Добро дошли у FastTrack for Dynamics 365

Microsoft FastTrack for Dynamics 365 је наша услуга за успех клијената осмишљена тако да вам омогући да клијентима помогнете око примене и објављивања како би брже остварили пословну вредност. То је програм увођења који води тим инжењера за производе и који нуди најбоље праксе, алатке, ресурсе и савете стручњака. Ваш клијент ће добити драгоцене увиде уз примену решења, увођење и сталну едукацију.

FastTrack for Dynamics 365 одражава нашу снажну посвећеност унапређивању пословног успеха наших клијената. Када учествујте у програму FastTrack, клијенти редовно добијају смернице о најбољим праксама и о томе како да успешно планирају дистрибуцију. Учесници програма FastTrack добијаће е-поруке са упутствима о примени, као и поруке о свом активном FastTrack ангажману. Поред проактивних смерница и редовних радионица, FastTrack клијенти ће сазнати и како да омогуће нове кориснике и прошире могућности, и то брзином која им одговара.

Шта да очекујете при раду са програмом FastTrack

Архитекте решења у програму FastTrack имају јединствену улогу у примени коју обављају клијенти. Иако немамо званичну улогу у пројекту и не дизајнирамо нити развијамо решења за клијенте, и даље смо одговорни за успех програма и благовремено укључивање корисника. Успешан дизајн је наш систем за пружање услуга FastTrack клијентима. Обезбеђује структуру помоћу које архитекте решења у програму FastTrack могу ефикасно, благовремено и доследно да ступају у контакт са клијентима и партнерима како би им помогли да се успешно укључе на нашу Dynamics 365 платформу.

Благовремени ангажман

Успешан дизајн омогућава архитектама решења у програму FastTrack да ступају у контакт са пројектним тимовима кроз низ стратешких радионица које су усклађене са кључним фазама пројекта захваљујући јасно дефинисаним циљевима, радњама и резултатима. У основи, радионице су вежбе усклађивања које архитектама решења омогућавају да процене да ли се поштују најбоље праксе, као и да утврде и истакну проблеме или потенцијалне ризике који би могли да поремете програм. Благовремена комуникација са архитектама решења кроз радионице осигурава да Microsoft стручњаци имају прилику да учествују у вашим одлукама везаним за архитектонски дизајн, чиме вам помажу да се ускладите са смером производа и најбољим праксама за перформансе и скалабилност.

Размена информација

Пројектни тим, укључујући клијента и партнере, треба да пружи информације потребне за вођење радионица, као и да нас обавештава о свим променама у дизајну које архитекта решења у програму FastTrack треба да прегледа. Квалитет и опсежност информација директно ће утицати на препоруке које добијате од архитекте решења у програму FastTrack. Што је тим ангажованији и отворенији за размену информација са архитектом решења у програму FastTrack, то ћемо вам заузврат пружати већу вредност.

Уложено време

Вођење радионица са архитектом решења у програму FastTrack захтеваће да пројектни тим уложи одређено време, у зависности од сложености и броја апликација које се примењују. То се може разликовати од пројекта до пројекта. У основи, време посвећено програму FastTrack учешћем у радионицама не треба доживљавати као додатну обавезу, већ као прилику да преиспитате своје одлуке у договору са заинтересованом страном из производног тима која вам може помоћи да уочите потенцијалне ризике и проблеме. FastTrack ангажмани вам омогућавају да дугорочно уштедите време и труд и да знатно побољшавате шансе за успех и усвајање.

Комуникација, повратне информације и анкета

При раду са програмом FastTrack можете да очекујете:

  • Комуникацију е-поштом, конференцијске позиве и личне сесије везане за групу производа.
  • Анкете за пружање повратних информација о производу, као и навођење ваших искустава и интересовања за нове могућности.  
  • Позиве за ексклузивне догађаје о групама производа, саветодавне одборе и разговоре са менаџерима производа.
  • Могућности за комуникацију између руководилаца и виших лидера за производе и инжењеринг компаније Microsoft.
  • Захтеве за придруживање нашем програму препорука како бисте своју причу о успеху и искуствима делили са другим клијентима и аналитичарима.

Ако имате питања у вези са програмом FastTrack, обратите се FastTrack for Dynamics тиму.