Informacije o novih funkcijah za skrbnike

V tej temi najdete informacije za skrbnike sistema o spremembah v programu Unified Service Desk v tej različici.

Novosti v rešitvi Unified Service Desk 3.2

Izboljšave v učinkovitosti delovanja za nalaganja strani CRM

Rešitev Unified Service Desk 3.2 vam ponuja izboljšano učinkovitost delovanja pri nalaganju strani entitete CRM v rešitvi Unified Service Desk s funkcijo združevanja v brskalniku Internet Explorer.

Unified Service Desk vedno hrani skupino primerkov brskalnika Internet Explorer, ki jih lahko uporabijo gostujoči kontrolniki. Odpiranje gostujočega kontrolnika z združenim primerkom brskalnika Internet Explorer izboljša učinkovitost delovanja rešitve Unified Service Desk.

Funkcija združevanja v brskalniku Internet Explorer je privzeto onemogočena. Če želite omogočiti funkcijo združevanja, mora sistemski skrbnik konfigurirati možnost InternetExplorerPooling na strani Dejavne možnosti UII in jo nastaviti na true. Več informacij: Izboljšave v učinkovitosti delovanja za nalaganja strani entitete CRM.

Rešitev Unified Service Desk pomaga obnoviti primerek procesa brskalnika Internet Explorer

Z Unified Service Desk 3.2 lahko Unified Service Desk pomaga posrednikom pri obnovitvi preklicanih (zrušenih) spletnih strani, gostovanih v procesu brskalnika Internet Explorer v Unified Service Desk.

Unified Service Desk v naslednjih primerih lahko pomaga posrednikom pri obnovitvi spletnih strani:

 • Ko se Internet Explorer nenadoma zapre.

 • Ko ročno končate neodziven primerek procesa brskalnika Internet Explorer v Upravitelju opravil.

 • Ko skript v gostujočem kontrolniku, ki uporablja kontrolnik brskalnika IE process, potrebuje več časa, kot je časovna omejitev trajanja (IEWebPageInactivityTimeOut) za krmarjenje po strani.

Obnovitev primerka brskalnika Internet Explorer vam omogoča, da obnovite kateri koli primerek procesa (ki ima lahko več kot eno spletno stran), ki se ne odziva v aplikaciji Unified Service Desk.

Obnovitev primerka procesa brskalnika Internet Explorer je privzeto omogočena. Če želite onemogočiti obnovitev, mora skrbnik sistema konfigurirati možnost IEWebPageRecovery na strani Dejavne možnosti UII in jo nastaviti na false. Več informacij: Primerek obnovitve procesa brskalnika Internet Explorer

Zbiranje podatkov o učinkovitosti z uporabo bližnjic na tipkovnici in konfiguracijsko datoteko programa

Zbiranje podatkov o učinkovitosti delovanja z bližnjico na tipkovnici

Z bližnjicami na tipkovnici lahko posredniki začnejo in zaustavijo zbiranje podatkov o dogodkih pri delovanju v odjemalskem programu Unified Service Desk. Podatke lahko zberete v dnevniške datoteke, ki se uporabljajo za prepoznavanje in odpravljanje težav z učinkovitostjo delovanja. Če naletite na težave z učinkovitostjo delovanja, vas v podpori za stranke lahko prosijo, da zberete podatke o učinkovitosti delovanja in pošljete dnevniško datoteko ter jim tako pomagate odpraviti težavo.

Ko posredniki začnejo zbirati podatke o učinkovitosti delovanja z bližnjico na tipkovnici, so dnevniške datoteke ustvarjene z enoličnim ID-jem seje učinkovitosti delovanja (GUID) v odjemalskem računalniku.

Posrednik, ki dela v odjemalskem računalniku, lahko uporabi Ctrl + Alt + Q za začetek zbiranja in Ctrl + Alt + P za ustavitev zbiranja podatkov o učinkovitosti delovanja Unified Service Desk. Če želite spremeniti privzeto bližnjico na tipkovnici, mora skrbnik sistema konfigurirati novi bližnjici na tipkovnici za začetek in zaustavitev zbiranja podatkov o učinkovitosti delovanja rešitve. Več informacij: Zbirka podatkov o učinkovitosti delovanja.

Zbiranje podatkov o učinkovitosti zagona s konfiguracijsko datoteko programa

Če imate težave z učinkovitostjo delovanja ob zagonu rešitve Unified Service Desk, lahko ročno spremenite konfiguracijsko datoteko programa (UnifiedServiceDesk.exe.config) in začnete zbirati podatke o učinkovitosti delovanja v dnevniških datotekah. Več informacij: Zbirka podatkov o učinkovitosti delovanja.

Možnosti UII, ki jih lahko konfigurira skrbnik sistema

Z rešitvijo Unified Service Desk 3.2so predstavljene nove možnosti UII, da skrbnik sistema lahko konfigurira na strani Dejavne možnosti UII.

Uvedene nove možnosti UII v Unified Service Desk 3.2:

 1. IEWebPageRecovery
 2. IEWebPageInactivityTimeOut
 3. On-DemandIETerminationShortcut
 4. InternetExplorerPooling
 5. TotalRecordCountLimit

Več informacij: Možnosti upravljanja za Unified Service Desk

Novosti v rešitvi Unified Service Desk 3.1

Skrbniki bodo lahko izkoristili naslednje izboljšave in nove zmogljivosti v tej izdaji.

Podpora za najnovejše

Rešitev Unified Service Desk 3.1 je združljiva s Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0.

Vendar določene funkcije v storitvi Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 niso popolnoma podprte v Unified Service Desk. Več informacij: Omejitve za Unified Service Desk pri uporabi s storitvijo Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

Varnostne izboljšave: upravljanje seje uporabnika in dostopa

Ko posredniki gostijo eno ali več strani Dynamics 365 v odjemalcu Unified Service Desk z gostujočim kontrolnikom za vrsto gostovanja Postopek IE, se lahko prikaže opozorilo za nedejavnost ali potek časovne omejitve seje. Ta opozorila temeljijo na konfigurirani nedejavnosti in časovnih omejitvah sej v storitvi Microsoft Dynamics 365 (v spletu), posredniki so izpisani po obdobju poteka. To vedenje je podobno vedenju spletnega odjemalca Microsoft Dynamics 365 (v spletu) in po obdobju poteka se morajo posredniki ponovno vpisati v aplikacijo, če želijo nadaljevati delo. Skrbniki sistemov lahko spremenijo vrednosti privzetega opozorila in časovnih omejitev seje prek strani »Sistemske nastavitve« v storitvi Microsoft Dynamics 365 (v spletu). Več informacij: Varnostne izboljšave: upravljanje seje uporabnika in dostopa

Nastavitev časovne omejitve nedejavnosti ne velja za gostujoče kontrolnike za vrsto gostovanja Notranji WPF in posrednik ne bo izpisan zaradi nedejavnosti. Časovna omejitev seje še vedno velja, ampak opozorilo pred samodejnim izpisom zaradi poteka seje ne bo prikazano. Priporočamo, da uporabite gostujoče kontrolnike za vrsto gostovanja »Postopek IE«, če želite uporabljati časovne omejitve seje.

Opomba

Priporočamo, da ohranite privzeto časovno omejitev seje 24 ur, da se izognete pogostim izpisom posrednikov pri uporabi gostujočih kontrolnikov vrste »Notranji WPF«.

Varnostne izboljšave: zahteve glede TLS

Odjemalci Unified Service Desk, ki se povezujejo s primerki Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0, bodo potrebovali TLS (varnost na prenosni plasti) 1.2. Več informacij: Napoved sprememb glede varnosti pri povezavah za Dynamics 365 Customer Engagement

Omejitve za Unified Service Desk pri uporabi s storitvijo Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0

To so omejitve:

 • Poenoteni vmesnik: aplikacije, zgrajene s poenotenim vmesnikom, niso podprte v Unified Service Desk. Več informacij: Ogrodje poenotenega vmesnika za nove aplikacije
 • Zvezdišče za interaktivne storitve: z različico Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0 je bilo zvezdišče za interaktivne storitve preoblikovano v aplikacijo poenotenega vmesnika in se imenuje središče storitev za stranke. To pomeni, da je podpora za zvezdišče za interaktivne storitve v rešitvi Unified Service Desk na voljo le, če se izvaja storitev Dynamics 365, različica 8.2 ali starejša podprta različica storitve Microsoft Dynamics CRM.
 • Vdelano obveščanje: čeprav si podatke lahko ogledate prek pomočnika za odnose v odjemalcu Unified Service Desk, podatkov v odjemalcu ni mogoče uporabljati. Več informacij: Vdelano obveščanje
 • LinkedIn Sales Navigator za Microsoft Dynamics 365 for Sales: ta možnost ni podprta.
 • Nabori možnosti z izbiro več elementov: čeprav so nabori možnosti z izbiro več elementov ustrezno prikazani pri gostovanju v rešitvi Unified Service Desk (z uporabo gostujočega kontrolnika vrste Stran CRM), izbranih možnosti ni mogoče spreminjati v naborih možnosti z izbiro več elementov z API-ji aplikacije Unified Service Desk.
 • Možnost naslavljanja URL-ja v poslovnih aplikacijah: poslovne aplikacije (moduli aplikacij) uporabljajo vrednost appid v URL-jih s za sklicevanje na vire, prikazane v aplikaciji. Na primer: »https://.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=b0f40cd2-22a6-e711-a94e-000d3a1a7a9b&pagetype=entitylist&etn=bookableresourcebooking.« Unified Service Desk ne podpira uporabe vrednosti appid v URL-jih za sklicevanje na vir. Več informacij: Oblikovanje poslovnih programov po meri z oblikovalnikom aplikacij

Novosti v rešitvi Unified Service Desk 3.0

Skrbniki bodo lahko izkoristili naslednje izboljšave in nove zmogljivosti v tej izdaji.

Nastavitve poročanja o diagnostiki napak zdaj na voljo v območju »Nastavitve spremljanja sprememb in diagnostike«

V prejšnjih različicah so bile nastavitve poročanja o diagnostiki napak na voljo v območju »Možnosti« rešitve Unified Service Desk. Za lažjo konfiguracijo so bile s to izdajo nastavitve poročanja o diagnostiki napak premaknjene v območje »Nastavitve spremljanja sprememb in diagnostike«. Več informacij: Diagnostika

Podpora za bralnik zaslona JAWS

Zdaj lahko z odjemalcem Unified Service Desk uporabljate bralnik zaslona JAWS (Job Access With Speech) različice 18 za Windows, ki besedilo pretvori v govor. Več informacij: Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v rešitvi Unified Service Desk

Glejte tudi

Novosti v programu Unified Service Desk za razvijalce Pregled programa Unified Service Desk
Namestitev in uvedba rešitve Unified Service Desk