Načrtovanje ankete

Pomembno je imeti načrt za konfiguriranje anket v rešitvi Mnenje strank. Tukaj je naštetih nekaj stvari, ki vam pomagajo pri oblikovanju pravih vprašanj za anketo:

 • Kaj je namen vaše ankete? Morda želite komunicirati s strankami, promovirati nove izdelke ali storitve ali izmeriti zadovoljstvo strank. Če je vaš cilj, da nekaj izmerite, kaj natanko želite meriti in kako želite izvesti meritev?

 • Kako dolga naj bo anketa? Upoštevajte, da daljše ankete izpolni manj anketirancev. Najpogosteje so ankete krajše od petih minut ali imajo največ 10 vprašanj (odvisno od vrste vprašanj, ki jih postavite).

 • Koliko obveznih vprašanj bo vključenih v anketo? Priporočamo, da postavite čim manj obveznih vprašanj.

 • Ali lahko znova uporabite celotno obstoječo anketo ali del nje?

 • Želite naenkrat analizirati rezultate več anket? To lahko storite s povezovanjem vprašanj različnih anket.

 • Na kakšen način želite razdeliti anketo? Ustvarite lahko na primer anonimno povezavo za anketo za ustvarjanje možnih strank in jo objavite ali pa svojim strankam pošljete prilagojene povezave za ankete za zapiranje primera.

 • Na kakšen način želite poslati povabila k sodelovanju pri anketi? Morda jih želite poslati po e-pošti ali povabilo objaviti na svojem spletnem mestu.

 • Upoštevajte tudi ta priporočila, ki vam pomagajo izboljšati stopnjo odzivnosti na anketo:

  • Pošljite anketo s poimenovanim stikom iz organizacije, po možnosti tistega, ki ga vaši anketiranci poznajo.

  • Anketi dodajte sliko tega stika.

Najboljši načini za ustvarjanje ankete

Z nekaj najboljšimi načini boste lahko ustvarili smiselno anketo in zbrali dobre odgovore svojih strank. Nato lahko te odgovore analizirate in na podlagi analiziranih odgovorov ravnate tako, kot najbolje ustreza vaši organizaciji. Nekaj najboljših načinov za oblikovanje ankete:

 • Določite cilj: če imate začrtan cilj, lahko ustrezno načrtujete svojo anketo. Prav tako lahko na ta način ugotovite, kakšne rezultate pričakujete od svojih strank. Vedeti morate, kako boste uporabili odgovore, saj lahko na ta način lažje izberete prava vprašanja za anketo.

 • Anketa naj bo kratka: če ustvarite anketo, ki jo je treba izpolnjevati dolgo časa, se stopnja odzivnosti lahko zmanjša.

 • Ustvarite logični potek vprašanj: anketa mora vsebovati logični potek vprašanj, da anketiranci ne izgubijo zanimanja za izpolnjevanje ankete.

 • Organizirajte anketo: povezana vprašanja združite v razdelke in povezane razdelke razvrstite na eno stran.

 • Postavite eno vprašanje naenkrat: postavite le eno vprašanje naenkrat, da vaše občinstvo ostane osredotočeno. Izogibajte se vprašanjem, ki niso jasna oziroma ne sporočajo vašega namena. Poskrbite, da bo anketirancem jasen cilj vaših vprašanj. Izogibajte se vprašanjem, ki so preveč natančna, na primer »Ali imate radi čokolado in sladoled?«.

 • Predogled in preizkus ankete: ko ustvarite anketo, jo vedno vnaprej preglejte, da preverite celoten potek ankete in popravite morebitne napake. Ko objavite anketo, jo preizkusite in se prepričajte, da anketiranci anketo lahko najdejo in jo enostavno odprejo.

 • V povabilu k anketi omenite pričakovanja: v povabilu k anketi omenite predvideni čas za dokončanje ankete in predstavite kratek pregled ankete. S tem boste pripomogli k temu, da anketiranci svoje odgovore predložijo v predvidenem časovnem okviru.

Določanje vrste vprašanja

Med načrtovanjem ankete določite vrste vprašanj, saj vam bo to v pomoč pri ustvarjanju organizirane ankete in pri ohranjanju poteka med vprašanji. V naslednji tabeli je opisana rešitev Mnenje strank za vrste vprašanj storitve Dynamics 365 for Customer Engagement.

Spletni odjemalec

Vrsta vprašanja Opis Predogled
Kratek odgovor Vprašanje z odgovorom v eni vrstici. Primer vprašanja s kratkim odgovorom
Dolg odgovor Vprašanje z odgovorom v več vrsticah, na primer dobesedne pripombe. Primer vprašanja z dolgim odgovorom
Ocena Vprašanje, pri katerem anketiranec poda oceno z zvezdicami, čustvenimi simboli ali zastavicami. Primer vprašanja za oceno
En odgovor Vprašanje, ki anketirancu omogoča izbiro samo enega odgovora.
Opomba: medtem ko ustvarjate ali urejate vprašanje, lahko na seznamu Vrsta enega odgovora spremenite vrsto odgovora.
Primer vprašanja z enim odgovorom z velikimi gumbi kot vrsto odgovora
Primer vprašanja z enim odgovorom z izbirnimi gumbi kot vrsto odgovora
Primer vprašanja z enim odgovorom s spustnim seznamom kot vrsto odgovora
Več odgovorov Vprašanje, ki anketirancu omogoča izbiro več odgovorov. Primer vprašanja z več odgovori z velikimi gumbi kot vrsto odgovora
Primer vprašanja z več odgovori s potrditvenimi polji kot vrsto odgovora
Datum Vprašanje, pri katerem anketiranec izbere datum. Primer vprašanja za datum
Opisno besedilo Uporablja se za opis elementov na strani ankete, na primer za opis oznak. Primer opisnega besedila
Numerični odgovor Vprašanje, ki omogoča samo numerične odgovore. Primer vprašanja z numeričnim odgovorom
Razvrstitev Vprašanje, pri katerem mora anketiranec razvrstiti svoje odgovore po prednostnem vrstnem redu. Primer vprašanja za razvrščanje
Net Promoter Score Vprašanje, ki zajema zadovoljstvo anketiranca na podlagi verjetnosti, da bo izdelek ali storitev priporočil prijatelju. Primer vprašanja za rezultat Net Promoter Score
Rezultat prizadevanja za stranko Vprašanje, ki zajema zadovoljstvo anketiranca na podlagi truda, ki ga je vložil v poslovanje, z oceno na pettočkovni lestvici. Primer vprašanja za rezultat prizadevanja za stranko
CSAT Vprašanje, ki zajema splošno zadovoljstvo anketiranca z izdelkom ali posrednikom, z oceno na pettočkovni lestvici. Primer vprašanja za zadovoljstvo strank
Nespremenljiva vsota Seznam vprašanj, pri katerih mora anketiranec razvrstiti ocene za dana merila, skupna ocena pa mora znašati 100. Primer vprašanja za nespremenljivo vsoto
Prenos datoteke Anketirancu omogoča prenos datoteke.
Podprte vrste datotek: .png, .jpg, .gif, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .zip, .txt, .ppt, .pptx
Največja dovoljena velikost datoteke: 5 MB
Primer vprašanja za prenos datoteke
Ocena s čustvenimi simboli Vprašanje, pri katerem anketiranec izrazi svoje zadovoljstvo z uporabo čustvenih simbolov (»smeškotov«). Primer vprašanja za oceno s čustvenimi simboli

V naslednji tabeli so opisane vrste vprašanj, ki jih lahko uporabite, ko postavljate več vprašanj z istim naborom možnosti.

Vrsta vprašanja Opis Predogled
Seznam ocen Seznam vprašanj, pri katerih mora anketiranec oceniti več elementov s čustvenimi simboli. Primer vprašanja za seznam ocen
Ena ocena v stolpcih Seznam vprašanj, ki anketirancu omogočajo izbiro enega odgovora iz stolpca z možnostmi. Primer vprašanja za eno oceno v stolpcih
Več ocen v stolpcih Seznam vprašanj, ki anketirancu omogočajo izbiro več odgovorov iz stolpca z možnostmi. Primer vprašanja za več ocen v stolpcih

Aplikacija Mnenje strank

Vrsta vprašanja Opis Predogled
Potrditveno polje Vprašanje, ki anketirancu omogoča izbiro več odgovorov.
Opomba: postavitev možnosti odgovorov lahko spremenite v seznamu Postavitev možnosti.
Primer vprašanja s potrditvenimi polji
CSAT Vprašanje, ki zajema splošno zadovoljstvo anketiranca z izdelkom ali posrednikom, z oceno na pettočkovni lestvici. Primer vprašanja za zadovoljstvo strank
Prizadevanje za stranko Vprašanje, ki zajema zadovoljstvo anketiranca na podlagi truda, ki ga je vložil v poslovanje, z oceno na pettočkovni lestvici. Primer vprašanja za rezultat prizadevanja za stranko
Datum Vprašanje, pri katerem anketiranec izbere datum. Primer vprašanja za datum
Spusti Vprašanje, ki anketirancu omogoča izbiro enega odgovora s spustnega menija. Primer vprašanja s spustnim menijem
E-pošta Vprašanje, pri katerem anketiranec vnese e-poštni naslov. Primer vprašanja za e-poštni naslov
Nalepka Uporablja se za opis elementov na strani ankete; na primer za opis oznak. Primer vprašanja za oznako
Dolg odgovor Vprašanje z odgovorom v več vrsticah; na primer dobesedne pripombe. Primer vprašanja z dolgim odgovorom
NPS Vprašanje, ki zajema zadovoljstvo anketiranca na podlagi verjetnosti, da bo izdelek ali storitev priporočil prijatelju. Primer vprašanja za rezultat Net Promoter Score
Številsko Vprašanje, ki omogoča samo numerične odgovore. Primer vprašanja s številskim odgovorom
Izbirni gumb Vprašanje, ki anketirancu omogoča izbiro samo enega odgovora.
Opomba: postavitev možnosti odgovorov lahko spremenite v seznamu Postavitev možnosti.
Primer vprašanja z izbirnimi gumbi
Kratek odgovor Vprašanje z odgovorom v eni vrstici. Primer vprašanja s kratkim odgovorom
Ocena z zvezdico Vprašanje, pri katerem anketiranec poda oceno z zvezdicami, čustvenimi simboli ali zastavicami. Primer vprašanja za oceno z zvezdicami
Naloži datoteko Anketirancu omogoča prenos datoteke.
Podprte vrste datotek: .png, .jpg, .gif, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .zip, .txt, .ppt, .pptx
Največja dovoljena velikost datoteke: 5
Primer vprašanja za prenos datoteke
Spletno mesto Vprašanje, pri katerem anketiranec vnese URL spletnega mesta. Primer vprašanja za spletno mesto

Več informacij o tem, kako dodati vprašanje v anketo: Ustvarjanje in dodajanje anketnih vprašanj

Opomba

Nekatere vrste vprašanj so trenutno podprte samo v spletnem odjemalcu. V aplikacijo Mnenje strank bodo dodane v prihodnji izdaji. Če želite uporabiti katero od tistih vrst vprašanj, jih lahko še naprej uporabljate v spletnem odjemalcu.

Razpoložljivi poteki dela v rešitvi Mnenje strank

Rešitev Mnenje strank omogoča naslednje vnaprej pripravljene poteke dela.

Ime poteka dela Primarna entiteta Opis
Mnenje strank – zapiranje dejavnosti ankete Dejavnost ankete Zaprite dejavnost ankete, ko prejmete končni odgovor.
Mnenje strank – pretvorba odgovora v entiteto povratnih informacij Odgovor v anketi Ustvarite zapis entitete povratnih informacij, ki ustreza odgovoru v anketi.
Mnenje strank – pretvorba odgovora v anketi v odziv na akcijo Odgovor v anketi Ustvarite odziv na akcijo, ki temelji na povabilu k anketi in odgovoru v anketi.
Mnenje strank – ustvarjanje možne stranke Odgovor v anketi Ustvarite možno stranko, ki ustreza anonimnemu odgovoru v anketi.
Mnenje strank – obdelava odgovora z izrazom na obrazu Odgovor v anketi Obdelajte odgovor v anketi in anketiranca razvrstite kot promotorja, kritika ali nevtralnega ocenjevalca.
Mnenje strank – obdelava odgovora NPS Odgovor v anketi Obdelajte odgovor v anketi in anketiranca razvrstite kot promotorja, kritika ali nevtralnega ocenjevalca.
Mnenje strank – obdelava odgovora v anketi Odgovor v anketi Sprožite potek dela, ki temelji na odgovoru v anketi.
Mnenje strank – odjava anketiranca Odgovor v anketi Odjavite anketiranca od kanala (npr. od e-pošte) na podlagi odgovora.

Ustvarite lahko tudi potek dela, ki takoj, ko se primer zapre, anketo pošlje stranki, da lahko slednja v anketi navede povratne informacije. Več informacij o ustvarjanju novega poteka dela v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement: Ustvarjanje poslovne logike po meri prek procesov

Glejte tudi

Oblikovanje osnovne ankete
Oblikovanje napredne ankete
Razdeljevanje ankete
Analiziranje anketnih podatkov