Водич за извештавање

Односи се на верзију апликације Project Service 3.x

Начини и технологије извештавања у овој апликацији могу вам помоћи да утврдите стање својих пројеката и одредите када требате да предузмете корективне мере.

PDF веза која је претходно била у овој теми уклоњена је, а садржај је премештен у следеће теме:

Напомена

Ова тема биће уклоњена у будућој исправци документације.