Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v programih (Sales)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Vaš seznam za trženje je bistven za vodenje uspešne tržne akcije. Vključuje lahko poljubno vrsto zapisov strank, na primer možne stranke, kupce ali stike.

Ustvarite lahko dve vrsti seznamov za trženje:

 • Statični Statični seznam uporabite, če želite člane dodajati in posodabljati ročno.

 • Dinamični Dinamični seznam za trženje uporabite, če želite, da seznam po potrebi dinamično vrne seznam članov na podlagi pogojev iskanja, ki jih nastavite. Če želite na primer izvesti akcijo za člane iz določenega mesta, uporabite dinamični seznam. Dinamični seznam za trženje pridobi posodobljen seznam članov vsakič, ko odprete seznam, ustvarite hitro akcijo iz tega seznama ali porazdelite dejavnosti za akcijo, povezano s tem seznamom.

Ustvarjanje seznama za trženje

 1. Odprite možnost Trženje > Seznami za trženje.

 2. Kliknite Novo.

 3. Dodajte ali spremenite informacije v območju Povzetek. Za primer si oglejte ta posnetek zaslona.

  Primer območja za povzetke seznama za trženje

  Opomba

  Za iskanje zapisov v polju Lastnik najprej kliknite Shrani, sicer boste izgubili spremembe.

 4. Kliknite Shrani, da lahko vnesete podatke v druga območja obrazca.

 5. Dodajte kakršne koli druge podatke, ki se nanašajo na seznam za trženje, v območje Beležke.

 6. Kliknite Shrani.

Dodajanje članov na statični seznam za trženje

 1. V območju Člani v zapisu seznama za trženje kliknite gumb DodajGumb »Dodaj«.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje članov izberite eno od naslednjih možnosti, nato pa kliknite Nadaljuj.

  Dodaj z iskanjem

  1. V pogovornem oknu Poišči zapise izberite pogoje iskanja.

  2. Izberite zapise, ki jih želite dodati, kliknite Izberi in nato Dodaj.

  Dodaj z naprednim iskanjem

  1. V pogovornem oknu Dodaj člane kliknite Izberi, nato pa izberite polje, v katerem želite iskati, na primer Ime kupca ali Mesto. Izberete lahko polja iz trenutne vrste zapisa ali iz sorodnih vrst zapisov. Ko izberete sorodno vrsto zapisa, se prikaže nova vrstica z drugim seznamom Izberi za sorodno vrsto zapisov.

  2. Kliknite Je enako in nato izberite relacijski operator poizvedbe (na primer Vsebuje ali Se začne z).

  3. Kliknite Vnesi besedilo in nato vnesite vrednost, ki jo želite poiskati.

  4. Za določanje stolpcev, ki jih želite vključiti v rezultate iskanja, kliknite Urejanje stolpcev in nato Dodaj stolpce. Nato izberite stolpce, ki jih želite dodati, in kliknite V redu.

  5. Kliknite Poišči.

  6. Izberite člane, ki jih želite dodati, izberite eno od naslednjih možnosti, in nato kliknite Dodaj na seznam za trženje.

   • Na seznam za trženje dodaj samo izbrane člane

   • Na seznam za trženje dodajte vse člane, najdene z iskanjem.

  Odstrani z naprednim iskanjem

  1. V pogovornem oknu Dodaj člane kliknite Izberi, nato pa izberite polje, v katerem želite iskati, na primer Ime kupca ali Mesto. Izberete lahko polja iz trenutne vrste zapisa ali iz sorodnih vrst zapisov. Ko izberete sorodno vrsto zapisa, se prikaže nova vrstica z drugim seznamom Izberi za sorodno vrsto zapisov.

  2. Kliknite Je enako in nato izberite relacijski operator poizvedbe (na primer Vsebuje ali Se začne z).

  3. Kliknite Vnesi besedilo in nato vnesite vrednost, ki jo želite poiskati.

  4. Za določanje stolpcev, ki jih želite vključiti v rezultate iskanja, kliknite Urejanje stolpcev in nato Dodaj stolpce. Nato izberite stolpce, ki jih želite dodati, in kliknite V redu.

  5. Kliknite Poišči.

  6. Izberite člane, ki jih želite odstraniti, izberite eno od naslednjih možnosti, in nato kliknite Odstrani s seznama za trženje.

   • S seznama za trženje odstrani le izbrane člane

   • S seznama za trženje odstranite vse člane, ki jih je vrnilo iskanje

  Oceni z naprednim iskanjem

  1. V pogovornem oknu Dodaj člane kliknite Izberi, nato pa izberite polje, v katerem želite iskati, na primer Ime kupca ali Mesto. Izberete lahko polja iz trenutne vrste zapisa ali iz sorodnih vrst zapisov. Ko izberete sorodno vrsto zapisa, se prikaže nova vrstica z drugim seznamom Izberi za sorodno vrsto zapisov.

  2. Kliknite Je enako in nato izberite relacijski operator poizvedbe (na primer Vsebuje ali Se začne z).

  3. Kliknite Vnesi besedilo in nato vnesite vrednost, ki jo želite poiskati.

  4. Za določanje stolpcev, ki jih želite vključiti v rezultate iskanja, kliknite Urejanje stolpcev in nato Dodaj stolpce. Nato izberite stolpce, ki jih želite dodati, in kliknite V redu.

  5. Kliknite Poišči.

  6. Izberite člane, ki jih želite ohraniti, izberite eno od naslednjih možnosti, in nato kliknite Posodobi seznam za trženje.

   • Na seznamu za trženje ohrani samo izbrane člane

   • Na seznamu za trženje ohrani vse člane, najdene z iskanjem

Določi merila za izbiro članov za dinamični seznam za trženje

 1. V območju Člani na seznamu za trženje kliknite gumb DodajGumb »Dodaj«.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje članov kliknite Izberi, nato pa izberite polje, v katerem želite iskati, na primer Ime kupca ali Mesto. Izberete lahko polja iz trenutne vrste zapisa ali iz sorodnih vrst zapisov.

  Ko izberete sorodno vrsto zapisa, se prikaže nova vrstica z drugim seznamom Izberi za sorodno vrsto zapisov.

 3. Kliknite Je enako in nato izberite relacijski operator poizvedbe.

 4. Kliknite Vnesi vrednost in vnesite vrednost, ki jo želite poiskati (na primer »Ljubljana« ali »e-pošta«).

  Za nekatere vrednosti lahko kliknete ikono Iskanje, da odprete pogovorno okno Izberi vrednosti in izberete želeno vrednost.

 5. Za določanje stolpcev, ki jih želite vključiti v rezultate iskanja, kliknite Urejanje stolpcev in nato Dodaj stolpce. Izberite stolpce, ki jih želite dodati, in kliknite V redu.

 6. Kliknite Uporabi poizvedbo za dodajanje ujemajočih se zapisov dinamičnemu seznamu za trženje.

Povežite akcije ali hitre akcije s seznamom za trženje

Potem, ko ste ustvarili akcijo ali hitro akcijo, jo lahko povežete s seznamom za trženje. Novo akcijo ali hitro akcijo lahko ustvarite iz seznama za trženje.

 1. V območju Akcije ali Hitre akcije kliknite gumb DodajGumb »Dodaj«.

 2. Iskanje akcije ali hitre akcije, ki jo želite povezati s tem seznamom za trženje.

  Opomba

  Če nimate nobene akcije ali če želite ustvariti novo akcijo, lahko kliknete + Novo.

  Če nimate nobene hitre akcije, se bo zagnal čarovnik za hitre akcije.

Glejte tudi

Uvod v trženje v aplikacijah
Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v aplikacijah
Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah
Dodajanje seznama za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka akciji s trženjem v aplikacijah
Spremljanje odziva na trženjsko akcijo s trženjem v aplikacijah