Ustvarjanje ali urejanje priložnosti (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Priložnost je možna stranka, ki je že skoraj pripravljena na nakup – torej posel, ki ga boste sklenili.

Na tej točki prodajnega procesa ste najverjetneje v fazi Razvij ali Predlagaj. Več informacij: Spodbujajte prodaje in poskrbite za vse: od možnih strank do naročil

Ustvarjanje priložnosti (središče za prodajo)

Če sledite prodajnemu procesu od začetka do konca, potrdite možno stranko in jo spremenite v priložnost. Več informacij: Potrjevanje možne stranke in pretvarjanje možne stranke v priložnost

 1. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Priložnosti.

 2. Če ste možno stranko potrdili v priložnost, odprite priložnost s seznama.

  ali

  Če želite ustvariti novo priložnost, v orodni vrstici izberite + Novo.

 3. Na obrazcu priložnosti zagotovite, da so zajete pomembne podrobnosti možne stranke. Če ste možno stranko potrdili v priložnost, se bo večina polj samodejno izpolnila iz zapisa možne stranke.

  • Tema: to, kar zanima stranko in zaradi česar je postala priložnost, npr. podrobnosti določenega izdelka.

  • Stik: stik, povezan s to priložnostjo.

  • Kupec: kupec, povezan s to priložnostjo.

  • Valuta: izberite valuto za priložnost. To je valuta, v kateri se izračuna znesek priložnosti.

   Opomba

   Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za priložnost kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate priložnosti. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru priložnosti) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh elementov cenika, ki so povezani z zapisom. Za vse zapise, ustvarjene iz priložnosti, kot je ponudba, naročilo ali račun, mora biti uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

  • Časovni okvir: časovni okvir, v katerem bo kupec ali stik verjetno opravil nakup.

  • Znesek proračuna: vnesite vrednost, ki prikazuje potencialni razpoložljivi proračun možne stranke.

  • Postopek nakupa: označuje, ali postopek nakupa vključuje posameznika ali odbor.

  • Predvideni datum zaprtja: predvideni datum, do katerega je pričakovano, da se bo priložnost zaprla.

  • Predvideni prihodki: vrednost polja je izračunana za priložnosti, ki so jim dodani izdelki. Izračun predvidenih prihodkov je narejen na podlagi osnovne ceni izdelka, količinskih popustov, ročnih popustov, davkov in drugih sprememb cene. Ko so priložnosti shranjene, aplikacija Dynamics 365 for Sales znova izračuna vrednost predvidenih prihodkov za kakršne koli spremembe izdelkov ali količine izdelkov, povezanih s priložnostjo.

 4. Izberite Shrani, da omogočite druge razdelke na obrazcu.

 5. V razdelku Zainteresirane skupine izberite gumb Več ukazov gumb »Več ukazov«, nato pa izberite + Nova povezava, da dodate stik kot zainteresirano skupino. Predstavnik zainteresirane skupine je ključni stik pri kupcu, ki bo vključen v odločanje.

  V pogovorno okno Iskanje zapisov vnesite ime ali izberite ikono za iskanje, da izberete s seznama predlogov. Ko vnesete želeno ime, izberite Dodaj. Če želite ustvariti nov stik, izberite + Novo. Privzeto je stik, ki ste ga dodali, dodeljen vlogi zainteresirane skupine. Izberite vlogo, ki ustreza stiku, da izberete drugo vlogo, kot je nosilec odločanja ali nadzornik.

 6. V razdelku Ekipa za prodajo izberite gumb Več ukazov gumb »Več ukazov«, nato pa izberite + Nova povezava, da dodate člana ekipe za prodajo (iz vaše organizacije).

 7. V razdelku Konkurenčna podjetja izberite Dodaj obstoječe konkurenčno podjetje, da dodate konkurenčno podjetje, ki tekmuje z vašo organizacijo za to priložnost.

 8. Spremembe shranite tako, da izberete Shrani v ukazni vrstici.

 9. Dodajanje izdelkov k priložnosti. Več informacij: Dodajanje izdelkov k priložnosti

 10. Sledite vrstici procesa, da premaknete priložnost na naslednjo stopnjo. Na stopnji Razvoj vnesite podatke za naslednja polja:

  • Potrebe stranke: vnesite vsebino, ki je zanimiva za stranko, na primer zahteve za določeni izdelek.

  • Predlagana rešitev: vnesite načrt z informacijami, kaj lahko vaša organizacija ponudi kupcu, kot so podrobnosti izdelka.

  • Prepoznavanje zainteresiranih skupin: izberite možnost označi kot dokončano, da pokažete, da ste vključili informacije o tem, kdo bo vključen v sledenje priložnosti.

  • Prepoznavanje konkurenčnih podjetij: izberite možnost označi kot dokončano, da pokažete, da ste vključili informacije o konkurenčnih podjetjih.

 11. Na stopnji Predlagaj izberite možnost označi kot dokončano, da prikažete kljukico pri vsakem od naslednjih korakov, ki ste jih izpolnili:

  • Določanje ekipe za prodajo

  • Razvoj predloga (Ta izbirni korak označuje, da ste vključili opombe o načinu pristopa do kupca.)

  • Dokončanje notranjega pregleda

  • Predstavi predlog

Naslednji korak je, da ustvarite ponudbo in jo pošljete stranki. Več informacij: Ustvarite ponudbo in jo pošljite stranki

Dodajanje izdelkov k priložnosti (središče za prodajo)

V priložnost lahko dodate izdelek ali paket izdelkov. Izdelek je lahko obstoječi izdelek v katalogu izdelkov storitve Dynamics 365 for Sales ali začasni izdelek, ki ga dodate kot izdelek, ki ni v katalogu. Vsi izdelki, ki so dodani v priložnost, so samodejno povezani s ponudbami, ustvarjenimi iz priložnosti.

 1. Na seznamu priložnosti odprite priložnost, h kateri želite dodati izdelke.

 2. Odprite zavihek Vrstične postavke izdelka.

 3. Izberite Cenik. Cenik določa ceno izdelka. Cenik morate izbrati, če želite dodajati izdelke v priložnost.

 4. Če želite, da se predvideni dohodek priložnosti izračuna na podlagi skupnega zneska izdelkov, nastavitve Prihodek na Izračuna sistem. Če želite uporabiti predvideni prihodek po meri, nastavite možnost na Priskrbi uporabnik.

 5. V mreži Vrstične postavke izdelka izberite Dodaj nov izdelek priložnosti.

 6. V obrazcu Nov izdelek priložnosti naredite naslednje:

  1. Izberite izdelek: stikalo nastavite tako, da z njim dodate obstoječi izdelek ali ustvarite novega:

   • Če želite uporabiti obstoječi izdelek, izberite možnost Iskanje, da poiščite in dodate izdelek.

   • Če želite ustvariti izdelek, izberite možnost Ni v katalogu in vnesite ime izdelka.

  2. Cene. Izberite možnost cene. Privzeto se uporabi cena na enoto, ki je navedena v katalogu izdelkov. Če želite preglasiti ceno iz kataloga, izberite Nadomestna cena. Ko preglasite ceno, lahko navedete ceno, po kateri želite prodajati posamezno enoto izdelka.

  3. Količina. Vnesite količino za izdelek ali storitev, ki sta vključena.

  4. Ročni popust. Če želite ponuditi popust na ceno izdelka, ga vnesite tukaj.

  5. Davek. Po potrebi vnesite ustrezen znesek davka.

 7. Izberite Shrani.

Mreža Vrstične postavke izdelka prikazuje vse izdelke, ki so povezani s priložnostjo. Če ste dodali obstoječ izdelek iz kataloga izdelkov, lahko spremenite količino in popust za vstavljeni izdelek v mreži Vrstične postavke izdelka. Če ste dodali izdelek, ki ni v katalogu, lahko poleg količine in popusta spremenite tudi ceno izdelka.

Ikona za vsako vrstično postavko izdelka prikazuje, ali gre za izdelek, paket izdelkov ali družino izdelkov.

To so dejanja, ki jih lahko izvedete za izdelke, ki ste jih dodali v mrežo Vrstične postavke izdelka:

V Naredite to
Urejanje lastnosti izdelka Izberite izdelek, nato pa v ukazni vrstici izberite Uredi lastnosti.
Brisanje izdelka, povezanega s priložnostjo Izberite izdelek, nato pa v ukazni vrstici izberite Izbriši izdelek priložnosti.
Ogled izdelkov v paketu Izberite ikono Škarnica Ikona škarnice za paket izdelkov. Videli boste vse izdelke, ki so vključeni v paket.
Prikaz in dodajanje povezanih izdelkov za navzkrižno oz. nadaljnjo prodajo ali izbiro dodatka ali nadomestnega izdelka Izberite izdelek, nato pa v ukazni vrstici izberite Predlogi. Podokno »Predlogi« prikazuje vse izdelke, ki so opredeljeni kot povezani izdelki za trenutni izdelek. Izberite povezane izdelke, ki jih želite dodati, in nato V redu.
Prikaz določenih zapisov skupaj s premikanjem zapisa navzgor ali navzdol v mreži Izberite zapis in v ukazni vrstici uporabite gumb Gor ali Dol.

Vnovični izračun priložnosti (središče za prodajo)

Da spremenite ocenjeno vrednost prihodkov priložnosti na podlagi kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili pri povezanih izdelkih ali količinah izdelkov, znova izračunajte priložnost.

 1. Na seznamu priložnosti odprite priložnost, za katero želite znova izračunati ocenjeni prihodek.

 2. Odprite zavihek Elementi družine izdelkov in preverite, ali je polje Prihodek nastavljeno na možnost Izračuna sistem.

 3. V mreži prilagodite seznam izdelkov, povezanih s priložnostjo.

 4. Izberite Shrani.

 5. V ukazni vrstici izberite Znova izračunaj priložnost.

Ustvarjanje priložnosti (Prodaja)

Če sledite prodajnemu procesu od začetka do konca, potrdite možno stranko in jo spremenite v priložnost. Več informacij: Spodbujajte prodaje in poskrbite za vse: od možnih strank do naročil

Če želite ustvariti priložnost, ne da bi najprej ustvarili možno stranko, naredite to:

 1. Odprite možnost Prodaja > Priložnosti.

 2. Izberite Novo.

 3. V območju Povzetek vnesite podjetje in podatke za stik s priložnostjo.

 4. V območju Podrobnosti na obrazcu Priložnost vnesite podatke o industrijski panogi priložnosti in želenemu načinu vzpostavljanja stika.

 5. Dodajanje opomb in dejavnosti (na primer telefonskih klicev ali e-poštnih sporočil), povezanih s to možno stranko. Več informacij: Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi

 6. V razdelku Zainteresirane skupine izberite gumb Dodaj zapis povezave Gumb »Dodaj zapis povezave«, da dodate stik kot zainteresirano skupino. Predstavnik zainteresirane skupine je ključni stik pri kupcu, ki bo vključen v odločanje.

  V polje za iskanje vnesite ime ali izberite ikono za iskanje, da izberete s seznama predlogov. Če želite ustvariti nov stik, izberite + Novo. Privzeto je stik, ki ste ga dodali, dodeljen vlogi zainteresirane skupine. Izberite vlogo, ki ustreza stiku, da izberete drugo vlogo, kot je nosilec odločanja ali nadzornik.

 7. V razdelku Ekipa za prodajo izberite gumb Dodaj zapis povezave Gumb »Dodaj zapis povezave«, nato pa izberite + Nova povezava, da dodate člana ekipe za prodajo (iz vaše organizacije).

 8. Če želite dodati konkurenčna podjetja, v območju Konkurenčna podjetja izberite +.

 9. Če želite dodati izdelke, v območju Izdelki izberite +.

 10. Če želite dodati ponudbo, v območju Ponudbe izberite +. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje ponudbe

 11. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Dodatni premisleki

 • Eden od načinov, ki vam lahko pomaga povečati prodajo, je, da dodate vse izdelke, ki jih stranka morda potrebuje. Dodate lahko pakete ali družine izdelkov, tako da lažje izberete izdelke za povečanje prodaje in navzkrižno prodajo.

 • Če pri tej prodaji sodelujejo tudi druge osebe v vaši organizaciji, jih dodajte kot člane ekipe za prodajo.

 • Spodbujajte priložnosti prek trženjske akcije. Več informacij: Uvod v trženje v aplikacijah (velja samo za aplikacijo Sales)

Namigi in nasveti

Potrebujete hitrejši način vnašanja priložnosti? Poskusite enega od teh:

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje ali urejanje ponudbe

Gumb »Domov« Spoznavanje prodajnega postopka in spodbujanje prodaje od možne stranke do naročila

Glejte tudi

Zagon poročila
Dodeljevanje zapisa uporabniku ali ekipi
Spremljanje novic o strankah s podatki o dejavnosti
Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov
Povečanje prodaje z rešitvijo Versium Predict
Insights s tehnologijo InsideView