Možnosti za program Unified Service Desk

Nastavitev Možnosti v storitvi Unified Service Desk (Nastavitve > Unified Service Desk > Možnosti) omogoča upravljanje globalnih parov imen/vrednosti, ki jih uporabljajo komponente rešitve Unified Service Desk.

Upravljanje možnosti rešitve Unified Service Desk

Možnosti rešitve Unified Service Desk upravljate tako:

 1. Vpis v storitev Microsoft Dynamics 365.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Unified Service Desk.

 3. Izberite Možnosti.

 4. Na strani Aktivne možnosti UII kliknite Novo.

 5. Na strani Nova možnost vnesite ime možnosti in ustrezno vrednost. Nekatere možnosti so na voljo na seznamu Globalne možnosti. Dodatne globalne možnosti za storitev Unified Service Desk, ki niso prikazane na seznamu in jih mora vnesti skrbnik, so opisane v tej tabeli.

  Ime možnosti Vrednost in opis
  HideSessionCloseButton Nastavite vrednost na true, da skrijete gumb »Zapri« na zavihkih sej. Če uporabite to možnost, morate zagotoviti gumb ali drug način, da zaprete sejo. Sejo lahko zaprete tako, da prikličete dejanje CloseSession v gostujočem kontrolniku Zavihki sej.
  CRM UI Base Url Če se spletni naslov za dostop do spletnih storitev programa Dynamics 365 razlikuje od spletnega naslova za dostop do spletnega uporabniškega vmesnika, boste morda morali uporabiti to možnost za določitev preglasitve. Ko se uporabnik prijavi, sistem uporabi strežnik za odkrivanje, da določi končne točke spletnih storitev, vendar lahko kaže samo na spletni naslov, uporabljen za uporabniški vmesnik. To možnost lahko uporabite, da določite spletni naslov za dostop do grafičnega uporabniškega vmesnika.
  AutoUseExternalBrowser Če to možnost nastavite na true, bo sistem uporabljal vdelan kontrolnik WPF WebBrowser, dokler pomnilnik ne doseže praga, nato pa bo zagnal brskalnik v procesu iexplorer.exe in ga priložil oknu. Opozorilo: Pri tej možnosti prihaja do težav z varnostjo. Če želite aktivirati ta način, ga je treba temeljito preskusiti v ciljnem okolju. Ta način velja za nepodprtega.
  MemoryLimit Navedite vrednost v bajtih. S tem določite omejitev pomnilnika, ki ga proces lahko uporabi (delovni nabor), preden program zavrne dodelitev dodatnih primerkov brskalnika. Če je navedena ta vrednost:

  1. Možnost OutOfMemoryThreshold bo prezrta.
  2. Če je možnost AutoUseExternalBrowser nastavljena na »true«, je vrednost, ki je določena za možnost MemoryLimit, omejitev pomnilnika, ki bo v programu sprožila zunanji zagon brskalnika.
  OutOfMemoryThreshold To je mejna vrednost; če je presežena, bo program zavrnil dodelitev dodatnih primerkov brskalnika. Ta vrednost je navedena v bajtih in se odšteje od vrednosti »maxworkingset«, s čimer se ugotovi, koliko pomnilnika lahko proces uporabi. Če je možnost AutoUseExternalBrowser nastavljena na »true«, je ta vrednost omejitev pomnilnika, ki v programu sproži zunanji zagon brskalnika.
  MaxReplacementParameterDepth Določa globino, do katere je mogoče izvesti gnezdenje parametrov za zamenjavo v izrazu. Določite celoštevilsko vrednost za to možnost.

  Upoštevajte naslednji primer, v katerem so prikazani naslednji parametri za zamenjavo:

  Str3 = "Level 3"

  Str2 = "Level 2 – [[Str3]v]"

  Str1 = "TopLevel – [[Str2]v]"

  Če upoštevate naslednji izraz:

  Value = [[Str1]]

  bi bil rezultat za Value "TopLevel - Level 2 - Level 3".

  V zgornjem izrazu je globina gnezdenja parametrov za zamenjavo 2.

  Več informacij: Uporaba parametrov za konfiguracijo storitve Unified Service Desk
  GenericListener Določitev URL-ja po meri za vrata splošnega poslušalca. Več informacij:Sprememba vrat splošnega poslušalca
  ShowScriptErrors Določitev za prikaz (True) ali skritje (False) napak skripta na spletnih straneh, ki so prikazane v rešitvi Unified Service Desk. Če ne določite možnosti ShowScriptErrors za primerek Dynamics 365, se za vrednost šteje False, kar nakazuje, da v odjemalskem programu niso prikazane napake skripta.
  EntitySearchPageCount Določitev celoštevilske vrednosti, ki bo preglasila privzeto število strani (število prikazanih zapisov na stran) z vrednostjo 50, za dejanje DoSearch.
  ClientCacheVersionNumber Omogoči predpomnjenje odjemalca v rešitvi Unified Service Desk. Več informacij: Konfiguriranje predpomnjenja odjemalca v storitvi Unified Service Desk
  maxNumberOfSessions Določa največje število hkratnih sej, ki jih vsak uporabnik lahko začne z uporabo odjemalca Unified Service Desk. Ko uporabniki presežejo določeno omejitev za hkratne seje, se jim prikaže sporočilo o napaki. Več informacij: Upravljanje sej v storitvi Unified Service Desk
  ProcessTerminationThreshold Določa časovno omejitev trajanja (v milisekundah), ko proces nadziranja rešitve Unified Service Desk (usdmp.exe) čaka, preden prekine neodziven proces brskalnika Internet Explorer, zaradi česar postane tudi rešitev Unified Service Desk neodzivna. Veljaven obseg je med 0 in 30000. Če nastavite na 0, se proces nadziranja rešitve Unified Service Desk ne bo začel in ne bo nadziral, ali se rešitev Unified Service Desk ne odziva. Če nastavite katero koli drugo vrednost v obsegu, Unified Service Desk samodejno začne proces nadziranja. Privzeta vrednost je 5000 milisekund (5 sekund). Več informacij: Metoda gostovanja procesa IE
  HelpImproveUSD Omogoča nastavitev za celotno organizacijo, ki uporabnikovim posrednikom omogoča pošiljanje informacij programa za izboljšanje družbi Microsoft. Več informacij: Pomagajte izboljšati Unified Service Desk
  IEProcessKeyboardShortcut Za komponente strani in standardnega spletnega programa, ki uporabljajo vrsto gostovanja procesa IE, se lahko uporabniki pomaknejo iz trenutnega gostujočega kontrolnika postopka IE s pritiskom tipk Alt+0. Če je kombinacija tipk Alt+0 dodeljena za bližnjico v drugem programu, lahko z možnostjo IEProcessKeyboardShortcut v storitvi Unified Service Desk dodelite drugo kombinacijo tipk za premik iz gostujočega kontrolnika postopka IE, kot je Alt+r
  Opomba: priporočamo, da ne vključujete tipke CTRL v bližnjice IEProcessKeyBoardShortcut, ker to lahko povzroči nepričakovano navigacijo v storitvi Unified Service Desk odjemalca. To je znana težava sistema Windows Presentation Foundation.
  PopupNavigationShortcut Privzeto uporabniki s tipkama Alt + 1 krmarijo med aktivnimi obvestili. Unified Service Desk Skrbniki lahko uporabljajo možnost PopupNavigationShortcut za dodeljevanje drugih kombinacij tipk. Več informacij: Konfiguriranje obvestil v storitvi Unified Service Desk
  PanelNavigationShortcut Privzeto uporabniki s tipkama Ctrl + 0 krmarijo med vsemi aktivnimi ploščami. Unified Service Desk Skrbniki lahko uporabljajo možnost PanelNavigationShortcut za dodeljevanje drugih kombinacij tipk. Več informacij: Bližnjice na tipkovnici za plošče
  Drugi Ta možnost vam omogoča vnos ene od globalnih možnosti, ki so navedene v tej tabeli in niso na seznamu Globalne možnosti.
 6. Kliknite Shrani.

Opomba

Poleg tega se nastavitev Možnosti uporablja za konfiguracijo spremljanja sprememb in predpomnjenja odjemalca v programu Unified Service Desk. Več informacij: Konfiguriranje spremljanja sprememb in diagnostike v storitvi Unified Service Desk in Konfiguriranje predpomnjenja odjemalca v storitvi Unified Service Desk

Glejte tudi

Konfiguriranje predpomnjenja odjemalca v programu Unified Service Desk

Pomagajte izboljšati Unified Service Desk s pošiljanjem podatkov o uporabi