Радионице о прегледу планова решења

Радионица о прегледу планова решења служи као полазна тачка за програм Успешан дизајн. То је обавезна радионица која вас припрема за FastTrack ангажман и пружа полазну основу за планирање других активности и радионица у оквиру програма Успешан дизајн. Главна сврха ове радионице јесте да обезбеди испуњавање основних услова за успех пројекта, као и да целокупан приступ дизајнирању решења буде поуздан и усклађен са најбољим праксама и смером производа.

Радионица о прегледу планова решења покрива следеће теме:

  • Програмска стратегија
  • Стратегија примене
  • Стратегија везана за податке
  • Стратегија интеграције
  • Стратегија тестирања
  • Стратегија везана за пословне процесе
  • Стратегија везана за безбедност
  • Стратегија управљања животним циклусом апликација
  • Стратегија заштите животне средине и капацитета
  • Стратегија везана за обавештавање

Архитекте решења, вође функционалних тимова и вође техничких тимова обавезно морају да присуствују овим радионицама. Кључним заинтересованима са стране клијента, као и тимовима партнера, препоручује се да буду присутни.