Navodila za konfiguracijo okna s potrdilom o zapiranju za preprečitev nenamernega zaprtja rešitve Unified Service Desk

Nenamerno zaprtje rešitve Unified Service Desk

V središčih za stik je glavnega pomena zadovoljstvo strank (CSAT). Tu si posredniki prizadevajo za izboljšanje ocen CSAT z odpravljanjem težav strank. Če se kot posrednik ukvarjate s pomembnim primerom ali ste na telefonski zvezi s stranko in nenamerno zaprete Unified Service Desk, lahko izgubite neshranjeno delo, prav tako pa se lahko prekine telefonska zveza s stranko. Nenadno zaprtje rešitve Unified Service Desk lahko negativno vpliva na vašo produktivnost in tudi na oceno CSAT. Preprečitev nenamernega zaprtja rešitve Unified Service Desk je ključnega pomena za vaše podjetje in stranke. Zato smo uvedli funkcijo okna s potrdilom o zapiranju.

Kako preprečiti nenamerno zaprtje rešitve Unified Service Desk

Da bi se izognili nenamernemu zaprtju rešitve Unified Service Desk, se v oknu s potrdilom o zapiranju prikaže sporočilo, ki vas poziva, da pred nadaljevanjem potrdite zaprtje.

Okno s potrdilom o zapiranju v rešitvi Unified Service Desk

Opomba

Okno s potrdilom o zapiranju je privzeto omogočeno. Če želite onemogočiti okno s potrdilom o zapiranju, mora skrbnik rešitve Unified Service Desk konfigurirati možnost HideConfirmationDialog na strani Možnosti in jo nastaviti na true.

Omogočanje/onemogočanje okna s potrdilom o zapiranju

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Unified Service Desk.

 3. Izberite Možnosti.

 4. Na strani Dejavne možnosti UII kliknite Novo.

 5. Za polje Globalna možnost izberite Drugi.

 6. V polje Ime vnesite HideConfirmationDialog.

 7. V polju Vrednost določite vrednost. Določite false, da omogočite funkcijo, in določite true, da jo onemogočite.

 8. Kliknite Shrani.

  Omogočanje/onemogočanje možnosti HideConfirmationDialog

Preskus konfiguracije okna s potrdilom o zapiranju

 1. z dvoklikom bližnjice programa na namizju zaženite odjemalski program Unified Service Desk. Več informacij: Vpis v rešitev Unified Service Desk

 2. Izberite gumb X, da zaprete Unified Service Desk.
  Prikaže se okno s potrdilom o zapiranju, ki vas poziva, da potrdite zaprtje.

 3. Izberite Da, da zaprete Unified Service Desk, ali Ne, da rešitev pustite odprto, shranite spremembe in nadaljujete z delom.

Okno s potrdilom o zapiranju

Glejte tudi

Možnosti upravljanja v rešitvi Unified Service Desk