Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami in bližnjice na tipkovnici v aplikaciji Marketing

Splošni pripomočki za osebe s posebnimi potrebami za aplikacije rešitve Customer Engagement

Dynamics 365 for Marketing podpira večino istih bližnjic na tipkovnici in pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami, kot so zagotovljeni za druge aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (toda ne vseh). Podrobnosti najdete v teh temah pomoči:

Pomembno

Če delate na napravi iOS in uporabljate priključeno tipkovnico, potem se z izbiro tipke option in tabulatorke premikate med elementi uporabniškega vmesnika (npr. povezavami, gumbi, zavihki itd.). Standardna tehnika krmarjena s tipkovnico za to je uporaba tabulatorke, toda Dynamics 365 for Marketing včasih uporablja specializirane konstrukte HTML za ustvarjanje svojih funkcij (zlasti za oblikovalnike vsebine in prodajnega lijaka), zato bodo nekateri gumbi in povezave preskočeni, če uporabite samo tabulatorko. Če pa uporabite tipko option in tabulatorko, se boste lahko premaknili kamor koli.

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami in bližnjice na tipkovnici za oblikovalnike vsebine

Dynamics 365 for Marketing zagotavlja napredne oblikovalnike digitalnih vsebin za ustvarjanje, oblikovanje in predogled različnih vrst digitalnih vsebin, ki jih lahko pripravite in upravljate s sistemom. V tem razdelku so navedene bližnjice na tipkovnici in pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, ki so na voljo za delo z oblikovalniki trženjskih e-poštnih sporočil, strani za trženje in obrazcev za trženje.

Orodna vrstica in območje vsebine oblikovalnika

Več informacij: Oblikovanje lastne digitalne vsebine

Pomembno

Za bližnjice na tipkovnici, ki vključujejo številko, morate običajno uporabiti standardne tipke s številkami, ne številske tipkovnice.

Splošni ukazi na tipkovnici in pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

 • Alt + 0: odpiranje pogovornega okna Navodila za funkcije za osebe s posebnimi potrebami
 • Alt + F10: odpiranje orodne vrstice ali seznama zavihkov trenutno odprtega pogovornega okna za urejevalnike, ki niso urejevalnik e-pošte.
 • Alt + F9: odpiranje orodne vrstice ali seznama zavihkov trenutno odprtega pogovornega okna (samo urejevalnik e-pošte).
 • Tabulatorka: pomik na naslednjo skupino gumbov orodne vrstice, podmožnost priročnega menija, element poti elementov, element pogovornega okna ali zavihek pogovornega okna, ko je odprt seznam zavihkov.
 • Puščica desno: pomik na naslednji gumb orodne vrstice znotraj skupine, podmožnosti priročnega menija, elementa poti elementov, elementa pogovornega okna ali zavihka pogovornega okna, ko je odprt seznam zavihkov.
 • Tabulatorka ali puščica dol: pomik na naslednji spustni seznam ali možnost priročnega menija.
 • Shift + tabulatorka: pomik na prejšnjo skupino gumbov orodne vrstice, nadrejeno možnost priročnega menija, element poti elementov, element pogovornega okna ali zavihek pogovornega okna, ko je odprt seznam zavihkov.
 • Puščica levo: pomik na prejšnji gumb orodne vrstice znotraj skupine, nadrejene možnosti priročnega menija, elementa poti elementov, elementa pogovornega okna ali zavihka pogovornega okna, ko je odprt seznam zavihkov.
 • Shift + tabulatorka ali puščica gor: pomik na prejšnji spustni seznam ali možnost priročnega menija.
 • Preslednica ali Enter: aktiviranje gumba orodne vrstice, možnosti priročnega menija, možnosti spustnega seznama, elementa poti elementov ali zavihka pogovornega okna, ko je izbrano. Aktivira tudi podmeni priročnega menija, če je na voljo.

Pomikanje po oblikovalniku

 • Alt + Ctrl + 0: odpiranje menijske vrstice.
 • Alt + Ctrl + 1: odpiranje predogleda v namiznem računalniku.
 • Alt + Ctrl + 2: odpiranje predogleda v pokončnem načinu za tablični računalnik.
 • Alt + Ctrl + 3: odpiranje predogleda v ležečem načinu za tablični računalnik.
 • Alt + Ctrl + 4: odpiranje predogleda v pokončnem načinu za mobilno napravo.
 • Alt + Ctrl + 5: odpiranje predogleda v ležečem načinu za mobilno napravo.
 • Alt +1: odpiranje zavihka urejevalnika Oblikovalnik.
 • Alt + 2: odpiranje zavihka urejevalnika HTML.
 • Alt + 3: odpiranje zavihka Predogled.
 • Alt + 11: preklapljanje celozaslonskega prikaza urejevalnika oblikovanja.

Manipuliranje elementov oblikovanja

 • Alt + M: premik izbranega elementa.
 • Alt + Shift + C: podvajanje izbranega elementa.
 • Alt + Shift + D: izbris izbranega elementa.
 • Alt + 4: odpiranje plošče Komplet orodij.
 • Alt + 5: odpiranje plošče Lastnosti.
 • Alt + X: pomik nazaj na aktivni element (npr. s plošče Lastnosti).

Delo s vsebino besedilnega elementa

Ko je besedilni element izbran, lahko vnašate in oblikujete besedilo v tem elementu. Bližnjice na tipkovnici, navedene v naslednjih podrazdelkih, so aktivne, ko delate v besedilnem elementu.

Orodna vrstica za besedilni element

 • Home: pomik na začetek vrstice.
 • Ctrl + Home: pomik na začetek besedilnega elementa.
 • End: pomik na konec vrstice.
 • Ctrl + End: pomik na konec besedilnega elementa.
 • Page down: pomik navzdol po besedilnemu elementu, približno za dolžino območja za urejanje.
 • Page up: pomik navzdol po besedilnem elementu, približno za dolžino območja za urejanje.

Pisanje v besedilni element

 • Enter (vračalka): končanje odstavka in začetek novega.
 • Shift + Enter: dodajanje preloma vrstice.
 • Shift + Ctrl + 3: omogočanje vnosa vsebine (z dodajanjem novega odstavka) pred težavnim elementom, npr. sliko, tabelo ali elementom <div>, ki začenja ali končuje dokument, seznam ali celo priležni vodoravni črti.
 • Shift + Ctrl + 4: omogočanje vnosa vsebine (z dodajanjem novega odstavka) za težavnim elementom, npr. sliko, tabelo ali elementom <div>, ki začenja ali končuje dokument, seznam ali celo priležni vodoravni črti.
 • Backspace ali Del: brisanje znaka.
 • Ctrl + Backspace ali Ctrl + Del: brisanje besede.

Razveljavitev in uveljavitev

 • Ctrl + Z: izvedba postopka razveljavitve.
 • Ctrl + Y ali Shift + Ctrl + Z: izvedba postopka uveljavitve.

Rezanje, kopiranje in lepljenje

 • Ctrl + X ali Shift + Del: izrezanje dela besedila v odložišče.
 • Ctrl + C: kopiranje fragmenta besedila v odložišče.
 • Ctrl + V ali Shift + Insert: lepljenje dela besedila iz odložišča.
 • Shift + Ctrl + V: lepljenje vsebine iz odložišča kot navadno besedilo.

Izbiranje besedila

 • Ctrl + A: izbira vseh vsebin trenutnega besedilnega elementa.
 • Shift + puščica: izbira fragmenta besedila po črkah.
 • Ctrl + Shift + puščica: izbira fragmenta besedila po besedah.
 • Shift + Home: izbira fragmenta besedila od kazalca do začetka vrstice.
 • Shift + End: izbira fragmenta besedila od kazalca do konca vrstice.
 • Ctrl + Shift + Home: izbira fragmenta besedila od kazalca do začetka besedilnega elementa.
 • Ctrl + Shift + End: izbira fragmenta besedila od kazalca do konca besedilnega elementa.
 • Shift + Page down: izbira fragmenta besedila v približni dolžini območja za urejanje, od kazalca navzdol.
 • Shift + Page up: izbira fragmenta besedila v približni dolžini območja za urejanje, od kazalca navzgor.

Uporaba sloga za besedilo

 • Ctrl + B: uporaba krepke pisave za izbrano besedilo.
 • Ctrl + I: uporaba ležeče pisave za izbrano besedilo.
 • Ctrl + U: uporaba podčrtane pisave za izbrano besedilo.
 • Tabulatorka: zamik seznama.
 • Shift + tabulatorka: primik seznama.

Kopiranje oblikovanja

 • Ctrl + Shift + C: kopiranje oblikovanja v vrstici iz izbranega besedila in omogočanje načina na vrhu.
 • Ctrl + Shift + V: uporaba predhodno kopiranega oblikovanja v vrstici za izbrano besedilo.
 • Esc: onemogočenje načina na vrhu.
 • Ctrl + L: odpiranje pogovornega okna Povezava
 • Alt + puščica dol: odpiranje pomoči za urejanje v besedilnem elementu.
 • Alt + puščica dol ali puščica dol: odpiranje pomoči za urejanje v polju povezave (ali katerem koli polju, ki podpira pomoč za urejanje).

Bližnjice na tipkovnici za dejavnosti strank in modeli ocenjevanja možnih strank

Večina standardnih ukazov na tipkovnici za krmarjenje in izbiro deluje tudi, ko oblikujete dejavnosti strank ali model ocenjevanja možnih strank. Dodatno je zagotovljena posebna pomoč, da lahko delate s ploščicami in jih razporedite na delovnem območju.

Primer dejavnosti strank

Premikanje med zavihki delovnega območja

Delovno območje vključuje stransko ploščo z zavihki, na kateri je na voljo Komplet orodij za razpoložljive vrste ploščic, Lastnosti za konfiguriranje izbrane ploščice in Ocene za nastavljanje ocen v ocenjevanju možnih strank (samo ocenjevanje možnih strank). Ko je kateri koli od teh zavihkov odprt, lahko odprete njegove nastavitve in se pomikate po njih s tabulatorko na tipkovnici. Aktivni zavihek nastavite tako:

 1. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne izberete trenutno aktivnega zavihka delovnega območja (Komplet orodij, Lastnosti ali Ocene).
 2. S puščičnimi tipkami izberite zavihek, na katerega želite preklopiti. Zavihek delovnega območja se aktivira takoj, ko ga izberete.
 3. Pritisnite tabulatorko za pomikanje po nastavitvah, ki so na voljo na aktivnem zavihku delovnega območja, ali zapustite zavihek delovnega območja.

Umestitev nove ploščice

 1. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne izberete gumba Dodaj v orodni vrstici delovnega območja.
 2. Pritisnite preslednico, da odprete meni Dodaj.
 3. S puščičnimi tipkami izberite vrsto ploščice v meniju Dodaj.
 4. Pritisnite preslednico, da izberete vrsto ploščice, trenutno izbrano v meniju Dodaj.
  Dodajanje ploščice iz orodne vrstice
 5. S puščičnimi tipkami izberite, kam želite vstaviti novo ploščico v prodajnem lijaku. Izberite položaj nove ploščice, da umestite ploščico v nov položaj, ali izberite obstoječo ploščico, da umestite ploščico kot podrejeno tej ploščici.
  Izbira, kje želite dodati novo ploščico
 6. Pritisnite preslednico, da umestite ploščico v izbrani položaj.

Brisanje ploščice

 1. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne izberete delovnega območja.
 2. S puščičnimi tipkami izberite ploščico cilja.
 3. Pritisnite tipko za brisanje, da izbrišete izbrano ploščico.

Kopiranje (ali izrezovanje) in lepljenje ploščice

 1. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne izberete delovnega območja.
 2. S puščičnimi tipkami izberite ploščico, ki jo želite izrezati ali kopirati.
 3. Pritisnite Ctrl + C za kopiranje ali Ctrl + X za izrezovanje.
 4. Pritisnite Ctrl + V za aktiviranje načina lepljenja.
 5. S puščičnimi tipkami izberite, kam želite vstaviti kopirano ploščico v prodajnem lijaku.
 6. Pritisnite preslednico, da umestite ploščico v izbrani položaj.

Razširitev ploščice s podrejenimi ploščicami

 1. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne izberete delovnega območja.
 2. S puščičnimi tipkami izberite ploščico, ki jo želite razširiti.
 3. Pritisnite preslednico za razširitev ploščice.
 4. S puščičnimi tipkami se pomikajte po izpostavljenih podrejenih ploščicah.

Nastavitev lastnosti ploščice

 1. Poskrbite, da je zavihek delovnega območja Lastnosti aktiven, kot je opisano v razdelku Premikanje med zavihki delovnega območja.
 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne izberete delovnega območja.
 3. S puščičnimi tipkami izberite ploščico, ki jo želite konfigurirati.
 4. Pritisnite Enter, da odprete nastavitve izbrane ploščice na zavihku delovnega območja Lastnosti.
 5. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne izberete lastnosti, ki jo želite nastaviti na zavihku delovnega območja Lastnosti.
 6. Uporabite standardne bližnjice na tipkovnici za vnos ali izbiro vrednosti, kot je potrebno.

Bližnjice za hitro krmarjenje

Za hitro pomikanje med glavnimi območji oblikovalnikov dejavnosti strank in modela ocenjevanja možnih strank lahko uporabite naslednje bližnjice.

 • Alt + 1: odpiranje orodne vrstice delovnega območja.
 • Alt + 2: odpiranje prve ploščice na delovnem območju.
 • Alt + 3: odpiranje plošče Komplet orodij/Lastnosti.
 • Ctrl + Alt + D: odpiranje izbrane ploščice.

Bližnjice na tipkovnici za koledar za trženje

Večina standardnih ukazov na tipkovnici za krmarjenje in izbiro deluje kot običajno, kadar delate s koledarjem za trženje. Poleg tega so na voljo naslednje bližnjice, vezane na koledar:

 • Ctrl + F6: odstrani osredotočenost na koledar (če želite zapustiti koledar).
 • Ctrl + Shift + G: odpre izbirnik datuma (če želite spremeniti nastavitve za datum/čas za kateri koli element koledarja).

Glejte tudi

Oblikovanje lastne digitalne vsebine
Informacije o elementih oblikovanja
Priprava sporočil za e-poštno trženje
Delo s predlogami za e-pošto, stran in obrazec
Ustvarjanje in uvedba strani za trženje
Uporaba dejavnosti strank za ustvarjanje avtomatiziranih akcij
Informacije o ploščicah dejavnosti strank
Oblikovanje modelov ocenjevanja možnih strank