Opredelitev cen izdelkov s ceniki in elementi cenikov (Prodaja in središče za prodajo)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Ceniki sporočajo vašim prodajnim zastopnikom, koliko zaračunati izdelke ali storitve. Ustvarite lahko več cenikov, da lahko tako vzdržujete ločene cenovne strukture za različne regije, v katerih prodajate izdelke, ali različne prodajne kanale.

Ceniki povezujejo skupaj podrobnosti o enoti, izdelku in ceni, zato poskrbite, da so enote in izdelki določeni, preden ustvarite cenik.

Ustvarjanje cenika in elementov cenika ter dodajanje privzetega cenika za območje (Središče za prodajo)

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Izberite ikono zemljevida mesta ikona zemljevida mesta, nato izberite tri pike Gumb treh pik za odpiranje več možnosti ter zatem Nastavitve aplikacije.

 3. V območju Katalog izdelkov izberite Ceniki.

  Cenik na zemljevidu mesta

 4. Če želite ustvariti nov cenik, izberite Novo.

  -ALI-

  Če želite uredit cenik, ga odprite s seznama.

 5. V obrazec za cenik vnesite svoje podatke in nato izberite Shrani.

  a. Ime. Vnesite opisno ime za cenik. Če želite na primer ustvariti cenik za maloprodajo, to omenite.

  b. Začetni datum/Končni datum. Izberite začetni in končni datum cenika. Če gre na primer za promocijski cenik, ki velja samo za obdobje promocije, izberite to obdobje.

  c. Valuta. Izberite valuto, v kateri ustvarjate cenik. Imate lahko različne cenike za različne valute.

  Zavihek »Splošno « v obrazcu cenika

 6. Če želite dodati ceno na enoto izdelka, ustvarite elemente cenika in jih dodajte.

  a. V obrazcu Cenik izberite zavihek Elementi cenika in nato Dodaj nov element cenika.

  Gumb »Dodaj nov element cenika« na zavihku »Elementi cenika«

  b. V obrazec Element cenika vnesite podatke in izberite Shrani:

  • Izdelek. Izberite izdelek, za katerega ustvarjate ta cenik.

  • Enota. Izberite enoto izdelka, za katero ustvarjate ta cenik.

  • Valuta. Valuta, določena za cenik, se samodejno izpolni.

  • Seznam popustov. Če želite ponuditi popust na izdelke, izberite seznam popustov za element cenika.

  • Možnost prodaje na debelo. Izberite, ali je izdelek ali storitev mogoče naročiti kot celoto, po delih ali kot obe vrsti količine. Ti podatki se uporabljajo v polju »Količina« v zapisih Izdelek iz ponudbe, Izdelek iz naročila in Izdelek z računa.

   Obrazec za elemente cenika

  c. V obrazcu Element cenika na zavihku Informacije o ceni vnesite naslednje podatke in izberite Shrani in zapri:

  • Način oblikovanja cen. Izberite možnost, ki določa način izračuna cen. To je lahko določen znesek ali pa odstotek trenutnega ali običajnega stroška. Na voljo so naslednje možnosti:

   • Valutni znesek To uporabite, če želite prezreti ceno izdelka s seznama v katalogu in ročno vnesti drugo ceno za ta cenik.

   • Odstotek seznama S to možnostjo lahko izračunate ceno izdelka na cenik kot odstotek priporočene cene za povezani izdelek.

   • Odstotni pribitek – trenutna cena S to možnostjo lahko trenutni ceni izdelka dodate odstotni pribitek.

   • Odstotni pribitek – standardna cena S to možnostjo lahko standardni ceni izdelka dodate odstotni pribitek.

   • Odstotna marža – trenutna cena To možnost uporabite, da za ceno, ki je navedena v ceniku, pridobite odstotno maržo trenutne cene izdelka.

   • Odstotna marža – standardna cena To možnost uporabite, da za ceno, ki je navedena v ceniku, pridobite odstotno maržo standardne cene izdelka.

  • Znesek Če ste kot način oblikovanja cen izbrali Valutni znesek, vnesite znesek, po katerem se bo izdelek prodajal.

  • Odstotek Če ste kot način oblikovanja cen izbrali količino, ki ni Valutni znesek, vnesite odstotek za želeni način oblikovanja cen.

  • Politika zaokroževanja Če ste izbrali način oblikovanja cen, ki ni Valutni znesek, lahko nastavite pravilnik zaokroževanja. Če želite, na primer, da so cene na enoto v obliki 0,99 $, lahko izberete politiko zaokroževanja, kjer se vse cene na enoto končajo z 99 centov. To storite tako, da izberete politiko zaokroževanja, s katero cene zaokrožite navzgor, nato pa določite, da se cena konča z določeno številko, kot je 99 centov.

   • Brez. Cene se ne zaokrožajo.

   • Navzgor. Cene se zaokrožijo navzgor na najbližji znesek zaokroženja.

   • Navzdol. Cene se zaokrožijo navzdol na najbližji znesek zaokroženja.

   • Na najbližje. Cene se zaokrožijo na najbližji znesek zaokroženja.

  • Možnost zaokroževanja Izberite Konča se z ali Večkratnik, če želite, da se cena konča v določenem znesku ali večkratnikih določenega zneska.

  • Znesek zaokroževanja Vnesite znesek.

   Zavihek »Informacije o ceni« v obrazcu cenika

 7. Povežete lahko tudi privzete cenike za območja, da imajo prodajni zastopniki pri delu z računi za stike na določenih območjih cenik privzeto izbran.

  a. V zapisu cenika izberite zavihek Odnos območja.

  b. V razdelku Območje izberite Dodaj novo povezavo.

  c. V obrazec Nova povezava vnesite naslednje in izberite Shrani in zapri:

  • Ime. Izberite gumb »Poišči« in izberite območje.

  • Kot ta vloga Izberite vlogo povezave, ki je povezana z vrsto zapisa območja.

   Dodaj območje kot povezavo

  d. V zapisu cenika izberite Shrani in zapri.

  Opomba

  Za vsako valuto, v kateri posluje vaša organizacija, morate ustvariti vsaj en cenik.

Ustvarjanje cenika (Prodaja)

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo direktorja, namestnika, izvršnega direktorja, sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

 3. V območju Katalog izdelkov izberite Ceniki.

 4. Če želite ustvariti nov cenik, izberite Novo.

  -ALI-

  Če želite uredit cenik, ga odprite s seznama.

 5. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

 6. Izberite Shrani.

Opomba

Za vsako valuto, v kateri posluje vaša organizacija, morate ustvariti vsaj en cenik.

Dodajte elemente v cenik (Prodaja)

Ustvarite element cenika za vsako enoto, v kateri je izdelek na voljo. Če je izdelek na primer na voljo kot posamezni artikel, paket dvanajstih artiklov in v velikih količinah, ustvarite tri elemente cenika. Tako lahko z istim cenikom razvrščate izdelek po poljubni količini. Elemente cenika lahko dodajate tudi iz obrazca izdelka.

 1. V razdelku Elementi cenika v zapisu cenika izberite gumb Dodaj zapis Gumb za dodajanje zapisa.

 2. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  • V polju »Izdelek in enota« izberite izdelek in enoto, za katero želite ustvariti ta element cenika.

  • Če želite ponuditi popust na kombinacijo izdelka in enote, izberite seznam popustov.

  • S spustnega polja Možnost prodaje na debelo izberite, ali je izdelek ali storitev mogoče naročiti kot celoto, po delih ali kot obe vrsti količine. Ti podatki se uporabljajo v polju Količina v zapisih Izdelek iz ponudbe, Izdelek iz naročila in Izdelek z računa:

   • Brez nadzora. Dynamics 365 ne vsili možnosti prodaje na debelo.

   • Celota. Prodaja delnega izdelka ni dovoljena. Digitalnih fotoaparatov na primer ne morete prodajati po delih.

   • Celota in delež. Izdelek se lahko prodaja kot celota in po delih. Lesne sekance lahko na primer prodajate v kubičnih metrih ali po delih, torej kubičnem metru.

  • S spustnega seznama Način oblikovanja cen izberite možnost, ki določa način izračunavanja cen. To je lahko določen znesek ali pa odstotek trenutnega ali običajnega stroška. Na voljo so naslednje možnosti:

   • Valutni znesek To uporabite, če želite prezreti ceno izdelka s seznama v katalogu in ročno vnesti drugo ceno za ta cenik.

   • Odstotek seznama S to možnostjo lahko izračunate ceno izdelka na cenik kot odstotek priporočene cene za povezani izdelek.

   • Odstotni pribitek – trenutna cena S to možnostjo lahko trenutni ceni izdelka dodate odstotni pribitek.

   • Odstotni pribitek – standardna cena S to možnostjo lahko standardni ceni izdelka dodate odstotni pribitek.

   • Odstotna marža – trenutna cena To možnost uporabite, da za ceno, ki je navedena v ceniku, pridobite odstotno maržo trenutne cene izdelka.

   • Odstotna marža – standardna cena To možnost uporabite, da za ceno, ki je navedena v ceniku, pridobite odstotno maržo standardne cene izdelka.

  • Če ste izbrali Valutni znesek kot način oblikovanja cen, v polju Znesek vnesite znesek, po katerem se bo izdelek prodajal.

   -ALI-

   Če ste kot način oblikovanja cen izbrali količino, ki ni Valutni znesek, vnesite odstotek za želeni način oblikovanja cen.

  • Če ste izbrali način oblikovanja cen, ki ni Valutni znesek, lahko nastavite pravilnik zaokroževanja. Če želite, na primer, da so cene na enoto v obliki 0,99 $, lahko izberete politiko zaokroževanja, kjer se vse cene na enoto končajo z 99 centov. To storite tako, da izberete politiko zaokroževanja, s katero cene zaokrožite navzgor, nato pa določite, da se cena konča z določeno številko, kot je 99 centov.

   • Brez. Cene se ne zaokrožajo.

   • Navzgor. Cene se zaokrožijo navzgor na najbližji znesek zaokroženja.

   • Navzdol. Cene se zaokrožijo navzdol na najbližji znesek zaokroženja.

   • Na najbližje. Cene se zaokrožijo na najbližji znesek zaokroženja.

  • S spustnega seznama Možnost zaokroževanja izberite Konča se z ali Večkratnik, če želite, da se cena konča v določenem znesku ali večkratnikih določenega zneska.

  • V polju Znesek za zaokroževanje vnesite znesek.

 3. Izberite Shrani.

Določite privzeti cenik za območja (Prodaja)

Olajšajte delo prodajnim zastopnikom tako, da dodate privzete cenike za ozemlja ali segmente strank, ki jih zastopniki upravljajo. Ko prodajni zastopniki delajo na priložnostih, vidijo privzeti cenik. Prodajni zastopniki lahko pozneje izberejo drug cenik, za katerega imajo dovoljenje. En cenik je lahko privzet za več ozemelj.

 1. V razdelku Odnosi območja v zapisu cenika izberite gumb Dodaj zapis Gumb za dodajanje zapisa.

 2. V obrazcu Povezava v polju Ime izberite gumb Iskanje in izberite ozemlje.

 3. Izberite Shrani in zapri.

 4. V obrazcu cenika izberite gumb Samodejno shranjevanje Gumb za samodejno shranjevanje.

  Ko prodajni zastopniki nastavijo ali spremenijo kupca za priložnost in če je privzeti cenik dodan na njihovo ozemlje (segment kupcev), se pojavi.

Običajni naslednji koraki

Gumb s puščico desno Objavljanje izdelka ali paketa za prodajo

Gumb »Domov« Nastavitev kataloga izdelkov: pregled

Glejte tudi

Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Prodaja«
Razvrščanje izdelkov in paketov v družine izdelkov