Ustvarjanje ali urejanje naročila (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Čestitke! Vaš trud se je izplačal in stranke želijo naročiti vaše izdelke ali storitve. V programu Dynamics 365 lahko naročilo izvira iz ponudbe, ki jo stranka sprejme, naročilo pa je možno tudi brez sprejete ponudbe, odvisno od situacije.

Eden od načinov, ki vam lahko pomaga povečati prodajo, je, da v naročilo dodate vse izdelke, ki jih stranka morda potrebuje. Vaš sistem Dynamics 365 morda ponuja pakete izdelkov ali družine izdelkov, tako da lažje izberete izdelke za povečanje prodaje in navzkrižno prodajo. Če ste že pripravili ponudbo za svojo stranko, lahko iz te ponudbe ustvarite naročilo.

Ustvarjanje naročila iz ponudbe

Običajno v naročilo pretvorite dobljeno ponudbo. Začnite z aktivno ponudbo. Ko je ponudba sprejeta, je ne morete več pregledati.

 1. Odprite možnost Prodaja > Ponudbe.

  ali

  V aplikaciji središča za prodajo izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Ponudbe.

 2. Izberite ponudbo, iz katere želite ustvariti naročilo.

 3. V ukazni vrstici izberite Aktiviraj ponudbo.

 4. Izberite Ustvari naročilo na vrhu obrazca Ponudba.

 5. V pogovornem oknu Ustvari_naročilo je polje Datum pridobitve nastavljeno na trenutni datum. Izberite drug datum, če je potrebno.

 6. Dodajte opis in izberite V redu.

 7. Če želite v ponudbo dodati izdelke iz priložnosti, izberite Pridobi izdelke na vrhu zaslona, izberite priložnost in izberite V redu.

 8. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Opomba

Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za naročilo kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate naročilu. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru naročila) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh vrstičnih postavk, ki so povezane z zapisom. Če je naročilo ustvarjeno iz ponudbe, ki je ustvarjena iz priložnosti, mora biti zanj uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

Ustvari naročilo

Ustvarite lahko naročilo, ki temelji na vaši komunikaciji s stranko in ne na sprejeti ponudbi.

 1. Odprite možnost Prodaja > Naročila.

  ali

  V aplikaciji središča za prodajo izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Naročila.

 2. Izberite Novo.

 3. Dodajte strankine podatke za stik.

 4. Če želite v naročilo dodati izdelke iz priložnosti, izberite Pridobi izdelke na vrhu zaslona, izberite priložnost in kliknite V redu.

  Opomba

  Ko ponudbi, naročilu ali kupcu dodate izdelek, je potrebno davčni znesek vnesti ročno. Za posamezne izdelke Dynamics 365 davka ne izračuna samodejno. Samodejno se izračuna le skupni znesek na osnovi vsote davčnih zneskov za vse posamezne izdelke v ponudbi, naročilu ali na računu.

 5. V območju Podatki o dostavi vnesite podrobnosti o dostavi.

 6. V območju Naslovi vnesite naslov za dostavo in naslov plačnika računa.

 7. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

Opomba

Naročilo zaprete tako, da ga izpolnite ali prekličete. Dobavljeni izdelki ali storitve štejejo kot izpolnjeni. Naročila za nedobavljene izdelke ali storitve morate preklicati.

Naročila, ki je bilo zaprto ali delno oziroma v celoti izpolnjeno, ne morete posodabljati ali spreminjati.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje ali urejanje računa

Gumb »Domov« Spoznavanje prodajnega postopka in spodbujanje prodaje od možne stranke do naročila

Glejte tudi

Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov