Ustvarjanje ali urejanje ponudbe (Sales in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Eden od načinov, ki vam lahko pomaga povečati prodajo, je, da v ponudbo dodate vse izdelke, ki jih stranka morda potrebuje. Dynamics 365 for Sales morda ponuja tudi pakete izdelkov ali družine izdelkov, tako da lažje izberete izdelke za povečanje prodaje in navzkrižno prodajo.

Večina prodaj se začne s ponujeno ceno, ki sčasoma postane naročilo.

Med postopkom prodaje boste verjetno večkrat uredili ponudbo. Ustvarite osnutek in ga aktivirajte, ko je pripravljen za stranko.

Ko stranka sprejme ponudbo, ustvarite naročilo. Sicer pa zaprite ponudbo kot revidirano, preklicano ali izgubljeno.

Ustvarjanje ponudbe iz priložnosti (Središče za prodajo)

 1. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Priložnosti.

 2. Izberite priložnost, za katero želite ustvariti ponudbo.

 3. Na zavihku Ponudbe izberite Dodajanje nove ponudbe.

  Odpre se obrazec ponudbe. Na obrazcu ponudbe so že vnesene pomembne podrobnosti iz zapisa priložnosti.

 4. V območje Podatki o dostavi na obrazcu Ponudba vnesite informacije o dostavi in plačilu.

 5. V območje Naslovi na obrazcu Ponudba vnesite naslov plačnika računa in naslov za dostavo.

 6. Če želite v ponudbo dodati izdelke iz priložnosti, v ukazni vrstici obrazca Ponudba izberite Pridobi izdelke. V območju Izdelki lahko dodate več izdelkov ali odstranite obstoječe.

 7. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

 8. Ko je ponudba pripravljena, da jo pošljete stranki, v ukazni vrstici izberite Aktiviraj ponudbo.

Opomba

Za vaš osnovni zapis in vse njegove vrstične postavke je treba uporabiti enako valuto. Če je na primer za ponudbo kot valuta nastavljen ameriški dolar, morate uporabiti enako valuto za elemente cenika, ki jih dodate ponudbi. Valute osnovnega zapisa (v tem primeru ponudbe) ne morete spremeniti, dokler ne odstranite vseh vrstičnih postavk, ki so povezane z zapisom. Če je ponudba ustvarjena iz priložnosti, mora biti zanjo uporabljena enaka valuta kot za priložnost.

Ustvarjanje ponudbe (Središče za prodajo)

 1. Izberite zemljevid mesta Ikona zemljevida mesta in nato izberite Ponudbe.

 2. Izberite + Novo.

 3. Na obrazcu Ponudba vnesite podatke v naslednja obvezna polja:

  • Ime

  • Cenik in Valuta: cenik, ki bo uporabljen pri izračunu cen izdelkov in valute.

 4. V razdelku Podatki o prodaji v polje Možna stranka vnesite podatke o stranki, za katero ustvarjate to ponudbo.

 5. V ukazni vrstici izberite Shrani, da omogočite druge razdelke na obrazcu.

 6. Če želite v ponudbo dodati izdelke iz priložnosti, izberite Pridobi izdelke na vrhu obrazca Ponudba, nato izberite priložnost in kliknite V redu.

 7. V območju Podatki o dostavi vnesite podrobnosti o dostavi.

 8. V območju Naslovi vnesite naslov za dostavo in naslov plačnika računa.

 9. Izberite Shrani.

 10. Ko je ponudba pripravljena, da jo pošljete stranki, v ukazni vrstici izberite Aktiviraj ponudbo.

Ustvarjanje ponudbe iz priložnosti (Prodaja)

 1. Odprite možnost Prodaja > Priložnosti.

 2. Izberite priložnost, ki ji želite dodati ponudbo.

 3. V območju Ponudbe na obrazcu Priložnost izberite +.

 4. Če želite v ponudbo dodati izdelke iz priložnosti, izberite Pridobi izdelke na vrhu obrazca Ponudba in nato kliknite V redu.

 5. V območje Podatki o dostavi na obrazcu Ponudba vnesite informacije o dostavi in plačilu.

 6. V območje Naslovi na obrazcu Ponudba vnesite naslov plačnika računa in naslov za dostavo.

 7. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

 8. Ko je ponudba pripravljena, da jo pošljete stranki, izberite Aktiviraj ponudbo na vrhu zaslona.

Ustvarjanje ponudbe (Prodaja)

 1. Odprite možnost Prodaja > Ponudbe.

 2. Izberite Novo.

 3. Dodajte strankine podatke za stik.

 4. Če želite v ponudbo dodati izdelke iz priložnosti, izberite Pridobi izdelke na vrhu obrazca Ponudba in nato kliknite V redu.

 5. V območju Podatki o dostavi vnesite podrobnosti o dostavi.

 6. V območju Naslovi vnesite naslov za dostavo in naslov plačnika računa.

 7. V spodnjem desnem kotu zaslona izberite Shrani.

 8. Ko je ponudba pripravljena, da jo pošljete stranki, izberite Aktiviraj ponudbo na vrhu zaslona.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Ustvarjanje ali urejanje naročila

Gumb »Domov« Spoznavanje prodajnega postopka in spodbujanje prodaje od možne stranke do naročila

Glejte tudi

Zagon poročila
Dodeljevanje zapisa uporabniku ali ekipi
Spremljanje opomb, opravil, klicev ali e-pošte z dejavnostmi
Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov