Upravljanje dostopa prek konfiguracije programa Unified Service Desk

Konfiguracija programa Unified Service Desk je odličen način filtriranja elementov, za katere želite, da so vidni za posrednike, ne da bi bilo treba pri tem upravljati njihove varnostne vloge. Posredniki lahko vidijo le tiste komponente Unified Service Desk v odjemalskem programu Unified Service Desk, ki so dodane v konfiguracijo, ki jim je dodeljena.

V konfiguracijo je mogoče dodati naslednje komponente Unified Service Desk:

 • Pozivi k dejanju

 • Skripti posrednika

 • Iskanja po entitetah

 • Dogodki

 • Obrazci

 • Gostujoči kontrolniki

 • Možnosti

 • Miniskripti

 • Informacije o seji

 • Orodna vrstica

 • Pravilo za krmarjenje v oknu

Ustvarjanje konfiguracije Unified Service Desk

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. V vrstici za krmarjenje kliknite aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in nato izberite Nastavitve.

 3. Kliknite Nastavitve > Unified Service Desk > Konfiguracija.

 4. Na strani za konfiguracijo kliknite Novo.

 5. Na strani Nova konfiguracija vnesite ime konfiguracije in nato kliknite Shrani.

 6. Ko je nova konfiguracija shranjena, v vrstici za krmarjenje kliknite puščico dol poleg imena konfiguracije. Tako se prikažejo komponente, ki jih je mogoče dodati v konfiguracijo.

  Meni s komponentami je dodan konfiguraciji

 7. Kliknite komponento, ki jo želite dodati. Prikaže se stran za iskanje entitet za ustrezno komponento. Kliknite Dodaj obstoječe > <Ime komponente> za iskanje po obstoječih zapisih. Če na primer izberete Pozivi k dejanju, na strani za iskanje entitet kliknite Dodaj obstoječi poziv k dejanju.

 8. Vnesite ime komponente v iskalno polje in nato pritisnite ENTER ali kliknite gumb za iskanje. Če zapis ne obstaja, v polju z rezultati iskanja kliknite Novo, da ustvarite primerek komponente, ki jo želite dodati.

  Dodajanje obstoječega zapisa komponente

 9. Postopek ponovite tudi za druge komponente, ki jih želite dodati v konfiguracijo.

 10. Ko dodate komponente, kliknite gumb Shrani, Gumb za samodejno shranjevanje da konfiguracijo shranite.

  Pomembno

  Če v konfiguracijo ni dodanega nobenega gostujočega kontrolnika ali če nekateri gostujoči kontrolniki niso dodani, npr. gostujoči kontrolniki postavitev plošče, globalni upravitelj in upravitelj povezave, bodo dodeljeni uporabniki morda videli prazno okno odjemalskega programa Unified Service Desk. Če želite več informacij o ustvarjanju vzorčne konfiguracije, glejte Pregled 1: ustvarjanje preprostega programa za posrednika.

Določanje konfiguracije kot privzete

Konfiguracijo lahko določite kot privzeto z atributom »Is Default« v zapisu konfiguracije. Tako bodo za uporabnike, ki niso dodeljeni konfiguraciji, predpomnjene samo komponente Unified Service Desk, povezane s privzeto konfiguracijo, ko se vpišejo v odjemalski program Unified Service Desk.

Določanje konfiguracije kot privzete

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. V vrstici za krmarjenje kliknite Glavno > Nastavitve > Unified Service Desk.

 3. Kliknite Konfiguracija.

 4. Na seznamu »Dejavna konfiguracija« izberite zapis konfiguracije, ki jo želite nastaviti za privzeto.

 5. V meniju »Dejanja« izberite Nastavi kot privzeto.

Povezovanje spremljanja sprememb in diagnostike s konfiguracijo

Ko povežete zapis spremljanja sprememb in diagnostike s konfiguracijo, se pisanje dnevnika izvaja samo za dogodke spremljanja sprememb in diagnostike, določene v zapisu spremljanja sprememb in diagnostike, in samo za uporabnike, ki so konfiguraciji dodeljeni. V naslednjem postopku je opisano, kako s konfiguracijo povezati obstoječi zapis spremljanja sprememb in diagnostike. Če želite informacije o tem, kako ustvariti zapis spremljanja sprememb in diagnostike, si oglejte Konfiguracija spremljanja sprememb in diagnostike v storitvi Unified Service Desk.

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. V vrstici za krmarjenje kliknite Glavno > Nastavitve > Unified Service Desk.

 3. Kliknite Konfiguracija.

 4. Na seznamu konfiguracij izberite zapis konfiguracije, ki ji želite dodati zapis spremljanja sprememb in diagnostike.

 5. Poleg možnosti Nastavitve spremljanja sprememb in diagnostike v iskalno polje vnesite ime zapisa spremljanja sprememb in diagnostike, nato pa pritisnite ENTER ali kliknite gumb za iskanje.

 6. Ko dodate zapis spremljanja sprememb in diagnostike, kliknite gumb Shrani Gumb za samodejno shranjevanje, da konfiguracijo shranite.

Dodeljevanje uporabnikov za konfiguracijo Unified Service Desk

Ko ustvarite konfiguracijo za Unified Service Desk, ji lahko dodelite uporabnike. Uporabniki, dodeljeni v konfiguracijo, lahko dostopajo le do komponent v odjemalski različici programa Unified Service Desk, ki so dodane v konfiguracijo.

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. V vrstici za krmarjenje kliknite aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in nato izberite Nastavitve.

 3. Kliknite Nastavitve > Unified Service Desk > Konfiguracija.

 4. Na strani konfiguracije poiščite zahtevan zapis konfiguracije.

 5. Za odpiranje definicije konfiguracije kliknite ime konfiguracije ali izberite zapis in nato kliknite Uredi. Tako se odpre definicija konfiguracije.

 6. V vrstici za krmarjenje kliknite puščico dol poleg imena konfiguracije in nato kliknite Dodeljeni uporabniki.

  Krmarjenje za dodelitev uporabnikov konfiguraciji

 7. Na naslednji strani lahko dodelite konfiguracijo obstoječemu uporabniku ali ustvarite novega uporabnika in mu dodelite konfiguracijo.

 8. Vnesite ime želenega uporabnika v iskalno polje in nato pritisnite ENTER ali kliknite gumb za iskanje.

 9. Kliknite imena želenih uporabnikov, da jih dodate v konfiguracijo. Kliknite gumb Shrani Gumb za samodejno shranjevanje, da shranite spremembe.

  Če kliknete uporabniško ime v stolpcu Ime, se odpre zapis uporabnika in v polju Konfiguracija USD lahko vidite, da je konfiguracija Unified Service Desk dodeljena uporabniku.

  Konfiguracija storitve USD dodeljena uporabniku

  Uporabnik je lahko dodeljen le eni konfiguraciji. Če želite uporabnika dodeliti drugi konfiguraciji, morate najprej odstraniti obstoječo konfiguracijo.

Odstranjevanje uporabnika iz konfiguracije

 1. Odprite obrazec »Uporabnik« za posrednika, ki ga želite odstraniti iz konfiguracije. To lahko na primer storite v možnosti Nastavitve > Varnost > Uporabnik.

 2. V obrazcu uporabnika kliknite Konfiguracija USD.

 3. Pritisnite tipko Delete, da odstranite konfiguracijo, in nato shranite obrazec.

Kloniranje konfiguracije

Konfiguracijo lahko kopirate tako, da jo klonirate. To vam omogoča, da hitro kopirate obstoječo konfiguracijo in ustrezne odnose, ter jih uporabite v drugi konfiguraciji. Ker uporabnik lahko pripada le eni konfiguraciji, uporabniki, ki so povezani s konfiguracijo, ne bodo povezani s klonirano konfiguracijo.

Kloniranje konfiguracije

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. V vrstici za krmarjenje kliknite aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement in nato izberite Nastavitve.

 3. Kliknite Nastavitve > Unified Service Desk > Konfiguracija.

 4. Na seznamu konfiguracij izberite zapis konfiguracije, ki jo želite klonirati.

 5. V meniju »Dejanja« izberite Kloniraj, in ko boste pozvani, kliknite Kloniraj.

Glejte tudi

Upravljanje dostopa z varnostnimi vlogami po meri
Upravljanje dostopa v programu Unified Service Desk
Pregledi konfiguracije programa Unified Service Desk