrščena na vrh lestvice. Tako so vam na voljo vse pomembne informacije o sestanku.
Podobna je kartica »Srečanje danes«, ki pa je prikazana ves dan, ima manj funkcij in kateri je pripisana nižja stopnja prioritete. Več informacij: Osnovne kartice
- Funkcije
Prikaže naslov srečanja s povezavo do zapisa srečanja.
Prikaže opis srečanja (po potrebi skrajšan zaradi prostora).
Prikaže zadevni zapis (s povezavo).
Prikaže seznam udeležencev (s povezavo do celotnega seznama, če so več kot štirje).
Prikaže zemljevid lokacije (če je pomemben in na voljo; ne velja za spletna srečanja).
Odprite podrobni pogled, če si želite ogledati zbirko tesno povezanih kartic dejanja, v katero so vključene ustrezne osebe, podjetja, priložnosti, novice, zaloge in drugo.
- Dejanja
Odprite sestanek, zaradi katerega se je kartica prikazala.

Kartice »Danes«

Na karticah »Danes« so navedene informacije, povezane z vašimi načrti za danes.

Opomba

 • Te kartice so na voljo samo za Dynamics 365 for Sales.
 • Te kartice uporabljajo podatke storitve Dynamics 365 for Customer Engagement.

V nadaljevanju je prikazan seznam kartic, ki so na voljo za kartice »Danes«:

Nedavno srečanje Najpomembnejše osebe današnjega dne Najpomembnejši zapisi današnjega dne

Nedavno srečanje
Kartica dejanja za nedavno srečanje
- Opis
Obvesti vas, da se je srečanje, ki ste ga organizirali (za katerega ste vi lastnik zapisa), končalo pred kratkim, in vam omogoča, da srečanje dokumentirate v programu Sales Kartica je prikazana še 30 minut po predvidenem koncu srečanja, nato pa je odstranjena.
- Funkcije
Prepozna srečanje.
Vsebuje podatke o tem, zakaj je bila kartica ustvarjena.
- Dejanja
Dodajte opombe zapisu srečanja.
Odprite zapis sestanka.
Najpomembnejše osebe današnjega dne
Kartica dejanja za najpomembnejše osebe današnjega dne
- Opis
Ta kartica je prikazana le v mobilnih napravah.
To kartico ustvari sistem tako, da za določen dan analizira vaše sestanke, opravila in drugo delo, zato da vam lahko prikaže stike, s katerimi boste na ta dan najverjetneje komunicirali.
- Funkcije
Prikaže ime in predstavitev vsakega stika.
Prikaže naziv vsakega stika in posle, ki jih imajo danes z vami (kot so srečanje, opravilo ali telefonski klic).
Če si želite ogledati podrobnejše informacije o stiku, kliknite.
Najpomembnejši zapisi današnjega dne
Kartica dejanja za najpomembnejše zapise današnjega dne
- Opis
Ta kartica je prikazana le v mobilnih napravah.
Sistem analizira vse zapise v programu Sales ki so povezani z vami, in navede zapise, s katerimi boste danes najverjetneje delali, in sicer glede na vaše nedavne dejavnosti in podatke o datumih (kot je na primer datum zapadlosti ali sestanek) v vsakem zapisu.
- Funkcije
Prikaže sličico in povzetek vsakega najdenega zapisa.
Če si želite ogledati celoten zapis, kliknite.

Nezadostna dovoljenja

Če se prikaže opozorilo o nezadostnih dovoljenjih za uporabo kartice dejanja, sledite naslednjim korakom:

 1. Pojdite na Nastavitve > Varnost > Varnostne vloge.
 2. Izberite uporabniško vlogo za ogled kartice dejanja.
 3. Izberite zavihek Osnovni zapisi.
 4. Nastavite pravice za dostop za branje in pisanje za možnost Kartica dejanja in Uporabniške nastavitve kartice dejanja.

Pravica varnostne vloge za kartico dejanja

Izjava o zasebnosti

Če omogočite funkcijo pomočnika za odnose, je omejen nabor podatkov, ki vključuje ime in e-poštni naslov pošiljatelja ter dele telesa e-poštnega sporočila, pridobljen (vendar ni shranjen v Dynamics 365 for Customer Engagement), in sicer z namenom prikazovanja ustreznih vpogledov v e-pošto. Poleg tega je mogoče funkcijo pomočnika za odnose konfigurirati, da pridobiva informacije v zvezi z novicami, financami in leti, in sicer tako, da pošilja zahteve v zunanje komponente, kot sta Finance MSN in Bing (ki nista del Microsoft Dynamics 365 Core Services). Skrbnik lahko omogoči in onemogoči funkcijo pomočnika za odnose tako, da odpre razdelek Nastavitve > Konfiguracija obveščanja, klikne zavihek Pomočnik za odnose in izbere ustrezno nastavitev.

V nadaljevanju so podrobno opisane zunanje komponente, povezane s funkcijo pomočnika za odnose.

Bing

Pomočnik za odnose uporablja Bing za iskanje ustreznih novic, ki jih prikaže uporabniku, pri čemer uporabi imena kupcev v podatkih Dynamics 365 for Customer Engagement tega uporabnika.

Finance MSN

Pomočnik za odnose uporablja Finance MSN za prikaz ustreznih podatkov o delnicah uporabniku, pri čemer uporabi trgovalne oznake kupcev v podatkih Dynamics 365 for Customer Engagement tega uporabnika.

Glejte tudi

Vodenje komunikacije s strankami s pomočnikom za odnose