Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v programih (Sales)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Spodbudite poslovanje podjetja, dosezite več novih strank in izboljšajte prodajo z akcijami v programu Dynamics 365. Uporabite akcije za shranjevanje podatkov o trženju in trženjskih dejavnostih ter za merjenje uspešnosti svojih vložkov. Akcije vsebujejo opravila načrtovanja in dejavnosti akcij, ki jih potrebujete pri upravljanju trženjskih akcij.

Akciji lahko dodate strateške podatke o akciji, kot so:

 • proračuni in stroški,

 • promocijske kode,

 • ciljne izdelke,

 • spremno trženjsko gradivo, vključno s prodajno dokumentacijo, in

 • sezname za ciljno trženje.

  Akcije lahko vključujejo kakršne koli dejavnosti načrtovanja, ki jih želite izvesti pred začetkom akcije, pa tudi dejavnosti akcije, ki jih želite upravljati v okviru akcije. Več informacij: Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah

 1. Odprite možnost Trženje > Akcije.

 2. Če želite ustvariti novo akcijo, kliknite Novo.

  • ALI -

   Če želite urediti akcijo, jo odprite na seznamu.

 3. Dodajanje ali spreminjanje podatkov v poljih z besedilom.

  1. V razdelek Akcija vnesite podrobnosti o akciji, kot so ime, vrsta in pričakovana stopnja odzivnosti.

  2. V razdelek Urniki vnesite datum predlaganega in dejanskega začetka in konca akcije.

  3. V razdelek Finance vnesite podatke o stroških in dejavnostih akcije ter proračunu in prihodkih akcije.

  4. Če želite slediti pogovorom v fazi načrtovanja akcije, dodajte dejavnosti v območju Dejavnosti. Več informacij: Dodajanje dejavnosti telefonskega klica, opravila, e-pošte ali sestanka primeru ali zapisu

 4. Ko želite shraniti podatke, kliknite Shrani.

 5. Če želite akciji dodati seznam za trženje, v območju Seznami za trženje kliknite + in v pogovornem oknu Iskanje zapisov poiščite in izberite seznam za trženje.

 6. Če želite za akcijo ustvariti dejavnosti načrtovanja in dejavnosti akcije, na primer prepoznavanje oglaševalnih kanalov ali pripravo sporočil akcije, ki jih bodo prejeli člani na seznamih za trženje, glejte Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah.

Glejte tudi

Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v aplikacijah
Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah
Dodajanje seznama za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka akciji s trženjem v aplikacijah
Spremljanje odziva na trženjsko akcijo s trženjem v aplikacijah