Евидентирање стварних вредности

Односи се на верзију апликације Project Service 3.x

Евидентирају се све финансијске трансакције до којих долази током пројекта. Ове трансакције се евидентирају као стварне вредности. Следећа табела приказују различите врсте стварних вредности које се креирају, зависно од тога да ли је пројекат заснован на времену и материјалима, пројекат са фиксном ценом или интерни пројекат, односно да ли је у фази предпродаје.

Табела која приказује како се бележе стварне вредности