Brisanje družine, izdelka ali paketa (Sales)

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Če želite ustaviti prodajo izdelka, ga izbrišite. Če izbrišete nadrejeno družino, se izbrišejo tudi njeni podrejeni izdelki, družine in paketi.

Pomembno

Izbrisanega zapisa ne morete obnoviti.

  1. Preverite, ali imate eno od naslednjih varnostnih vlog ali enakovredno dovoljenje: sistemski skrbnik, prilagojevalec sistema, direktor prodaje, namestnik direktorja prodaje, namestnik direktorja trženja ali izvršni direktor – poslovni direktor.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite Nastavitve > Katalog izdelkov.

  3. V območju Katalog izdelkov kliknite Družine in izdelki.

  4. Izberite zapis družine izdelkov, izdelka ali paketa, ki ga želite izbrisati, in nato v ukazni vrstici kliknite Izbriši.

Glejte tudi

Nastavitev kataloga izdelkov: Pregled
Ustvarjanje družine izdelkov