Ustvarjanje ali urejanje cilja (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Uporabite cilje in sledite napredku pri doseganju ciljnih prihodkov.

Ustvarjanje cilja (Središče za prodajo)

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Izberite ikono zemljevida mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Cilji.

 3. V ukazni vrstici izberite Novo.

  Obrazec »Cilj«

 4. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  • Ime. Vnesite ime, ki opisuje cilj.

  • Nadrejeni cilj. Če je ta cilj podrejen drugemu cilju, ta cilj tukaj izberite kot nadrejeni cilj.

  • Metrika cilja. Izberite način sledenja cilju tako, da določite metriko za cilj.

   Opomba

   Če za ta cilj izberete nadrejeni cilj, ni mogoče izbrati metrike cilja. Samodejno se izpolni glede na nadrejeni cilj.

  • Lastnik cilja. Izberite uporabnika ali ekipo, ki je odgovorna za izpolnjevanje cilja.

 5. Izberite Shrani.

 6. Na zavihku Časovno obdobje določite, ali je ciljno obdobje proračunsko obdobje ali obdobje po meri.

  • Če je Vrsta ciljnega obdobja nastavljena na Proračunsko obdobje, izberite proračunsko obdobje in proračunsko leto, v katerem je cilj spremljan.

  • Če je Vrsta ciljnega obdobja nastavljena na Obdobje po meri, izberite datum v poljih »Od« in »Do« ter tako določite obdobje po meri, v katerem je cilj spremljan.

   Zavihek »Časovno obdobje« na obrazcu »Cilj«

  Opomba

  Če ima ta cilj nadrejeni cilj, ni mogoče določiti časovnega obdobja za cilj. Samodejno se izpolni glede na nadrejeni cilj.

 7. Na zavihku Cilji določite ciljno vrednost, na podlagi katere se merijo rezultati skupne vrednosti ciljev. Vrsta cilja je odvisna od možnosti Vrsta podatkov o količini, ki je izbrana za metriko cilja, ki jo izberete za ta cilj. Prikazano bo eno od teh polj:

  • Cilj (decimalno). Obvezno. To polje je na voljo, če je Vrsta metrike cilja nastavljena na Znesek in Vrsta podatkov o količini na Decimalno.

  • Cilj (denar). Obvezno. To polje je na voljo, če je Vrsta metrike cilja nastavljena na Znesek in Vrsta podatkov o količini na Denar.

  • Cilj (celo število). Obvezno. To polje je na voljo, če je Vrsta metrike cilja nastavljena na Znesek in Vrsta podatkov o količini na Celo število ali če je Vrsta metrike nastavljena na Število.

 8. Če je v metriki cilja, ki jo uporabljate, izbrana možnost Sledi raztegnjenemu cilju, bo prikazano eno od teh polj:

  • Raztegnjeni cilj (decimalno). Obvezno. To polje je na voljo, če je Vrsta metrike cilja nastavljena na Znesek in Vrsta podatkov o količini na Decimalno.

  • Raztegnjeni cilj (denar). Obvezno. To polje je na voljo, če je Vrsta metrike cilja nastavljena na Znesek in Vrsta podatkov o količini na Denar.

  • Raztegnjeni cilj (celo število). Obvezno. To polje je na voljo, če je Vrsta metrike cilja nastavljena na Znesek in Vrsta podatkov o količini na Celo število ali če je vrsta metrike cilja nastavljena na Število.

 9. Če želite obstoječi cilj dodati kot podrejeni cilj temu cilju, na zavihku Podrejeni cilji izberite gumb Dodaj obstoječi cilj.

 10. Na zavihku Opravljeno delo je prikazana dejanska vrednost, dosežena v primerjavi s ciljno od zadnjega datuma zbiranja:

  • Dejansko (denar). Če je pri metriki cilja možnost Vrsta podatkov o količini nastavljena na Denar, je v tem polju prikazan znesek zbranega denarja cilja od zadnjega datuma zbiranja.

  • Se izvaja (denar). Če je pri metriki cilja možnost Vrsta podatkov o količini nastavljena na Denar, je v tem polju prikazan znesek zbranega denarja cilja od zadnjega izračuna opravljenega dela.

  • Doseženi odstotek. Če je metrika cilja nastavljena na Decimalno ali Celo število, je v tem polju prikazan odstotek dokončanega cilja od zadnjega datuma zbiranja.

  • Datum zadnjega zbiranja. V tem polju sta zadnji datum in čas, ko je bilo opravljeno delo znova izračunano.

 11. Na zavihku Pogoji cilja določite pogoje, ki bodo uporabljeni pri zbiranju podatkov o opravljenem delu za primerjavo s ciljem.

  • Zberi le iz podrejenih ciljev. Če želite omejiti podatke, uporabljene za zbiranje, le na podrejene cilje, izberite možnost Da. Če želite za zbiranja uporabiti druge podatke, izberite možnost Ne.

  • Nabor zapisov za zbiranje. Če želite omejiti zapise, ki jih je mogoče vključiti v zbiranje, le na zapise, ki so v lasti lastnika cilja, izberite možnost V lasti lastnika cilja. Če pa želite v podatke za zbiranje vključiti vse zapise, izberite možnost Vse.

 12. Na zavihku Opombe vnesite vse morebitne opombe za ta cilj.

 13. Izberite možnost Shrani ali Shrani in zapri.

Ustvarjanje cilja (Prodaja)

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite možnost Cilji.

 3. Če uporabljate aplikacijo Sales, izberite možnost Novo.

 4. V obrazec Nov cilj vnesite informacije in po potrebi upoštevajte morebitne omejitve ali zahteve. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

 5. Izberite ali tapnite Shrani ali Shrani in zapri.

Glejte tudi

Ustvarjanje ali urejanje poizvedbe zbiranja cilja