Ограничења услуге у Dynamics 365 Customer Insights могућности увида о корисницима

Овај чланак описује уграђена ограничења за услугу Customer Insights, која су дизајнирана да осигурају поузданост и стабилност услуге. Сви захтеви за промене могу се упутити преко форума идеја.

Обласни графикон Ограничења Напомене
Сегменти и мере 100 сегмената или мера. Укупан број активних сегмената и мера комбиновано не може прећи 100.