Novosti za razvijalce v storitvi Dynamics 365 (online), različica 9

Pomembno

Objavljamo opombe ob izdaji storitve Dynamics 365

Vas zanimajo prihodnje in nedavno izdane funkcije naših poslovnih aplikacij ali platforme?

Oglejte si opombe ob izdaji. Vse podrobnosti smo zajeli v celoti, kar lahko uporabite pri načrtovanju.

Z veseljem vam sporočamo, da je Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 na voljo za preizkus in nakup. Spremljajte novice o tem, kdaj bo mogoča posodobitev za obstoječe organizacije.

Oglejte si tudi te povezave:

 • V datoteki Berime preberite več o možnih težavah in rešitvah.

 • Preverite novosti v storitvi Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 za skrbnike in končne uporabnike.

V Dynamics 365 so prejšnje funkcije storitve Dynamics CRM zdaj vključene kot del zbirke pametnih poslovnih aplikacij. Aplikacije, ki sestavljajo del zbirke, namenjen upravljanju odnosov s strankami (CRM), imenujemo »Customer Engagement« in vključujejo aplikacije Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation in z njimi povezane storitve.

Dynamics 365 Channel Integration Framework

Channel Integration Framework je nabor API-jev JavaScript (metod, dogodkov in protokolov), ki razvijalcem in partnerjem omogoča izdelavo interaktivnih komunikacijskih izkušenj, da je omogočena interakcija pripomočkov, ki se izvajajo v oblakih ponudnikov kanala z rešitvijo Dynamics 365.

Z aplikacijo (rešitvijo) Channel Integration Framework lahko konfigurirate kanal v aplikaciji poenotenega vmesnika, da lahko do nje dostopajo vaši posredniki in izvajajo storitve za stranke.

Več informacij: Channel Integration Framework

Omejitve za vmesnik API

Od 19. marca 2018 bo veljala omejitev števila zahtev vmesnika API, ki jih posamezni uporabnik ustvari v petih minutah. Ko bo ta omejitev presežena, bo platforma javila izjemo.

Omejitev bo poskrbela, da izjemno obsežne zahteve uporabnikov aplikacij ne bodo vplivale na druge uporabnike. Omejitev ne bo vplivala na običajne uporabnike platforme. Vplivala bo samo na aplikacije, ki izvajajo veliko število zahtev vmesnika API. Na podlagi analize telemetričnih podatkov je ta omejitev znotraj vrednosti za večino aplikacij, ki izvajajo veliko število zahtev vmesnika API. Omejitev bo omogočila višjo raven zaščite pred naključnimi in nepričakovanimi porasti količin zahtev, ki lahko ogrozijo razpoložljivost in delovanje platforme Dynamics 365

Več informacij: Omejitve vmesnika API

Zaradi varnostnih posodobitev bo morda potrebna posodobitev odjemalskih aplikacij po meri.

Od izdaje Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 naprej bo pri povezovanju z aplikacijami rešitve Customer Engagement treba uporabljati varnostni protokol TLS 1.2 ali novejši. To je skladno s posodobljenimi varnostnimi pravilniki in najboljšimi praksami Microsofta in celotne panoge, pri čemer boste morda morali izvesti določene ukrepe, da boste lahko ohranili povezljivost z aplikacijami v sklopu Dynamics 365 Customer Engagement.

Najobičajnejša rešitev za odjemalske aplikacije po meri, ustvarjene z ogrodjem .NET Framework 4.5.2, je vnovično prevajanje z ogrodjem .NET 4.6.2.

Za ustvarjanje vtičnikov ali dejavnosti poteka dela je treba še naprej uporabljati ogrodje .NET Framework 4.5.2.

Več podrobnosti je na voljo v objavi v spletnem dnevniku Napoved sprememb glede varnosti pri povezavah za Dynamics 365 Customer Engagement.

Integracija zunanjih podatkov z navideznimi entitetami

Na voljo je nova možnost za integracijo podatkov iz zunanjih sistemov. Med običajnimi strategijami za integracijo zunanjih podatkov, ki ne vključujejo navideznih entitet, so koda na strani odjemalca za pridobivanje in prikaz zunanjih podatkov ter strežniško podvajanje in sinhronizacija zunanjih podatkov v Dynamics 365 Customer Engagement. Navidezne entitete omogočajo boljši pristop za številne zahteve pri integraciji podatkov iz zunanjih sistemov.

Več informacij: Uvod v navidezne entitete

Izboljšave spletnega API-ja

V to izdajo spletnega API-ja, naše končne točke OData v4, so vključene naslednje izboljšave:

 • Na voljo so dejanja po meri, ki vrnejo vrste EntityReference, Entity ali EntityCollection.

 • Spremenjeno vedenje API-ja je na voljo pri uporabi zadnje različice storitve (9.0), pri čemer je staro vedenje še vedno na voljo v različici 8.x. Pri nadgradnji ni treba spreminjati kode.

 • Pri uporabi spletnega API-ja so zdaj na voljo nova sporočila GrantAccess, ModifyAccess in RetrieveSharedPrincipalsAndAccess.

 • Količino metapodatkov storitve smo zmanjšali tako, da smo odpravili privzeto vključevanje opomb. Če potrebujete opombe, jih lahko vključite s parametri.

Več informacij: Uporaba spletnega API-ja za Dynamics 365 Customer Engagement

Izboljšave odjemalskih API-jev

Z uvedbo poenotenega vmesnika v izdaji Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 je prišlo do nekaterih pomembnih sprememb odjemalskih API-jev, s katerimi želimo zagotoviti, da bodo v poenotenem vmesniku in spletnem odjemalcu delovali dosledno.

Uporaba konteksta izvajanja za delo z obrazci in uporabniškim vmesnikom

Pomembna sprememba je uporaba konteksta izvajanja za pridobivanje konteksta obrazca v primerih, ko želite zagnati skript, namesto uporabe predmeta Xrm.Page, ki je s to izdajo zastarel. Več informacij: Razumevanje predmetnega modela odjemalskih API-jev

Uporaba globalnega konteksta

Xrm.Page.context, ki se uporablja za sklicevanje na kontekst na strani odjemalca, je s to izdajo zastarel. Zdaj za pridobivanje globalnega konteksta uporabite novo metodo Xrm.Utility.getGlobalContext namesto poteka prek konteksta obrazca. Nova metoda je enakovredna vsem metodam, ki so na voljo za zastareli predmet Xrm.Page.context za pridobivanje podatkov v zvezi z organizacijo, uporabnikom ali odjemalcem, v katerem se izvaja skript.

Novi odjemalski API-ji

V tej izdaji smo uvedli več novih odjemalskih API-jev.

V nadaljevanju je seznam novih imenskih prostorov v tej izdaji, na katerem so nove in nekatere obstoječe metode, ki smo jih vključili v te imenske prostore za izboljšano oblikovanje predmetnih modelov.

Novi imenski prostor Opis
Xrm.Device Zagotavlja metode za uporabo izvornih zmogljivosti mobilnih naprav.
Xrm.Encoding Zagotavlja metode za kodiranje nizov.
Xrm.Navigation Zagotavlja metode, povezane s krmarjenjem.
Xrm.WebApi Zagotavlja lastnosti in metode za uporabo spletnega API-ja za ustvarjanje in upravljanje zapisov ter izvajanje dejanj in funkcij spletnega API-ja.

V obstoječe imenske prostore smo uvedli naslednje nove API-je:

Imenski prostor Novi API-ji
formContext.data - dogodek onLoad in rutine za obravnavo dogodkov (addOnLoad in removeOnLoad)
- isValid
- možnost saveOptions v metodi formContext.data.save je posodobljena tako, da vključuje novo vrednost saveMode, na podlagi katere rutine za obravnavo dogodkov onSave prepoznajo, zakaj je prišlo do shranjevanja
- zbirka atributov
formContext.data.entity getEntityReference
isValid
formContext.data.entity attribute isValid
setPrecision
formContext.ui rutine za obravnavo dogodkov za dogodek OnLoad (addOnLoad in removeOnLoad)
Xrm.Utility getAllowedStatusTransitions
getEntityMetadata
getGlobalContext
getLearningPathAttributeName
getResourceString
invokeProcessAction
lookupObjects
showProgressIndicator
closeProgressIndicator
refreshParentGrid

Poleg teh novih odjemalskih API-jev smo uvedli še nekaj odjemalskih API-jev za določene kontrolnike, na primer mreže, iskanje, nabor možnosti in časovnik. Če želite več informacij o teh novih API-jih, glejte Kontrolniki.

Zastareli odjemalski API-ji

Nekateri odjemalski API-ji so zastareli, zato namesto njih uporabite nove oz. izboljšane odjemalske API-je, kot je navedeno na tem seznamu: Nekateri odjemalski API-ji so zastareli.

OPOMBA: »zastarelost« pomeni, da nameravamo odjemalski API umakniti iz prihodnjih večjih izdaj Dynamics 365. Odjemalski API bo še naprej deloval in je v celoti podprt do uradnega umika. Po umiku funkcija ali zmogljivost ne bo več delovala. Obveščamo vas zdaj, zato da boste imeli dovolj časa za načrtovanje in posodobitev kode, preden funkcijo ali zmogljivost umaknemo.

Podpora za odjemalske API-je za novi kontrolnik časovnice v poenotenem vmesniku

Novi kontrolnik časovnice prikazuje objave, dejavnosti in opombe v poenotenem pogledu. Če želite več informacij o podprtih odjemalskih API-jih za to vrsto kontrolnika, glejte Kontrolniki.

Ustvarjanje in upravljanje namenskih poslovnih aplikacij po meri, ki temeljijo na vlogah

Poslovne aplikacije v storitvi Dynamics 365 so modularne aplikacije, ki temeljijo na vlogah in zagotavljajo funkcije na podlagi opravil za določeno področje poslovanja, na primer prodajo, storitev ali trženje. Te poslovne aplikacije prinašajo preprosto in intuitivno uporabniško izkušnjo, saj uporabnikom omogočajo hitro premikanje po aplikaciji, preprosto iskanje in učinkovito izvajanje opravil.

Poleg uporabe oblikovalnika aplikacij imate zdaj možnost programskega ustvarjanja in upravljanja poslovnih aplikacij, preverjanja njihove veljavnosti in objave. Pri ustvarjanju aplikacije lahko izberete, ali je aplikacija namenjena spletnemu odjemalcu ali poenotenemu vmesniku.

Več informacij: Ustvarjanje in upravljanje poslovnih aplikacij po meri v rešitvi Customer Engagement na podlagi kode

Nova vrsta atributa: nabor možnosti z izbiro več elementov

Prilagojevalci lahko zdaj določijo novo vrsto atributa, ki omogoča izbiro več možnosti. V to novost so vključeni novi operatorji za pogoje poizvedbe, ki omogočajo pisanje poizvedb za pridobivanje podatkov, na podlagi katerih se izbere možnosti. Več informacij: Atributi seznama aktualnih podatkov z izbiro več elementov

Podpora za skriptno izvajanje obrazcev za nabore možnosti z izbiro več elementov

Nabori možnosti z izbiro več elementov so na voljo v poenotenem vmesniku in spletnem odjemalcu. Nabori možnosti z izbiro več elementov so na voljo v naslednjih vrstah obrazcev: glavni obrazec, obrazec za hitro ustvarjanje in obrazec za hitri vpogled. Nabori možnosti z izbiro več elementov ne bodo podprti v podedovanih obrazcih.

Nabori možnosti z izbiro več elementov podpirajo vse odjemalske API-je za atribute in kontrolnike naborov možnosti. Edina razlika je, da vrnjena vrednost pri nekaterih metodah ni posamezna vrednost, temveč niz.

Prav tako lahko za nove zapise nastavite vrednost za polja z naborom možnosti z izbiro več elementov tako, da določite celoštevilske vrednosti za možnosti v URL-ju, ki se uporablja za odpiranje obrazca. Več informacij: Primer: Nastavitev vrednosti za polja z naborom možnosti z izbiro več elementov

Integracija povratnih klicev WebHooks

S povratnimi klici WebHooks boste lahko podatke iz rešitve Dynamics 365 Customer Engagement integrirali v svojo kodo po meri, ki gostuje v zunanjih storitvah. Z orodjem za registracijo vtičnika lahko konfigurirate, kdaj naj bodo podatki iz rešitve Customer Engagement objavljeni v zunanji storitvi. WebHooks je preprost vzorec HTTP za povezovanje spletnih API-jev in storitev z modelom »objavi/naroči«. Pošiljatelji povratnih klicev WebHooks obvestijo prejemnike o dogodkih tako, da končnim točkam prejemnika pošljejo zahteve z nekaterimi informacijami o dogodkih. Pri uporabi modela WebHooks lahko zavarujete svojo končno točko z glavo za preverjanje pristnosti ali s ključi parametrov poizvedbe. To je mogoče uporabiti namesto modela preverjanja pristnosti SAS, ki ga morda trenutno uporabljate za integracijo storitvenega vodila Azure.

Več informacij: Uporaba povratnih klicev za ustvarjanje zunanjih rutin za obravnavo dogodkov v strežniku

Spletni viri za vektorske slike

Za poljubno ikono v aplikaciji lahko uporabite vektorske slike. Vektorske slike so slike v obliki .SVG (Scalable Vector Graphics), kar je vektorska oblika slike, ki temelji na XML-ju. Prednost vektorskih slik pred drugimi spletnimi viri za slike je, da omogočajo prilagajanje velikosti. Ko določite eno vektorsko sliko, jo lahko znova uporabite, namesto da bi uporabili več velikosti slik. Ta spletni vir lahko uporabite za določitev ene ikone za entiteto namesto slik različnih velikosti.

Več informacij: Spletni viri za slike

Podpora za rešitve, ki jih je mogoče lokalizirati

Za shranjevanje lokaliziranih nizov za svoje rešitve lahko uporabite spletne vire RESX. Oblika RESX XML se pogosto uporablja za določitev lokaliziranih virov. Za delo s to vrsto datoteke so zato na voljo razširjena orodja in ponudniki lokalizacije so vajeni dela z njimi. Spletne vire RESX lahko povežete s poljubnim spletnim virom JavaScript, ki jih uporablja, zato lahko uporabite nov odjemalski API za dostop do lokaliziranih nizov med izvajanjem.

Več informacij: Spletni viri za nize (RESX)

Odvisnosti spletnega vira JavaScript

Spletni viri JavaScript so pogosto v interakciji z drugimi viri, ki so lahko druge knjižnice JavaScript, slike, vrednosti atributov ali novi spletni vir RESX za lokalizirane nize. Spletni vir JavaScript lahko zdaj konfigurirate za povezavo s poljubnim odvisnim virom, tako da bo vir po potrebi na voljo.

Če spletni vir JavaScript povežete z drugo vrsto spletnega vira, bo ta spletni vir samodejno naložen, ko bo spletni vir JavaScript zahtevan v aplikaciji. Ko je spletni vir JavaScript, uporabljen v skriptu obrazca, povezan z atributom za določeno entiteto, bo skript imel na voljo ta atribut entitete, tudi če polje za ta atribut ni vključeno na obrazec.

Več informacij: Odvisnosti spletnih virov

Izboljšave zvezdišča za interaktivne storitve

V zvezdišču za interaktivne storitve smo uvedli naslednje spremembe:

 • Zvezdišče za interaktivne storitve se zdaj imenuje središče storitev za stranke in je na voljo kot aplikacija poenotenega vmesnika.

 • Aplikacija središča storitev za stranke uporablja vrsto obrazca Glavno namesto vrste obrazca Glavni – interaktivna izkušnja. Če nadgradite starejšo različico Dynamics 365 Customer Engagement, bodo vsi obrazci vrste Glavni – interaktivna izkušnja pretvorjeni v obrazce vrste Glavno. Obrazci vrste Glavni – interaktivna izkušnja, ki jih je mogoče prilagoditi, bodo med nadgradnjo nastavljeni na stanje »Nedejavno«. Če želite pretvorjene obrazce po nadgradnji uporabljati, jih morate omogočiti. Poleg tega bodo vsi obrazci vrste Glavni – interaktivna izkušnja, pretvorjeni v obrazce vrste Glavno, uvrščeni nižje kot obstoječi obrazci vrste Glavno, da bi se preprečilo morebitne spore v zvezi z vrstnim redom obrazcev. To zagotavlja prikaz ustreznega obrazca uporabnikom v spletnem odjemalcu po nadgradnji.

 • V novi aplikaciji središča storitev za stranke so zdaj vse entitete omogočene za interaktivno izkušnjo. To pomeni, da lastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, ki označuje, ali entiteto lahko omogočite za interaktivno izkušnjo, ni več relevantna. Ustrezna nastavitev za to lastnost v orodju za prilagajanje (Omogoči za interaktivno izkušnjo) je odstranjena iz trenutne izdaje, pri čemer bo lastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled odstranjena iz prihodnje različice SDK za Dynamics 365 for Customer Engagement.

Preglasitev privzetega odpiranja vrstic s podatki v mreži, vezani na entitete

Trenutno se zapis entitete privzeto odpre, če se v vrstici s podatki v mreži, vezani na entitete, izvede katero od teh dejanj:

 • dvoklik vrstice s podatki ali klik povezave do primarnega atributa v vrstici,

 • izbira vrstice s podatki in pritisk tipke Enter,

 • izbira vrstice s podatki v napravi, ki omogoča upravljanje na dotik.

V nekaterih primerih morda ne želite, da se odpre zapis entitete. Pri zapisih za upravljanje dokumentov morda želite, da se namesto prikaza zapisa odpre mesto SharePoint. Zdaj lahko privzeto vedenje preglasite z vedenjem po meri, ki ga določite sami.

Zdaj lahko ustvarite definicijo ukaza za entiteto, ki ima za atribut Id vrednost Mscrm.OpenRecordItem (<CommandDefinition> (RibbonDiffXml)), in določite dejanje po meri za ukaz <Actions> (RibbonDiffXml). Ko poskusite odpreti zapis v mreži, vezani na entitete, bo rešitev Customer Engagement zagnala iskanje tega ID-ja ukaza za entiteto. Če je na voljo, se izvede dejanje po meri, namesto da bi se odprl zapis entitete (privzeto vedenje).

Opomba

Ta funkcija je podprta samo za poenoteni vmesnik.

Izboljšave poteka poslovnega procesa

Poteke poslovnega procesa smo izboljšali in uvedli naslednje spremembe:

 • V poenotenem vmesniku metoda setDisplayState zdaj omogoča, da kontrolnik poslovnega procesa nastavite na stanje »plavajoče« poleg stanj »razširjeno« in »strnjeno«. Vrednosti »plavajoče«, »razširjeno« ali »strnjeno« lahko vrne tudi metoda getDisplayState glede na stanje kontrolnika poslovnega procesa. Plavajoče stanje se ne uporablja v spletnem odjemalcu.

 • Zdaj lahko izvedete dejanja procesa z novim odjemalskim API-jem: Xrm.Utility.invokeProcessAction. Možnost programskega izvajanja dejanj procesa z novim odjemalskim API-jem je v tej izdaji na voljo kot poskusna funkcija. V spletnem odjemalcu lahko izvedete poljubno dejanje procesa z novim odjemalskim API-jem. Vendar je v poenotenem vmesniku z novim odjemalskim API-jem mogoče izvesti samo tista dejanja procesa, ki jih je mogoče izvesti kot korak poslovnega procesa.

 • Napredek koraka dejanja procesa lahko pridobite in nastavite z novima odjemalskima API-jema getProgress in setProgress. Koraki dejanja procesa so gumbi v stopnjah poslovnega procesa, ki jih uporabniki lahko kliknejo, da sprožijo dejanje ali potek dela na zahtevo. Korak dejanja procesa je poskusna funkcija, uvedena z izdajo Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0. Več informacij: glejte razdelek Avtomatizacija poteka poslovnega procesa s koraki dejanja v spletnem dnevniku Nove funkcije avtomatizacije in upodobitve za poteke poslovnega procesa (javni predogled).

  Opomba

  Odjemalska API-ja getProgress in setProgress nista podprta za korak podatkov procesa.

Glejte tudi

Novosti v rešitvi Unified Service Desk za razvijalce in prilagojevalce

Priročnik za razvijalce za Dynamics 365 Customer Engagement