Pregled povezave s primerkom programa Dynamics 365

Odjemalski program Unified Service Desk je program za posrednika, ki ga lahko uporabite za povezavo s primerkom Dynamics 365, kjer ste uvedli svoje entitete Unified Service Desk in konfiguracijske podatke. Pri vpisu prek odjemalske različice programa program prebere konfiguracijo Unified Service Desk v primerku Dynamics 365 in v programu ustrezno prikaže kontrolnike in funkcije.

Vpis v program Unified Service Desk

Če želite konfigurirati način vpisa, npr. z vnaprej izpolnjenimi polji v pogovornem oknu za vpis ali s samodejnim vpisom uporabnikom brez prikaza pogovornega okna za vpis, glejte razdelek Konfiguracija podatkov za vpis.

 1. z dvoklikom bližnjice programa na namizju zaženite odjemalski program Unified Service Desk.

 2. Vnesite podrobnosti za preverjanje pristnosti za povezavo s strežnikom Dynamics 365 v pogovorno okno za vpis v program Unified Service Desk.

  Zaslon za prijavo odjemalca Unified Service Desk

  • Za program Dynamics 365 (online) izberite storitev Office 365.

  • Za uvedbe na mestu uporabe izberite Na mestu uporabe in izberite med naslednjimi Viri preverjanja pristnosti.

   • Imenik Active Directory. Izberite ta vir preverjanja pristnosti, če s programom Dynamics 365 (on-premises) vzpostavljate notranjo povezavo prek vašega omrežja, in se ne povezujte s programom Dynamics 365 prek spleta.

   • Uvedba z dostopom prek interneta (IFD). Izberite ta vir preverjanja pristnosti, če se s programom Dynamics 365 (on-premises) povezujete prek spleta.

   • OAuth. Izberite ta vir preverjanja pristnosti, če se s programom Dynamics 365 (on-premises) povezujete z uporabo storitve varnostnih žetonov (STS), ki ni strežnik Windows Server, vendar podpira odprto ogrodje OAuth.

  • Če imate več organizacij in želite izbrati organizacijo, v kateri je uveden program Unified Service Desk, potrdite potrditveno polje Prikaži seznam organizacij, ki so na voljo in nato kliknite Prijava.

 3. Če imate več organizacij, izberite organizacijo, s katero se želite povezati.

 4. Prikaže se pozdravni zaslon Unified Service Desk. Na zaslonu so prikazane informacije o konfiguracijskih podatkih, ki jih v ozadju bere odjemalec. Nato se prikaže glavno okno in vas pozove, da vnesete svoje poverilnice za strežnik Dynamics 365. Vnesite svoje poverilnice in se nato vpišite v odjemalski program Unified Service Desk.

  Kadar koli znova zaženete odjemalec Unified Service Desk in se želite ponovno vpisati, vam ni treba znova vnesti podatkov za povezavo. Vaše poverilnice so varno shranjene v Upravitelju poverilnic Windows, ostali podatki za povezavo pa so shranjeni v datoteki Default_USD.config na lokaciji c:\Users\ <USER_NAME> \AppData\Roaming\Microsoft\USD in se uporabijo pri vnovičnih vpisnih dejavnostih.

  Če želite spremeniti svoje podatke za vpis, na pozdravnem zaslonu kliknite Spremeni poverilnice. Prikaže se začetno pogovorno okno za vpis, kamor lahko vnesete različne poverilnice.

  Zaslon za spremembo poverilnic za Unified Service Desk

Konfiguracija podatkov za vpis

Skrbniki lahko po potrebi konfigurirajo način vpisa za Unified Service Desk in vnaprej izpolnijo polja v pogovornem oknu (razen polj za vnos uporabniškega imena in gesla), da uporabnikom omogočijo povezavo z določenim primerkom Dynamics 365, ali konfigurirajo samodejni vpis uporabnikov v program Dynamics 365 na mestu uporabe na podlagi njihovih poverilnic za imenik Imenik Active Directory brez prikaza pogovornega okna za vpis.

Opomba

Dodajanje ali odstranjevanje polj v pogovornem oknu Unified Service Desk za vpis ni mogoče. Določite lahko samo vrednosti, ki se bodo pojavile v poljih, ko se uporabnik poskuša vpisati. Vendar pa lahko uporabniki pred vpisom spreminjajo vnaprej izpolnjene vrednosti v pogovornem oknu za vpis rešitve Unified Service Desk.

Če želite konfigurirati podatke za vpis, uporabite datoteko UnifiedServiceDesk.exe.config, ki je na voljo v namestitvenem imeniku odjemalca (običajno c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD).

 1. Zaženite Beležnica kot skrbnik.

 2. V Beležnica odprite datoteko UnifiedServiceDesk.exe.config iz namestitvenega imenika odjemalca (običajno c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD).

 3. V vozlišče <appSettings> v datoteki UnifiedServiceDesk.exe.config dodajte naslednje ključe.

  <add key="CrmDeploymentType" value="<DEPLOYMENT_TYPE>" /> 
  <add key="CrmUseSSL" value="<VALUE>" /> 
  <add key="CrmOrg" value="<ORG_NAME>" /> 
  <add key="CrmPort" value="<PORT_NUMBER>" /> 
  <add key="CrmServerName" value="<CRM_SERVER_NAME>" /> 
  <add key="UseDefaultCreds" value="<VALUE>" /> 
  <add key="CacheCredentials" value="<VALUE>" /> 
  <add key="CrmOnlineRegion" value="<CRM_ONLINE_REGION>" /> 
  <add key="AuthHomeRealm" value="<VALUE>" /> 
  <add key="AskForOrg" value="<VALUE>" /> 
  <add key="CrmDomain" value="<DOMAIN_NAME>" /> 
  
 4. Podajte ustrezno vrednost za vsak posamezen ključ. Posamezen ključ se preslika v posamezno polje v pogovornem oknu za vpis. Spodnja tabela prikazuje veljavne vrednosti ključev.

  Ključ Vrednost
  CrmDeploymentType Prem ali O365

  Če vzpostavljate povezavo s programom Dynamics 365 na mestu uporabe ali prek funkcije Uvedba z dostopom prek interneta, uporabite Prem; če vzpostavljate povezavo s programom Dynamics 365 (online), uporabite O365.
  CrmUseSSL True ali False

  Ta ključ se uporablja samo, če ste v ključu CrmDeploymentType nastavili vrednost Prem.
  CrmOrg Določite ime organizacije za Dynamics 365
  CrmPort Določite številko vrat za Dynamics 365

  Ta ključ se uporablja samo, če ste v ključu CrmDeploymentType nastavili vrednost Prem.
  CrmServerName Določite ime strežnika za Dynamics 365

  Ta ključ se uporablja samo, če ste v ključu CrmDeploymentType nastavili vrednost Prem.
  UseDefaultCreds True ali False Opomba: Za namestitev programa Dynamics 365 na mestu uporabe (<add key="CrmDeploymentType" value="Prem" />) in preverjanje pristnosti za Active Directory (<add key="AuthHomeRealm" value="Active Directory" />) nastavite vrednost tega ključa na True, da omogočite neposreden vpis uporabnikov v izbrani strežnik Dynamics 365 ali organizacijo brez prikaza pogovornega okna za vpis.
  CacheCredentials True ali False Opomba: Če želite vsiliti prikaz pogovornega okna za povezavo ob vsakokratnem zagonu odjemalca Unified Service Desk, nastavite vrednost tega ključa na False. Odjemalec privzeto predpomni podatke, uporabljene pri zadnji povezavi, in jih uporabi pri naslednji vzpostavitvi povezave s strežnikom Dynamics 365, razen če uporabnik prekliče ta postopek in določi drug način povezave.
  CrmOnlineRegion NorthAmerica, EMEA, APAC, SouthAmerica, Oceania, JPN, CAN, IND ali NorthAmerica2

  Če ne poznate regije v spletu, pustite to polje prazno: value=""

  Ta ključ se uporablja samo, če ste v ključu CrmDeploymentType nastavili vrednost O365.
  AuthHomeRealm Active Directory ali Internet-facing deployment(IFD).

  Ta ključ se uporablja samo, če ste v ključu CrmDeploymentType nastavili vrednost Prem.
  AskForOrg True ali False

  Označuje, ali je v pogovornem oknu za vpis potrjeno polje Prikaži seznam organizacij, ki so na voljo.
  CrmDomain Ime domene Windows.

  Ta ključ se uporablja samo, če ste v ključu CrmDeploymentType nastavili vrednost Prem.
 5. Shranite konfiguracijsko datoteko UnifiedServiceDesk.exe.config.

 6. Upoštevajte naslednja navodila za vsak uporabnikov računalnik, v katerem želite konfigurirati podatke za vpis:

  1. Konfiguracijsko datoteko UnifiedServiceDesk.exe.config, ki ste jo nedavno spremenili, kopirajte v namestitveni imenik odjemalca (običajno c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD), da zamenjate obstoječo datoteko.

  2. Odstraniti podatke za vpis v rešitev Unified Service Desk iz potujočih uporabniških profilov v uporabnikovem računalniku. Če se je uporabnik vsaj enkrat vpisal v rešitev Unified Service Desk prek svojega računalnika, se v imeniku c:\Users\ <USER_NAME> \AppData\Roaming\Microsoft\USD ustvarita naslednji datoteki: Default_USD.config in Default_USD. Če želite uveljaviti konfiguracijske nastavitve v datoteki UnifiedServiceDesk.exe.config, izbrišite omenjeni datoteki.

  Ko uporabnik zažene program Unified Service Desk v svojem računalniku:

 • V pogovornem oknu za vpis se prikažejo vrednosti, podane v datoteki UnifiedServiceDesk.exe.config in v imeniku c:\Users\ <USER_NAME> \AppData\Roaming\Microsoft\USD se ustvari datoteka Default_USD.config za shranjevanje podatkov o povezavi (razen uporabniškega imena in gesla; te podatke je shranil Upravitelj poverilnic za Windows). Odjemalski program odslej uporablja datoteko Default_USD.config za prikaz vpisnih podatkov ali samodejni vpis v rešitev Unified Service Desk.

 • Če ste za namestitev programa Dynamics 365 na mestu uporabe s preverjanjem pristnosti za Imenik Active Directory konfigurirali samodejni vpis uporabnikov brez prikaza pogovornega okna za vpis (<add key="UseDefaultCreds" value="True" />), se pogovorno okno za vpis ne prikaže, vendar se v imeniku c:\Users\ <USER_NAME> \AppData\Roaming\Microsoft\USD ustvari datoteka Default_USD.config za shranjevanje podatkov o povezavi (razen uporabniškega imena in gesla). Odjemalski program odslej uporablja datoteko Default_USD.config za samodejni vpis v rešitev Unified Service Desk.

  Če želite spremeniti privzete vpisne podatke, ponovite korake 1–6.

Odpravljanje težav pri vpisu

Unified Service Desk zagotavlja podporo za pisanje dnevnikov za beleženje napak, do katerih lahko pride pri vpisu v program Dynamics 365. Dnevniška datoteka Login_ErrorLog.log se ustvari v c:\Users\ <USER_NAME> \AppData\Roaming\Microsoft\UnifiedServiceDesk\<Version>, ko prvič naletite na kakršne koli težave pri vpisu v odjemalskem programu. Nato se dnevniška datoteka uporablja za beleženje informacije o nadaljnjih težavah pri vpisu. Te informacije so lahko uporabne pri odpravljanju težav, povezanih z vpisom v Dynamics 365 iz odjemalskega programa.

Opomba

Unified Service Desk ustvari tudi drugo dnevniško datoteko UnifiedServiceDesk.log na isti lokaciji za beleženje napak pri delovanju v odjemalskem programu. Dnevniška datoteka se ustvari, ko prvič naletite na težavo v odjemalskem programu. Več informacij: Konfiguracija diagnostičnega pisanja dnevnika v rešitvi Unified Service Desk

Glejte tudi

Upravljanje dostopa v rešitvi Unified Service Desk
Spoznavanje uporabe programa Unified Service Desk
Pregledi konfiguracije programa Unified Service Desk
Izvajanje in upravljanje programa Unified Service Desk