Microsoft Dynamics 365 in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

Splošna uredba o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation oz. GDPR) je v osnovi namenjena varstvu in zagotavljanju pravic do zasebnosti posameznikov. Več o Microsoftovih prizadevanjih na področju zagotavljanja varnosti lahko preberete v Microsoftovem središču zaupanja.

Zavezani smo k temu, da v storitvah Dynamics 365 pomagamo našim strankam izpolniti zahteve GDPR. V nadaljevanju so informacije in več virov, ki vam bodo pomagali razumeti, kako Dynamics podpira GDPR ter ponuja informacije in orodja, s katerimi bodo naše stranke lahko opredelile in izpolnile obveznosti, ki jih imajo glede GDPR.

Tu so vrste informacij, o katerih imamo dodatne informacije:

Bele knjige

Za aplikacije in storitve Dynamics 365 ponujajo naslednje bele knjige pregled Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in predlagajo pristop za razmislek o izboljšanju možnosti za varstvo podatkov in zagotavljanje skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) v štirih korakih – odkrivanje, upravljanje, varstvo in poročanje.

Kaj GDPR pomeni za vašo poslovno aplikacijo: pogled analitika družbe IDC

Customer Engagement

Unified Operations

Microsoft Power BI

Izdelki na mestu uporabe

Zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

GDPR podeljuje posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, določene pravice v povezavi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, vključno s pravico do popravka netočnih podatkov, izbrisa podatkov ali omejitve njihove obdelave, prejema teh podatkov in izpolnitve zahteve za prenos podatkov drugemu upravljavcu. V nadaljevanju je nekaj virov, ki jih lahko uporabniki storitev Dynamics 365 uporabijo za pomoč pri odzivanju na zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, na portalu za storitve zaupanja – na voljo so informacije o tem, kaj GDPR zahteva od upravljavcev (vas) in obdelovalcev (Microsoft) za odgovor na zahteve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in kako vam bo Microsoft to omogočil.

Poročilo Iskanje po ustreznosti je na voljo za Customer Service, Field Service, Marketing, Project Service Automation in Sales.

Viri, ki so lahko skrbnikom in prilagojevalcem sistemov v pomoč pri konfiguriranju iskanja po ustreznosti:

Viri za pomoč uporabnikom pri začetku uporabe iskanja po ustreznosti:

Poročilo Iskanje oseb

Poročilo Iskanje oseb je na voljo za Finance and Operations, Retail in Talent Core HR.

Upravitelj skladnosti s predpisi

Upravitelj skladnosti s predpisi je rešitev za različne storitve Microsoft Cloud, katere namen je organizacijam pomagati pri izpolnjevanju zapletenih obveznosti za zagotavljanje skladnosti s predpisi, kot je Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Izvaja sprotno ocenjevanje tveganj, ki odraža vaš pristop k skladnosti s predpisi o varstvu podatkov pri uporabi storitev Microsoft Cloud, skupaj s priporočenimi dejanji in navodili po korakih.

Upravitelja skladnosti s predpisi lahko preskusite tako, da obiščete portal za storitve zaupanja in ga prenesete. Navodila za začetek uporabe so na strani za podporo za upravitelja skladnosti s predpisi: upravitelja skladnosti s predpisi uporabite za pomoč pri izpolnjevanju zahtev za varstvo podatkov in regulatornih zahtev pri uporabi Microsoftovih oblačnih storitev

Objave v spletnem dnevniku za upravitelja skladnosti s predpisi

Bele knjige in podatkovni listi za upravitelja skladnosti s predpisi

Videoposnetki o upravitelju skladnosti s predpisi

Spletne oddaje

Microsoftove informacije o tem, kako podpiramo Splošno uredbo o varnosti podatkov (GDPR) in strankam storitev Dynamics pomagamo pri izpolnjevanju zahtev za GDPR.

Objave v spletnem dnevniku

Microsoftove informacije o Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR): kaj pomeni za naše stranke in kaj pomeni za nas kot podjetje.

E-knjige

Zagotovite si poglobljeno znanje o Microsoftu, Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) in naših postopkih zagotavljanja skladnosti z njo.