Uvod v trženje v aplikacijah (Sales)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Spodbudite poslovanje svojega podjetja in izboljšajte prodajo s ciljno usmerjenimi trženjskimi akcijami v programu Dynamics 365 for Sales. Ustvarite dejavnosti za vsako akcijo in jih dodelite različnim članom ekipe. Za vsako akcijo lahko spremljate odziv strank in stroške. Upoštevajte ta navodila za začetek trženjskih akcij.

Uvoz stikov, kupcev in možnih strank

V program Dynamics 365 for Sales vnesite zapise o strankah in jih dodajte na sezname za trženje ter tako določite ciljne skupine trženjskih akcij. Več informacij: Uvoz kupcev, možnih strank ali drugih podatkov

Ustvarjanje seznamov za trženje

Razvrstite kupce, stike ali možne stranke na ciljni seznam za trženje. Seznam za trženje lahko brez težav ustvarite s funkcijo iskanja v programu Dynamics 365 for Sales, tako boste našli stranke določenega področja in jih, na primer, dodali na seznam članov. Več informacij: Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v programih

Razumevanje razlike med akcijo in hitro akcijo

V območju za trženje uporabljajte standardne akcije za upravljanje celotnega postopka trženjske akcije, od začetka do konca, ki vključuje upravljanje akcije in načrtovanje dejavnosti, pošiljanje dejavnosti drugim članom ekipe in spremljanje uspešnosti akcije. Akcije vključujejo obsežne funkcije sledenja, vključno s podrobnimi podatki, poročili in več seznami za trženje.

Hitre akcije pa uporabljajte za samodejno pošiljanje ene dejavnosti izbranim kupcem, stikom, možnim strankam ali enemu seznamu za trženje. Rezultati hitre akcije pa so takojšnji.

Akcije v primerjavi s hitrimi akcijami

Ustvarjanje akcije ali hitre akcije

Če želite, lahko spremljate trženjske dejavnosti v času akcije ali hitre akcije. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v programih, Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v programih

Sledenje odzivu na akcijo

Shranite odgovore, ki jih prejmete od potencialnih strank kot odziv na določene trženjske akcije, in tako zagotovite, da se vaša ekipa lahko odzove nanje. Izmerite uspešnost določenih dejavnosti akcije glede na njihove stopnje odzivnosti. Več informacij: Sledite odzivu na trženjsko akcijo prek trženja v programih

Spremljajte uspešnost akcij s privzetimi poročili o trženju

Spodnja poročila so vam lahko v pomoč pri spremljanju in analizi trženjskih dejavnosti:

  • Stanje dejavnosti akcije: S tem poročilom lahko sledite akciji. Poročilo prikaže povzetek ene akcije.

  • Primerjava akcij: To poročilo uporabite za prepoznavanje svojih najbolj in najmanj uspešnih akcij.

  • Učinkovitost akcije: V tem poročilu lahko sledite napredku in stanju svojih akcij.

Dovolite strankam, da se odjavijo od tržnih sporočil

Strankam lahko omogočite, da se odjavijo od e-poštnih tržnih sporočil, ki jih pošilja vaša organizacija.

Več informacij: Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Trženje«

Funkcije odjava ne morete dodati v neposredno e-pošto ali predloge e-pošte.

Glejte tudi

Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v aplikacijah
Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah
Dodajanje seznama za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka akciji s trženjem v aplikacijah
Spremljanje odziva na trženjsko akcijo s trženjem v aplikacijah
Pregled rešitve Sales