Подешавање трошкова и стопа продаје за производе из каталога – једноставно

Односи се на: Једноставна примена – од погодбе до профактуре

Постављање цена за ставке каталога производа у програму Dynamics 365 Project Operations је исто као у програму Dynamics 365 Sales.

Будући да се производи не могу проценити или користити на пројектима у услузи Project Operations, нема потребе за постављањем цена каталога производа на ценовнике пројеката за понуде и уговоре.

Цене каталога производа треба поставити у пољу Цена производа понуде, уговора или налога. Не постављајте цене каталога производа у ценовнике пројеката за ове ентитете. Ценовници пројеката ексклузивни су за Project Operations. Постоји специфична пословна логика која копира ценовнике из понуде у уговор. Резултат је ценовник пројекта специфичан за уговор. Операција копирања може одложити поступак добијања понуде ако пројектни ценовник на понуди постане превелик. Ценовници производа се не копирају да би се креирали прилагођени ценовници по уговорима. То значи да ценовници производа не утичу на перформансе процеса освајања понуда.