Izvedbene delavnice

Izvedbene delavnice ponujajo pravočasna navodila za funkcionalne, tehnične in izvedbene vidike rešitve.

Sestavni deli izvedbene delavnice

Strategija selitve podatkov

Najboljše prakse za izogibanje težavam z uspešnostjo selitve podatkov, razumevanje poslovnih ciljev in ugotavljanje realne zmogljivosti.

Teme dnevnega reda:

 • Strategija selitve in splošne informacije
 • Obseg podatkov
 • Orodja
 • Omrežna zakasnitev
 • Učinkovitost delovanja
 • Večnitnost
 • Preskušanje

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo najpomembnejše zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Oblikovanje varnostnega modela

Razumevanje edinstvenih potreb varnostnih zahtev organizacije in pregled granularnosti nadzora dostopa, enostavnosti skrbništva in vpliva na razširljivost.

Teme dnevnega reda:

 • Osnove in pregled varnostnega modela
 • Poslovne enote in ekipe
 • Izvedeni varnostni mehanizem
 • Uporabniški vmesnik
 • Razširljivost, učinkovitost delovanja, možnost vzdrževanja
 • Varnostno preskušanje
 • Varnostni nadzor
 • Predpisi in skladnost z zakonodajo
 • Varnost zunaj storitve Dynamics 365

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Učinkovitost delovanja rešitve

Ocenite različna področja rešitve, morebitne dodatne konfiguracije in prilagoditve ter njihov vpliv na splošno učinkovitost delovanja izkušnje končnega uporabnika.

Teme dnevnega reda:

 • Obrazci, pogledi in iskanje
 • Prilagoditve
 • Strategija preskušanja
 • Integracije
 • Geolokacijska strategija

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Oblikovanje integracije

Preglejte in razpravljajte o različnih okoliščinah in pomislekih za integracijo s storitvijo Dynamics 365 in drugimi sistemi.

Teme dnevnega reda:

 • Strategija integracije
 • Splošne informacije
 • Office 365
 • Microsoft Power Platform
 • Azure
 • Zunanji sistemi
 • Poročanje

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Oblikovanje podatkovnega modela

Za pregled predvidenega podatkovnega modela za strankin projekt. Podatkovni model odraža funkcionalni obseg in potencialno zapletenost projekta.

Teme dnevnega reda:

 • Diagram odnosov entitete
 • Primerjava vnaprej pripravljenih entitet in entitet po meri
 • Konfiguracija entitete
 • Nabori možnosti, entitete po meri in lokalizacija
 • Varnost, odnosi in učinkovitost delovanja
 • Polja: nadomestni ključi, polja z izračunom in skupne vrednosti
 • Spremljanje sprememb
 • Prikaz ali integracija zunanjih podatkov
 • Uporabniška izkušnja

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Strategija preskušanja

Poskrbite, da bo stranka načrtovala različne dejavnosti preskušanja skozi celoten življenjski cikel projekta, da se zagotovi kakovost rešitve.

Teme dnevnega reda:

 • Strategija in urnik preskušanja
 • Strategija za preskušanje enot in funkcionalno preskušanje
 • Strategija preskušanja sistemske integracije
 • Strategija preskušanja potrjevanja selitve podatkov
 • Strategija preskušanja uporabniškega sprejema
 • Strategija preskušanja učinkovitost delovanja
 • Strategija preskušanja varnosti
 • Strategija regresijskega preskušanja
 • Strategija preskušanja simulacije točke prehoda
 • Orodja

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Ugotovite najpomembnejše cilje in oblikovne elemente, ki jih lahko stranka s pridom izkoristi za zagotavljanje optimalne uporabniške izkušnje.

Teme dnevnega reda:

 • Enostavnost uporabe – preslikava podedovanega sistema
 • Enostavnost uporabe – preprostost/učinkovitost
 • Estetski vidiki – uskladitev neodvisnih razvijalcev programske opreme
 • Estetski vidiki – uporaba blagovnih znamk podjetja
 • Učinkovitost delovanja – hitrost
 • Doslednost izkušnje

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Strategija upravljanja življenjskega cikla programov

Razumevanje, kako se namerava partner lotiti postopka postavitve, preskušanja, potrjevanja in uvajanja rešitev.

Teme dnevnega reda:

 • Splošna strategija
 • Načrt postavitve
 • Strategija preskušanja
 • Izdaja/uvajanje
 • Izvajanje modela (izboljšanje/vzdrževanje po izvedbi)
 • Upravljanje shranjevanja

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Oblikovanje prehodne rešitve

Pregled načrtov za visokozmogljive razširitve z visokim tveganjem, da se zagotovijo smernice za optimalno uporabo standardnih funkcij in uskladitev z načrtom prihodnjega razvoja izdelkov ter splošne smernice za oblikovanje.

Tema dnevnega reda:

 • Pregled funkcionalne/tehnične zasnove

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Strategija za točko prehoda

Poskrbite, da strategija za točko prehoda ponuja dober pristop in načrt za zagotovitev dobro opredeljenega, dobro preizkušenega, zanesljivega in varnega prehod s sedanjih sistemov na nove produkcijske sisteme.

Teme dnevnega reda:

 • Odgovornost/lastništvo za točko prehoda
 • Načrt za upravljanje okolja
 • Koledar prehoda
 • Točka prehoda za kodo
 • Zaustavitev podedovanih sistemov
 • Točka prehoda za podatke
 • Točka prehoda za integracijo
 • Točka prehoda za mesto uporabe
 • Odločitvene točke za odobritev/neodobritev
 • Potrjevanje sistema
 • Povrnitev/načrtovanje za nepredvidene dogodke
 • Komunikacijski načrt
 • Upravljanje sprememb/hiperskrb
 • Preskušanje/simulacija točke prehoda
 • Časovnica/učinkovitost delovanja
 • Dejavniki, ki jih je treba upoštevati za oddaljeni zagon

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Oblikovanje poslovnega obveščanja in analitike

Poskrbite, da strankin načrt za zagotavljanje funkcionalnosti poslovnega obveščanja in analitike v rešitvi na najboljši možen način uporablja razpoložljive tehnologije in vzorce ter je v skladu z načrtom za prihodnost izdelka.

Teme dnevnega reda:

 • Oblikovanje operativnega poročanja
 • Zahteve za postopke BI
 • Struktura ekipe za BI
 • Viri podatkov in združevanje
 • Shranjevanje podatkov
 • Podatkovni model
 • Portali in nadzorne plošče
 • Nosilci

Obvezni udeleženci so arhitekti rešitev, vodje, odgovorni za posamezne funkcionalnosti, in tehnični vodje. Priporočeni udeleženci vključujejo zainteresirane skupine iz strankinih in partnerskih ekip.

Opomba

Serijo izvedbenih delavnic, ki se bodo izvedle za kateri koli program, bo določil arhitekt rešitve, ki vodi program Success by Design, po pregledu zasnove rešitve. Običajna oblika je 1–3-urno srečanje dne prek storitve Microsoft Teams, vendar se lahko trajanje razlikuje glede na stopnjo zapletenosti. Zgornje ni mišljeno kot izčrpen seznam, temveč kot opis na visoki ravni, ki prikazuje načela izvedbenih delavnic.