Analiziranje anketnih podatkov

Rešitev Mnenje strank shranjuje vse odgovore v anketi v Dynamics 365 for Customer Engagement, analizirate pa jih lahko s funkcijami, kot so:

 • Entiteta odgovora v anketi

 • Poizvedbe za napredno iskanje

 • Poročila Dynamics 365 for Customer Engagement

 • Entiteta povratnih informacij

 • Nadzorna plošča za ankete

Prav tako lahko ustvarite poročila po meri, ki temeljijo na odgovorih in tako ustrezajo vašim zahtevam. Več informacij o ustvarjanju poročil: Ustvarjanje ali urejanje poročila s čarovnikom za poročila.

Odgovori v anketi

Zapis odgovorov v anketi se ustvari, ko anketiranec pošlje anketo. Glede na prejete odgovore se sprožijo vnaprej pripravljeni poteki dela, ustrezna polja pa so prikazana v odgovoru v anketi. Če ste odgovore na vprašanja preslikali v dodatna polja, je v preslikanem polju prikazan odgovor v anketi.

Za ogled vseh odgovorov v anketi:

 1. Vpišite se v program Dynamics 365 for Customer Engagement ali odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Odgovori v anketi.

 3. Izberite odgovor v anketi, ki si ga želite ogledati.

Če si želite ogledati odgovor v anketi za anketo:

Spletni odjemalec

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero si želite ogledati odgovore v anketi.

 4. Izberite puščico dol poleg imena ankete na vrhu zaslona in nato izberite Odgovori v anketi.

 5. Izberite odgovor v anketi, ki si ga želite ogledati.

Aplikacija Mnenje strank

 1. Odprite aplikacijo Mnenje strank.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero si želite ogledati odgovore v anketi.

 4. V razdelku Sorodno izberite Odgovori v anketi.

 5. Izberite odgovor v anketi, ki si ga želite ogledati.

Poleg tega lahko odgovore v anketi izvozite v Excel in opravite nadaljnjo analizo s funkcijami Excel. Več informacij: Izvoz podatkov v Excel

Za ustvarjanje poizvedb po meri lahko uporabite tudi napredno iskanje. Ustvarite lahko na primer poizvedbo za pridobivanje vseh odgovorov v anketi, pri katerih je anketiranec na podlagi rezultata Net Promoter Score razvrščen kot kritik. Več informacij: Napredno iskanje

Ustvarjanje poizvedbe po meri z naprednim iskanjem

Če naložite datoteko kot odgovor na vrsto vprašanja Nalaganje datoteke, jo lahko izbrišete tako, da v ukazni vrstici izberete Izbriši datoteko. Datoteka bo izbrisana iz prostora za shranjevanje.

Brisanje datoteke

Shranjevanje odgovorov v polje po meri s preslikavo odgovora

Rešitev Mnenje strank ponuja nekaj dodatnih polj v entiteti odgovora v anketi na zavihku Ukrepi v obrazcu odgovora v anketi. Odgovor na vprašanje lahko preslikate in shranite v ta polja. Odgovor na vprašanje preslikate v polje tako, da izberete polje na seznamu Preslikava odgovora v obrazcu za vprašanje (v spletnem odjemalcu) ali polje na seznamu Preslikaj odgovor v v podoknu Lastnosti (v aplikaciji Mnenje strank), ko ustvarite vprašanje.

Spletni odjemalec

Preslikava odgovora v polje po meri

Aplikacija Mnenje strank

Preslikava odgovora v polje po meri

S preslikavo odgovora so odgovori na vprašanja neposredno na voljo kot del entitete odgovora v anketi in so zato na voljo za poročila in poteke dela. Polja za preslikavo, ki so na voljo pri odgovoru v anketi, so navedena v spodnji tabeli.

Nagovor Odgovor za podjetje Splošna številka 11 Povezan odgovor 2
Ime Splošen niz 2 Splošna številka 14 Povezan odgovor 3
Priimek Vrednost po meri Splošna številka 13 Povezan odgovor 4
Naziv delovnega mesta Splošno besedilo 4 Splošna številka 16 Povezan odgovor 5
Ulica 1 Splošna vrednost besedila 5 Splošna številka 15 Povezan odgovor 6
Ulica 2 Splošno besedilo 6 Številka po meri Povezan odgovor 7
Ulica 3 Splošna številka 12 Splošna številka 17 Povezan odgovor 8
Kraj Splošna številka 1 Splošna številka 21 Povezan odgovor 9
Stanje Splošna številka 4 Splošna številka 19 Povezan odgovor 10
Poštna številka Splošna številka 3 Datum Povezan odgovor 11
Država Splošna številka 6 Datum po meri 1 Povezan odgovor 12
Telefon Splošna številka 5 Ocena zadovoljstva (celo število) Povezan odgovor 13
Odgovor za spletno mesto Splošna številka 8 Ocena zadovoljstva Povezan odgovor 14
E-poštni odgovor Splošna številka 7 Rezultat prizadevanja za stranko Povezan odgovor 15
Faks Splošna številka 10 Povezan odgovor 1  

Zagon in izvoz poročil

Zaženete lahko naslednja poročila za anketo:

 • Net Promoter Score: prikazuje podrobnosti rezultata Net Promoter Score na mesečni ravni, izmerjene z anketo.

 • Izvoz ankete: prikaže odgovore v anketi v tabelarični obliki.

 • Povzetek ankete: prikaže povzetek odgovorov v anketi.

Opomba

Poročila so na voljo samo za angleške lokalne nastavitve.

Za zagon in izvoz poročila:

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero želite zagnati poročilo.

 4. V orodni vrstici izberite Več ukazov, izberite Zaženi poročilo in nato izberite poročilo, ki ga želite zagnati.

 5. Za izvoz poročila izberite Izvozi in nato izberite želeno obliko zapisa:

  • Datoteka XML s podatki poročila

  • CSV (ločeno z vejico)

  • Datoteka programa Adobe Acrobat (PDF)

  • MHTML (spletni arhiv)

  • Excel

  • Datoteka TIFF

  • Word

Poročilo se izvozi v izbrani obliki zapisa.

Ogled povabil k anketi in odgovorov v anketi

Nadzorna plošča za ankete omogoča ogled povzetka povabil k anketi in odgovorov v anketi. Izberete lahko kombinacijo pogleda in grafikona za prikaz rezultatov, ki vas zanimajo. Ustvarite lahko tudi oseben, prilagojen pogled za prikaz rezultatov.

Nadzorna plošča za ankete z grafikoni, ki prikazujejo povabila in odgovore

 1. Vpišite se v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 2. Pojdite na Mnenje strank > Ankete.

 3. Izberite ime ankete, za katero si želite ogledati nadzorno ploščo.

 4. V polju Anketa izberite Nadzorna plošča.

  Izbira nadzorne plošče za ankete

 5. Na seznamu pogledov in seznamu grafikonov izberite pogled in grafikon. Prikaže se ustrezni grafikon.

Poleg tega lahko ustvarite lastno prilagojeno nadzorno ploščo. Več informacij: Ustvarjanje ali urejanje nadzornih plošč

Glejte tudi

Načrtovanje ankete
Oblikovanje osnovne ankete
Oblikovanje napredne ankete
Razdeljevanje ankete