Sledite odzivu na trženjsko akcijo prek trženja v aplikacijah (Sales)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Shranite odgovore, ki jih prejmete od potencialnih strank kot odziv na določene trženjske akcije, in tako zagotovite, da se vaša ekipa lahko odzove na odgovore. Izmerite uspešnost določenih dejavnosti akcije glede na njihove stopnje odzivnosti. Odzive na akcijo lahko ustvarite ročno ali pa jih Dynamics 365 ustvari samodejno.

Ročno ustvarjanje odzivov na akcijo

  1. Odprite možnost Trženje > Akcije.

  2. Izberite akcijo, za katero želite dodati odzive na akcijo, in v možnosti Odzivi kliknite DodajGumb za dodajanje.

  3. Dodajte informacije v obliki Odziv na akcijo.

  4. Kliknite Shrani.

Samodejno ustvarjanje odzivov na akcijo

  1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

    Preverjanje varnostne vloge

  2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

  3. Kliknite Sistemske nastavitve > zavihek Trženje.

  4. Možnost Ustvari odzive na akcijo za dohodno e-pošto nastavite na Da.

Glejte tudi

Pogovorno okno »Sistemske nastavitve« – zavihek »Trženje«
Uvod v trženje v aplikacijah
Ustvarjanje seznama za trženje s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje ali urejanje akcije s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje hitre akcije s trženjem v aplikacijah
Dodajanje dejavnosti v akcijo s trženjem v aplikacijah
Dodajanje seznama za trženje, prodajne dokumentacije ali izdelka akciji s trženjem v aplikacijah
Ustvarjanje ali urejanje predloge akcije s trženjem v aplikacijah