Rešitev regionalnih vlad za odziv in nadzor v nujnih primerih s storitvijo Power Platform za državne in lokalne oblasti

Rešitev regionalnih vlad za odziv in nadzor v nujnih primerih državnim in lokalnim oblastem nudi nabor zmogljivosti za zbiranje in vizualizacijo podatkov zdravstvenega sistema iz vseh nadrejenih organizacij in z njimi povezanih bolnišnic v njihovem omrežju ali regiji, s čimer lahko vzpostavijo ozaveščenost o razmerah med odzivi v nujnih primerih. Podatki vključujejo informacije o razpoložljivih posteljah, zalogah, opremi, bolnikih COVID-19 in osebju.

Glavne komponente rešitve regionalnih vlad za odziv in nadzor v nujnih primerih so:

 • Spletna aplikacija za skrbnike regionalnih organizacij: uporabite aplikacijo za upravljanje glavnih podatkov za posamezne nadrejene zdravstvene organizacije v državi ali regiji, kjer ima vsaka nadrejena zdravstvena organizacija enega ali več bolnišničnih sistemov, ki posredujejo podatke regionalni zdravstveni organizaciji. Skrbnik regionalne organizacije lahko dodaja in upravlja skrbniške uporabnike za posamezne nadrejene organizacije, tako da lahko slednji uporabljajo spletni portal za poročanje podatkov za svojo zdravstveno organizacijo.

 • Spletni portal za skrbnike in uporabnike nadrejenih organizacij: skrbniki nadrejenih organizacij lahko prek spletnega portala hitro dodajo in upravljajo uporabnike v svoji organizaciji, prav tako pa lahko dodajajo in upravljajo glavne podatke za svoje bolnišnične sisteme, vključno z regijami in ustanovami. Spletni portal uporabljajo tudi zdravstveni delavci za hiter ogled, dodajanje in upravljanje podatkov, povezanih z razpoložljivostjo postelj, osebjem, opremo, zalogami in bolniki COVID-19.

 • Nadzorne plošče za nosilce odločitev v zdravstvu: uporabite nadzorne plošče za hiter ogled pomembnih podatkov in meritev, ki vam bodo v pomoč pri učinkovitem odločanju.

  • Skrbniki regionalnih organizacij si lahko ogledajo nadzorno ploščo v svojem najemniku Power BI.
  • Uporabniki nadrejenih organizacij si lahko nadzorno ploščo ogledajo na spletnem portalu.

Predstavitev: Hiter pregled

Oglejte si hiter pregled rešitve.


Zahteve za licenciranje

 • Paket Power Apps skupaj z zmogljivostjo portala Power Apps
 • Licenca Power BI Premium ali Pro

Glede vprašanj v zvezi z licenciranjem v skladu z vašimi zahtevami se obrnite na lokalnega predstavnika Microsoftovega računa.

Glejte tudi:

Začnite tukaj

Opravilo Ciljno občinstvo Glejte
Prenesite in uvedite vzorčno rešitev ter nastavite uporabnike in varnost Skrbnik za IT regionalne organizacije Uvedba rešitve regionalnih vlad za odziv in nadzor v nujnih primerih
Nadgradite vzorčno rešitev (za organizacije z obstoječo namestitvijo rešitve) Skrbnik za IT regionalne organizacije Nadgradnja rešitve regionalnih vlad za odziv in nadzor v nujnih primerih
S skrbniško aplikacijo konfigurirajte glavne podatke, ustvarjajte/upravljajte uporabnike portala in si oglejte nadzorno ploščo Poslovni skrbnik regionalne organizacije Uporaba skrbniške aplikacije in nadzorne plošče
S portalom dodajajte/upravljajte uporabnike portalov za njihove bolnišnice, nastavite in upravljajte glavne podatke za njihove bolnišnice in si oglejte nadzorno ploščo za vpogled in meritve. Poslovni skrbnik nadrejene organizacije Upravljanje portala regionalnih vlad za odziv in nadzor v nujnih primerih
Na portalu si lahko hitro ogledate in dodate podatke o razpoložljivosti postelj, osebju, opremi, zalogah in bolnikih COVID-19. Zdravstveni delavci Uporaba portala regionalnih vlad za odziv in nadzor v nujnih primerih

Težave in povratne informacije

 • Če želite sporočiti težavo z rešitvijo za odziv in nadzor regionalne javne uprave v nujnih primerih, obiščite https://aka.ms/rer-issues.

 • Za povratne informacije o rešitvi za odziv in nadzor regionalne javne uprave v nujnih primerih, obiščite https://aka.ms/rer-feedback.

Zavrnitev odgovornosti

Ta aplikacija je vzorčna in se lahko s storitvijo Microsoft Power Platform uporablja samo za razširjanje referenčnih podatkov. Ta aplikacija ni namenjena ali na voljo za uporabo kot medicinski pripomoček, klinična podpora, diagnostično orodje ali druga tehnologija, ki se uporablja za diagnosticiranje, zdravljenje, blažitev ali preprečevanje bolezni ali drugih stanj, in Microsoft ne podeljuje licence ali pravice za uporabo te aplikacije v takšne namene. Ta aplikacija ni zasnovana ali namenjena nadomestitvi strokovnega medicinskega svetovanja, diagnoze, zdravljenja ali presoje in se kot taka ne sme uporabljati. Stranka nosi tveganje in odgovornost za kakršnokoli uporabo te aplikacije izključno na lastno odgovornost. Microsoft ne jamči, da bosta aplikacija ali kakršnokoli gradivo, ki je na voljo v zvezi z njo, zadostovala za kakršne koli zdravstvene namene ali da bosta ustrezala zdravstvenim zahtevam določene osebe. Vzorčni podatki, vključeni v to aplikacijo, so namenjeni samo ponazoritvi in so izmišljeni. Vsaka povezava z resničnim primerom je naključna in nenamerna.