Najava pomembnih sprememb (o zastarelih funkcijah) za Dynamics 365 Customer Engagement

Informacije o novih in zastarelih funkcijah, ki so na voljo v tej temi, veljajo za Dynamics 365 Customer Engagement, različica 9. Članek je bil prvič objavljen 27. junija 2017.

Skrbniki in strokovnjaki za IT se lahko s temi informacijami pripravijo na prihodnje izdaje Dynamics 365. »Customer Engagement« se nanaša na aplikacije, ki sestavljajo del CRM storitve Dynamics 365, in sicer aplikacije Sales, Customer Service, Field Service in Project Service Automation.

»Zastarelo« pomeni, da nameravamo funkcijo ali zmogljivost umakniti iz prihodnje večje izdaje Dynamics 365. Funkcija ali zmogljivost bo še naprej delovala in je v celoti podprta do uradnega umika. To obvestilo o zastareli funkciji lahko velja nekaj let. Po umiku funkcija ali zmogljivost ne bo več delovala. Obveščamo vas zdaj, da boste imeli dovolj časa za načrtovanje in posodobitev kode, preden funkcijo ali zmogljivost umaknemo.

Za informacije o preteklih zastarelih funkcijah glejte:

Dynamics 365 for Blackberry je zastarel.

Aplikacija Microsoft Dynamics 365 for Blackberry se od 3. decembra 2018 obravnava kot zastarela, iz trgovine App Store za iOS pa bo odstranjena 31. oktobra 2019. Mobilna aplikacija je trenutno na voljo v trgovini App Store za iOS in je namenjena strankam storitve Dynamics 365, ki uporabljajo upravljanje mobilnih aplikacij za Blackberry. Več podrobnosti o aplikaciji Dynamics 365 for Blackberry je na voljo tukaj: Zaščita podatkov v mobilnih napravah s programom Microsoft Dynamics 365 for Good. Po 31. oktobru 2019 bo Microsoft Intune edina podprta rešitev za upravljanje mobilnih aplikacij za aplikacijo Dynamics 365 for phones.

Microsoft bo do 31. oktobra 2019 še naprej zagotavljal varnostne in druge nujne posodobitve za aplikacijo Dynamics 365 for Blackberry, ne bo pa izdal nobenih dodatnih funkcij ali funkcionalnosti aplikacije. Po 31. oktobru 2019 bo aplikacija Dynamics 365 for Blackberry odstranjena iz trgovine App Store in podpora ne bo več na voljo.

Kaj morate storiti?

Če aplikacijo Dynamics 365 for Blackberry trenutno uporabljate skupaj z upravljanjem mobilnih aplikacij za Blackberry, načrtujte selitev na Dynamics 365 for phones do 31. oktobra 2019. Priporočamo, da selitev izvedete čim prej, da boste lahko izkoristili Microsoftove stalne naložbe v zanesljivost, učinkovitost delovanja in funkcionalnost mobilne aplikacije Dynamics 365.

Dynamics 365 for Outlook (dodatek programa Outlook) je zastarel.

Pomembno

Na podlagi številnih povratnih informacij strank in v skladu z našo željo, da še naprej podpiramo naše stranke, smo se z 29. 1. 2018 odločili, da ne bomo umaknili programa Dynamics 365 for Outlook kot zastarelega (dodatek programa Outlook). Za več podrobnosti preberite to objavo v spletnem dnevniku.

Aplikacija Program Dynamics 365 za Outlook, ki smo jo predstavili v okviru programa Dynamics CRM 2016 (različica 8.0), je naša najnovejša ponudba za povezovanje izdelkov Dynamics 365 in Microsoft Outlook. Program Dynamics 365 za Outlook omogoča prikaz kontekstnih informacij iz Dynamics 365 neposredno v nabiralniku Outlook. E-poštna sporočila in sestanke v programu Outlook lahko z enim klikom povežete z zapisom storitve Dynamics 365. Program Dynamics 365 za Outlook deluje s strežniško sinhronizacijo.

Podedovani dodatek za Outlook – Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 – je z različico Dynamics 365 for Outlook zastarel in bo umaknjen iz prihodnje večje izdaje. Zastarela sta tudi način Offline in sinhronizacija v Dynamics 365 for Outlook.

Več informacij:

Načrtovanje storitev v Dynamics 365 for Customer Service je zastarelo

Obstoječa funkcija za načrtovanje storitev je zastarela in bo umaknjena v prihodnji večji izdaji. Nov vmesnik za načrtovanje, ki gradi na rešitvi Universal Resource Scheduling (URS), je zdaj na voljo v poenotenem vmesniku.

Uporabniki obstoječe funkcije načrtovanja storitev bodo vnaprej obveščeni glede izvedbe selitve v novo rešitev za načrtovanje v določenem časovnem okviru.

Več informacij: Vodnik za načrtovanje storitve

Pogovorna okna so zastarele

S procesom pogovornega okna lahko ustvarite interaktiven obrazec za vnos podatkov po korakih, pri katerem je za zagon in dokončanje potreben vnos uporabnikov. Ob zagonu procesa dialoga se prikaže vmesnik, podoben čarovniku. Med pomikanjem po straneh čarovnika uporabniki izberejo želene elemente ali vnesejo podatke.

Dialogi so zastareli. Zamenjati jih je mogoče s poteki poslovnega procesa ali aplikacijami na osnovi delovnega območja. Več informacij: Zamenjava dialogov s poteki poslovnega procesa ali aplikacijami na osnovi delovnega območja

Uporaba zbirke znanja Parature kot rešitve za upravljanje znanja v storitvi Dynamics 365 je zastarela

Uporaba zbirke znanja Parature družbe Microsoft kot rešitve za upravljanje znanja v okviru Dynamics 365 je zastarela. To funkcijo smo zamenjali s funkcijami za upravljanje znanja v Dynamics 365.

Nastavitev Rešitev za upravljanje znanja v pogovornem oknu Nastavitve upravljanja zbirke znanja, ki zagotavlja povezavo med Dynamics 365 in rešitvijo Parature družbe Microsoft, bo umaknjena iz prihodnje večje izdaje Dynamics 365.

Pogovorno okno »Nastavitve upravljanja zbirke znanja«

Aplikacija Project Service Finder je zastarela

Aplikacija Project Service Finder, ki je na voljo za uporabo z Dynamics 365 for Project Service Automation, je zastarela. Podedovana aplikacija bo podprta za povezane podedovane izdaje Project Service Automation v skladu z Microsoftovim sodobnim pravilnikom o življenjskem ciklu. Funkcije, ki jih zagotavlja ta aplikacija, bodo na voljo v prihodnji izdaji Dynamics 365 v aplikaciji Dynamics 365 for Project Service Automation.

Entitete pogodb, elementov podrobnosti pogodbe in predlog pogodb so zastarele

Entitete pogodb, elementov podrobnosti pogodbe in predlog pogodb so zastarele in bodo umaknjene iz prihodnje večje izdaje Dynamics 365. To funkcijo so zamenjale upravičenosti v aplikaciji Dynamics 365 for Customer Service.

Standardne pogodbe o ravni storitve v Dynamics 365 for Customer Service so zastarele

Standardne pogodbe o ravni storitve (polje Vrsta pogodbe o ravni storitve je nastavljeno na Standardno) so zastarele in bodo umaknjene iz prihodnje večje izdaje Dynamics 365. Standardne pogodbe o ravni storitve so zamenjale razširjene pogodbe o ravni storitve. Več informacij: TechNet: Razširjene pogodbe o ravni storitve

Vloge odnosov so zastarele

Vloge odnosov (Nastavitve>Upravljanje poslovanja>Vloge odnosov) so zastarele in bodo umaknjene iz prihodnje večje izdaje Dynamics 365. To funkcijo so zamenjale Vloge povezav. Več informacij: Pomoč in usposabljanje: Ustvarjanje povezav za ogled odnosov med zapisi

Spajanje dokumentov je zastarelo

V Dynamics CRM 2016 (različica 8.0) smo uvedli strežniško ustvarjanje dokumentov s predlogami programov Word in Excel. Na podlagi teh predlog lahko ustvarite standardizirane dokumente ali prilagojene analize podatkov za organizacijo.

Spajanje dokumentov iz prejšnjih različic je zastarelo. To vključuje dodatek za spajanje dokumentov za Word in predloge za spajanje dokumentov (Nastavitve>Predloge>Predloge spajanja dokumentov).

Več informacij: Pomoč in usposabljanje: Ustvarjanje predlog programa Excel iz podatkov storitve Dynamics 365

Objave so zastarele

Objave (Nastavitve>Skrbništvo>Objave) so zastarele in bodo umaknjene iz prihodnje večje izdaje Dynamics 365.

Poslovni procesi, pripravljeni za uporabo in na voljo prek nastavitve »Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo«, so zastareli

Poslovni procesi, pripravljeni za uporabo, ki so na voljo prek nastavitve »Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo« (Nastavitve>Upravljanje podatkov>Dodajanje poslovnih procesov, pripravljenih za uporabo), so zastareli in bodo umaknjeni iz prihodnje večje izdaje Dynamics 365. Poslovni procesi, pripravljeni za uporabo, so na voljo v storitvi Microsoft AppSource.

Podedovani atributi, ki so povezani s procesi (npr. ProcessId, StageId in TraversedPath), v entitetah, omogočenih za poteke poslovnih procesov, so zdaj zastareli. Dejanje SetProcess za poteke poslovnih procesov je prav tako zastarelo. Upravljanje teh podedovanih, s procesi povezanih atributov za zapise ciljnih entitet ne zagotavlja skladnosti stanja potekov poslovnih procesov, zato ta scenarij ni podprt. Priporoča se uporaba atributov entitete poteka poslovnega procesa. Več informacij: Ustvarjanje, pridobivanje, posodobitev in brisanje zapisov entitete poteka poslovnega procesa

Nekateri odjemalski API-ji so zastareli.

Naslednji odjemalski API-ji so v trenutni izdaji zastareli zaradi preureditve predmetnega modela XRM odjemalskih API-jev, namen katere je boljše prilagajanje potrebi po uporabi istih skriptov odjemalcev, ne da bi jih bilo pri tem treba spreminjati glede na kontekst ali odjemalca (spletni odjemalec ali novi poenoteni vmesnik), v katerem se izvajajo. Predvidite uporabo novih odjemalskih API-jev iz stolpca Nadomestni odjemalski API namesto zastarelih. Zastareli odjemalski API-ji bodo še naprej na voljo in podprti do uradnega umika iz prihodnje večje izdaje Dynamics 365.

Zastareli odjemalski API Nadomestni odjemalski API Komentarji
Xrm.Page Obrazci: ExecutionContext.getFormContext
Ukazi: pošljite kot parameter PrimaryControl.
Uporaba predmeta Xrm.Page kot statičnega dostopa do primarnega konteksta obrazca je še naprej podprta, da se ohrani vzvratna združljivost z obstoječimi skripti. Na podlagi povratnih informacij smo ugotovili, da se predmet Xrm.Page pogosto uporablja, zato ne bo odstranjen tako hitro kot druge metode odjemalskega API-ja v tem razdelku. Spodbujamo vas, da novi način pridobivanja vsebine obrazca uporabite, kadar je to mogoče. Več informacij: Kontekst obrazca odjemalskega API-ja
Čeprav je predmet Xrm.Page zastarel, bo predmet parent.Xrm.Page še naprej deloval v primeru spletnih virov HTML, vdelanih v obrazce, saj je to edini način za dostop do konteksta obrazca iz spletnega vira HTML.
Xrm.Page.context Xrm.Utility.getGlobalContext Omogoča dostop do globalnega konteksta brez poteka prek konteksta obrazca.
Xrm.Page.context.getQueryStringParameters formContext.data.attributes API formContext.data.attributes zagotavlja, da se podatki, ki niso vezani na entitete, dosledno pridobivajo v obrazcih entitet, dialogih na podlagi metapodatkov in potekih na podlagi opravil. Podatki bodo kombinacija vrednosti po meri, poslanih prek niza poizvedbe, in vrednosti, določenih v parametrih metode openForm.
Xrm.Page.context.getTimeZoneOffsetMinutes globalContext.userSettings.getTimeZoneOffsetMinutes Premaknjeno v globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getUserId globalContext.userSettings.userId Premaknjeno v globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getUserLcid globalContext.userSetings.languageId Premaknjeno v globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getUserName globalContext.userSettings.userName Premaknjeno v globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getUserRoles globalContext.userSettings.securityRoles Premaknjeno v globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getIsAutoSaveEnabled globalContext.organizationSettings.isAutoSaveEnabled Premaknjeno v globalContext.organizationSettings.
Xrm.Page.context.getOrgLcid globalContext.organizationSettings.languageId Premaknjeno v globalContext.organizationSettings.
Xrm.Page.context.getOrgUniqueName globalContext.organizationSettings.uniqueName Premaknjeno v globalContext.organizationSettings.
Xrm.Page.data.entity.getDataXml Ni spremembe v metodi, vendar za iskalne atribute uporabite »typename« namesto »type«.
GridRow.getData GridRow.data GridRow je v osnovi kontekst obrazca. S to spremembo je vmesnik za GridRow poenoten s formContext.
GridRowData.getEntity GridRowData.entity GridRowData so podatki obrazca. S to spremembo je vmesnik za GridRowData poenoten s formContextData.
Xrm.Mobile.offline Xrm.WebApi.offline Metode, povezane z načinom brez povezave, so premaknjene v Xrm.WebApi.offline.
parent.Xrm Prej: spletni vir HTML lahko komunicira s predmetom Xrm.Page ali Xrm.Utility na obrazcu prek predmeta parent.Xrm.Page ali parent.Xrm.Utility.
Zdaj: parent.Xrm.* bo deloval, če je spletni vir HTML naložen v vsebnik obrazca. V primeru spletnih virov HTML, ki so samostojni ali se nanje sklicuje iz zemljevida mesta ali drugih mest, ne bo deloval.
addOnKeyPress Uporabite kontrolnik po meri.
removeOnKeyPress Uporabite kontrolnik po meri.
showAutoComplete Uporabite kontrolnik po meri in ustrezen uporabniški vmesnik.
hideAutoComplete Uporabite kontrolnik po meri in ustrezen uporabniški vmesnik.
Xrm.Utility.alertDialog Xrm.Navigation.openAlertDialog Novi podpis je skladen z drugimi API-ji (openForm) in uporablja nov nabor parametrov za boljšo prilagodljivost.
Xrm.Utility.confirmDialog Xrm.Navigation.openConfirmDialog Novi podpis je skladen z drugimi API-ji (openForm) in uporablja nov nabor parametrov za boljšo prilagodljivost.
Xrm.Utility.isActivityType Xrm.Utility.getEntityMetadata Metoda isActivityType je sinhrona, zato je bila primerna za pravila traku. Nadomestna metoda getEntityMetadata pa je asinhrona in ni primerna za pravila traku.
Xrm.Utility.openEntityForm Xrm.Navigation.openForm Dejanja krmarjenja se selijo v Xrm.Navigation.
Xrm.Utility.openQuickCreate Xrm.Navigation.openForm Dejanja krmarjenja se selijo v Xrm.Navigation.
Xrm.Utility.openWebResource Xrm.Navigation.openWebResource Dejanja krmarjenja se selijo v Xrm.Navigation.
Opomba: ta API v poenotenem vmesniku vrne vrednost VOID.

Za več informacij o novih odjemalskih API-jih glejte Skriptno izvajanje v odjemalcu v rešitvi Customer Engagement z uporabo jezika JavaScript.

Lastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled je zastarela.

Vse entitete, podprte v poenotenem vmesniku, so zdaj omogočene za interaktivno izkušnjo v novi aplikaciji središča storitev za stranke. To pomeni, da lastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, ki označuje, ali entiteto lahko omogočite za interaktivno izkušnjo, ni več relevantna. Ustrezna nastavitev za to lastnost v orodju za prilagajanje (Omogoči za interaktivno izkušnjo) je umaknjena iz trenutne izdaje, pri čemer bo lastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled umaknjena iz prihodnje različice Dynamics 365 SDK for Customer Engagement.

Spletni vir Silverlight (XAP) je zastarel

Spletni vir Silverlight (XAP) je v spletnem odjemalcu zastarel in ni podprt v novem poenotenem vmesniku, predstavljenem v paketu posodobitev za Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0. Če želite ustvariti komponente uporabniškega vmesnika za upodobitev podatkov in interakcijo z njimi, namesto spletnih virov Silverlight uporabite kontrolnike po meri, ustvarjene z spletnimi viri HTML z obliko HTML5.